Aktualne zalecenia dotyczące karmienia naturalnego noworodków urodzonych przedwcześnie z uwzględnieniem wzmacniania mleka kobiecego

Current recommendations regarding the natural nutrition of premature newborns including fortification of human milk

Barbara Królak-Olejnik, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Igor Olejnik

1 Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
3 Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Barbara Królak-Olejnik
Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław
Tel.: 71 733 15 00, Fax: 71 733 15 09

Wpłynęło: 20.09.2019
Zaakceptowano: 22.10.2019
Opublikowano on-line: 13.11.2019

Cytowanie / Citation

Królak-Olejnik B, Czosnykowska-Łukacka M, Olejnik I. Aktualne zalecenia dotyczące karmienia naturalnego noworodków urodzonych przedwcześnie z uwzględnieniem wzmacniania mleka kobiecego.
Postępy Neonatologii 2019;25(2):81–87
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/2/PN2019017

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia noworodków i niemowląt, także chorych i urodzonych przedwcześnie. Często jednak na oddziale intensywnej terapii i patologii noworodka pacjent jest karmiony odciągniętym mlekiem własnej mamy za pomocą sondy. Natomiast w początkowym okresie stymulacji laktacji, a także jeśli są przeciwwskazania lub stan matki uniemożliwia pozyskiwanie mleka, zaleca się stosowanie mleka kobiecego z Banku. Dawczyniami najczęściej są kobiety w okresie stabilnej laktacji, wielokrotnie rodzące w terminie porodu. Niestety, mleko kobiet, które urodziły przedwcześnie, a tym bardziej w terminie porodu, nie zapewnia wystarczającej ilości składników odżywczych, zwłaszcza dla noworodków ekstremalnie niedojrzałych, urodzonych przedwcześnie. Podstawowym celem terapii żywieniowej jest prawidłowe wzrastanie i rozwój. Zatem wzmacnianie mleka kobiecego (HM) powinno być dostosowane do potrzeb żywieniowych każdego noworodka. Jak wzmacniać mleko, kiedy rozpocząć i zakończyć, co monitorować? W pracy omówiono wzmacniacze mleka kobiecego stosowane na świecie oraz dostępne w Polsce, a także metody wzmacniania. Przedstawiono najnowsze badania i dokonano przeglądu literatury w tej dziedzinie. W podsumowaniu zaprezentowano aktualne rekomendacje w tym zakresie.

Słowa kluczowe: noworodek urodzony przedwcześnie, żywienie, mleko kobiece, wzmacnianie

Abstract:
Breastfeeding is the most appropriate way of feeding both newborns and infants, including sick and premature babies. However, in the neonatal intensive care and pathology department, the baby is often fed by tube and breastmilk of its own mother. However, in the initial period of stimulation of lactation as well as in the event of contraindications or conditions making mother’s milk collection impossible, it is recommended to use human milk (HM) from the Donor Milk Bank. Donors are usually mothers during stable lactation. Unfortunately, human milk (premature and timely) does not provide enough nutrients, especially for infants of VLBW. The main goal of nutritional therapy is proper infants’ growth and development. Therefore, human milk fortification should be adapted to the nutritional needs of each newborn infant. How to fortificate the milk, when to start and finish, what should be monitored? Available human milk fortifiers, methods of fortification and the latest research and literature reviews in this field were reported on. In summary, current recommendations in this area were presented.

