Bakterie wielolekooporne – wyzwanie dla epidemiologii szpitalnej

Multi-drug resistant bacteria – the challenge for hospital epidemiology

Brygida Adamek

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Brygida Adamek
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Tel.: 32 397 65 45

Wpłynęło: 15.05.2019
Zaakceptowano: 18.06.2019
Opublikowano on-line: 09.07.2019

Cytowanie / Citation

Adamek B. Bakterie wielolekooporne – wyzwanie dla epidemiologii szpitalnej.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):121–124
doi: 10.31350/zakazenia/2019/3/Z2019022

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Antybiotykooporność stała się jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Stanowi zagrożenie dla skuteczności leczenia i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym. Brak spójnych strategii postępowania oraz ich konsekwentnego stosowania skutkuje niedostateczną kontrolą szerzenia się bakterii wielolekoopornych. Konieczność koordynacji wysiłków wszystkich uczestników procesu leczenia szpitalnego jest trudnym zadaniem dla epidemiologii szpitalnej.

Słowa kluczowe: bakterie wielolekooporne, zakażenia szpitalne, epidemiologia szpitalna

Abstract:
Antibiotic resistance has emerged as one of the principal public health problems. It threatens the effective treatment and prevention of nosocomial infections. The lack of consistent strategies, and especially no consistency in their implementation and employment, results in an inadequate control of multi-drug resistant bacteria spreading. The necessity of coordination of every participant of the hospital care process creates a great challenge in the field of hospital epidemiology.

Key words: multi-drug resistant bacteria, nosocomial infections, hospital epidemiology

 1. Mazur E, Klag S. Mechanizmy lekooporności bakterii. Medycyna Rodzinna 2004;6:278–281.
 2. Witte W. Antibioticresistance Int J Med Microbiol 2013;303(6–7):285–286. doi:  1016/j.ijmm.2013.06.003.
 3. Enright MC, Robinson DA, Randle G i wsp. The evolutionary history of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Proc Natl Acad Sci USA 2002;99(11):7687-7692. doi:  1073/pnas.122108599
 4. Sensakovic JW, Smith LG. Oral antibiotic treatment of infectious diseases. Med Clin North Am 2001;85(1):115–123.
 5. Medina E, Pieper DH. Tackling Threats and Future Problems of Multidrug-Resistant Bacteria. Curr Top Microbiol Immunol 2016;398:3–33. doi:  1007/82_2016_492.
 6. Meyer E, Gastmeier P, Deja M, Schwab F. Antibiotic consumption and resistance: data from Europe and Germany. Int J Med Microbiol 2013;303(6-7):388–395. doi:  1016/j.ijmm.2013.04.004.
 7. Hiramatsu K, Hanaki H, Ino T i wsp. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus clinical strain with reduced vancomycin susceptibility. J Antimicrob Chemother 1997;40(1):135–136. doi:  1093/jac/40.1.135
 8. D’Andrea MM, Arena F, Pallecchi L, Rossolini GM. CTX-M-type β-lactamases: a successful story of antibiotic resistance.. Int J Med Microbiol 2013;303(6–7):305-17. doi:  1016/j.ijmm.2013.02.008
 9. Pitout JD, Laupland KB. Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae: an emerging public-health concern. Lancet Infect Dis 2008;8(3):159–166. doi:  1016/S1473-3099(08)70041-0.
 10. Walsh TR. Clinically significant carbapenemases: an update. Curr Opin Infect Dis 2008;21(4):367–371. doi: 1097/QCO.0b013e328303670b
 11. Mena A, Plasencia V, García L i wsp. Characterization of a large outbreak by CTX-M-1-producing Klebsiella pneumoniae and mechanisms leading to in vivo carbapenem resistance development. J Clin Microbiol 2006;44(8):2831–2837. doi:  1128/JCM.00418-06
 12. Peters L, Olson L, Khu DTK i wsp. Multiple antibiotic resistance as a risk factor for mortality and prolonged hospital stay: A cohort study among neonatal intensive care patients with hospital-acquired infections caused by gram-negative bacteria in Vietnam.PLoS One.2019;14(5):e0215666. doi:  1371/journal.pone.0215666
 13. Nowaczyk B, Glaza C, Lorenz M. Lekooporność bakterii w aspekcie profilaktyki zakażeń szpitalnych. Hygeia Public Health 2018;53(2):140–148.
 14. The evolving threat of antimicrobia lresistance- Options for action. WHO, Geneva 2012. http://who.int./iris/handle/10665/44812 (20.03.2019)
 15. Prestinaci F, Pezzotti P, Pantosti A. Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon. Pathog Glob Health 2015;109(7):309–318