Key words: premature, nutrition, human milk, fortification

 1. Arslanoglu S, Corpeleijn W, Moro G i wsp. ESPGHAN Committee on Nutrition. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013;57(4):535–542. doi: 10.1097/MPG.0b013e3182a3af0a
 2. AAP Section of Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012;129(3):e827–e841. doi: 10.1542/peds.2011-3552
 3. Eidelman AI. Breastfeeding and the use of human milk: an analysis of the AAP 2012 Breastfeeding Policy Statement. Breastfeeding Med 2012;7(5):323–324. doi: 10.1089/bfm.2012.0067
 4. Moro GE, Arslanoglu S, Bertino E i wsp. American Academy of Pediatrics; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. XII. Human milk in feeding premature infants: consensus statement. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015;61(Suppl. 1):S16–S19. doi: 10.1097/01.mpg.0000471460.08792.4d
 5. Jones E, Bell S, Shankar S: Managing slow growth in preterm infants fed on human milk. J Neonatal Nurs 2013;19:182–188.
 6. Bauer J, Gerss J. Longitudinal analysis of macronutrients and minerals in human milk produced by mothers of preterm infants. Clin Nutr 2011;30(2):215–220. doi: 10.1016/j.clnu.2010.08.003
 7. Mimouni FB, Lubetzky R, Yochpaz S, Mandel D. Preterm human milk macronutrient and energy composition: a systematic review and metaanalysis. Clin Perinatol 2017;44:165–172.
 8. Maly J, Burianova I, Vitkova V i wsp. Premature milk study group. Preterm human milk macronutrient concentration is independent of gestational age at birth. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018;104:F50–56. doi: 10.1136/archdischild-2016-312572
 9. Kuschel CA, Harding JE. Multicomponent fortified human milk for promoting growth in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD000343. doi: 10.1002/14651858.CD000343.pub2
 10. Cristofalo EA, Schanler RJ, Blanco CL i wsp. Randomized trial of exclusive human milk versus preterm formula diets in extremely premature infants. J Pediatric 2013;163(6):1592–1595. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.07.011
 11. Quigley M, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2014;22(4):CD002971. doi: 10.1002/14651858.CD002971
 12. Peila C, Moro GE, Bertino E i wsp. The effect of holder pasteurization on nutrients and biologically-active components in donor human milk: a review. Nutrients 2016;8(8):pii:E477. doi: 10.3390/nu8080477
 13. Michaelsen KF, Skafte L, Badsberg JH, Jorgensen M. Variation in macronutrients in human bank milk: influencing factors and implications for human milk banking. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1990;11(2):229–239. doi: 10.1097/00005176-199008000-00013
 14. Wojcik KY, Rechtman DJ, Lee ML, Montoya A, Medo ET. Macronutrient analysis of a nationwide sample of donor breast milk. J Am Diet Assoc 2009;109(1):137–140. doi: 10.1016/j.jada.2008.10.008
 15. Lemons JA, Moye L, Hall D, Simmons M. Differences in the composition of preterm and term human milk during early lactation. Pediatr Res 1982;16(2):113–117. doi: 10.1203/00006450-198202000-00007
 16. Bhatia J, Shamir R, Vandenplas Y (eds): Protein in Neonatal and Infant Nutrition: Recent Updates. Nestlé Nutr Inst Workshop Ser. Nestec Ltd. Vevey/S. Karger AG Basel, 2016, vol 86, pp. 109-119 doi: 10.1159/000442730.
 17. Embleton NE, Pang N, Cooke RJ. Postnatal malnutrition and growth retardation: an inevitable consequence of current recommendations in preterm infants? Pediatrics 2001;107(2):270–273. doi: 10.1542/peds.107.2.270
 18. Alyahya W, Simpson J, Garcia AL i wsp. Early versus delayed fortification of human milk in preterm infants: A systematic review. Neonatology 2019;19:1–9. doi: 10.1159/000501279
 19. Bertino E, Giribaldi M, Cester EA i wsp. New human milk fortifiers for the preterm infant. J Pediatr Neonat Individual Med 2017;6(1):e060124. doi: 10.7363/060124
 20. Coscia A, Bertino E, Tonetto P i wsp. Nutritional adequacy of a novel human milk fortifier from donkey milk in feeding preterm infants: study protocol of a randomized controlled clinical trial. Nutr J 2018;17:6. doi: 10.1186/s12937–017–0308–8
 21. Meredith-Dennis L, Xu G, Goonatilleke E i wsp. Composition and variation of macronutrients, immune proteins, and human milk oligosaccharides in human milk from nonprofit and commercial milk banks. J Hum Lact 2018;34(1):120–129. doi: 10.1177/0890334417710635
 22. Hair AB, Blanco CL, Moreira AG i wsp. Randomized trial of human milk cream as a supplement to standard fortification of an exclusive human milk-based diet in infants 750–1250 g birth weight. J Pediatr 2014;165:915–920.
 23. Abrams SA, Schanler RJ, Lee ML, Rechtman DJ. Greater mortality and morbidity in extremely preterm infants fed a diet containing cow milk protein products. Breastfeed Med 2014;9(6):281–285. doi: 10.1089/bfm.2014.0024
 24. Ganapathy V, Hay JW, Kim JH. Costs of necrotizing enteroco litis and cost effectiveness of exclusively human milk based products in feeding extremely premature infants. Breastfeed Med 2012;7(1):29–37. doi: 10.1089/bfm.2011.0002
 25. Assad M, Elliott MJ, Abraham JH. Decreased cost and improved feeding tolerance in VLBW infants fed an exclusive human milk diet. J Perinatol 2016;36(3):216–220. doi: 10.1038/jp.2015.168
 26. Arslanoglu S, Moro GE, Ziegler EE. Adjustable fortification of human milk fed to preterm infants: does it make a difference? J Perinatol 2006;26(10):614–621. doi: 10.1038/sj.jp.7211571
 27. Picaud JC, Houeto N, Buffin R i wsp. Additional protein fortification is necessary in extremely low-birth-weight infants fed human milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;63:103–105.
 28. Rochow N, Fusch G, Choi A, Chessell L, Eliott L, McDonald K i wsp. Target fortification of breast milk with fat, protein and carbohydrates for preterm infants. J Pediatr 2013;163(4):1001–1007. doi: 10.1016/j.jpeds.2013.04.052
 29. Arslanoglu S, Boquien C-Y, King C i wsp. Fortification of human milk for preterm infants: update and recommendations of the European Milk Bank Association (EMBA) Working Group on Human Milk Fortification. Front Pediatr 2019;7:76. doi: 10.3389/fped.2019.00076
 30. Arslanoglu S, Moro GE, Ziegler EE, The WAPM Working Group On Nutrition. Optimization of human milk fortification for preterm infants: new concepts and recommendations. J Perinat Med 2010;38(3):233–238. doi: 10.1515/JPM.2010.073
 31. Arslanoglu S, King C, Boquien CY i wsp. Letter to the editor: clarifying some aspects and the terminology of individualized human milk fortification. BMC Pediatr 2019;26;19(1):135. doi: 10.1186/s12887–019–1491-x
 32. Arslanoglu S, Bertino E, Coscia A i wsp. Update of adjustable fortification regimen for preterm infants: a new protocol. J Biol Regul Homeost Agents 2012;26(Suppl 3):S65–S67.
 33. Polberger S, Raiha NCR, Juvonen P i wsp. Individualized protein fortification of human milk for preterm infants: comparison of ultrafiltrated human milk protein and a bovine whey fortifier. J Pediatr Gastr Nutr 1999;29(3):332–338. doi: 10.1097/00005176-199909000-00017
 34. Rochow N, Landau-Crangle E, Fusch C. Challenges in breast milk fortification for preterm infants. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015;18(3):276–284. doi: 10.1097/MCO.0000000000000167
 35. de Halleux V, Rigo J. Variability in human milk composition: benefit of individualized fortification in very-low-birth-weight infants. Am J Clin Nutr 2013;98(2):529s−535s. doi: 10.3945/ajcn.112.042689
 36. Arslanoglu S, Moro GE, Ziegler EE. Preterm infants fed fortified human milk receive less protein than they need. J Perinatol 2009;29(7):489–492. doi: 10.1038/jp.2009.5
 37. Kumar RK, Singhal A, Vaidya U i wsp. Optimizing nutrition in preterm low birth weight infants–Consensus Summary. Front Nutr 2017;26(4):20. doi: 10.3389/fnut.2017.00020
 38. Biasini A, Monti F, Laguardia MC i wsp. High protein intake in human/maternal milk fortification for ≤1250 gr infants: intrahospital growth and neurodevelopmental outcome at two years. Acta Biomed 2018;88:470–476.
 39. Arslanoglu S. IV. Individualized fortification of human milk: adjustable fortification. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015;61(Suppl.1):S4–S5. doi: 10.1097/01.mpg.0000471452.85920.4d
 40. Fusch G, Kwan C, Kotrri G i wsp. “Bed Side” human milk analysis in the neo-natal intensive care unit: a systematic review. Clin Perinatol 2017;44(1):209–267. doi: 10.1016/j.clp.2016.11.001
 41. McLeod G, Sherriff J, Hartmann PE i wsp. Comparing different methods of human breast milk fortification using measured v. assumed macronutrient composition to target reference growth: a randomised controlled trial. Br J Nutr 2016;115(3):431–439. doi: 10.1017/S0007114515004614
 42. Aggett PJ, Agostoni C, Axelsson I i wsp. Feeding preterm infants after hospital discharge: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;42(5):596–603. doi: 10.1097/01.mpg.0000221915.73264.c7
 43. Ginovart G, Gich I, Gutiérrez A, Verd S. A fortified donor milk policy is associated with improved in-hospital head growth and weight gain in very low-birth-weight infants. Adv Neonatal Care 2017;17(4):250–257. doi: 10.1097/ANC.0000000000000387
 44. Carver JD, Wu PY, Hall RT i wsp. Growth of preterm infants fed nutrient-enriched or term formula after hospital discharge. Pediatrics 2001;107(4):683–689. doi: 10.1542/peds.107.4.683
 45. King CL, Winter R. Use of breast milk fortifier in a preterm baby post discharge to avoid use of formula. Arch Dis Child Fetal and Neonatal Ed 2014;99(Suppl. 1):A80. doi: 10.1136/archdischild-2014–306576.229
 46. King CL. Three year experience of using breast milk fortifer post discharge in preterm babies. Arch Dis Child Fetal and Neonatal Ed 2014;99(Suppl. 1):A47. doi: 10.1136/archdischild-2014–306576.136

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.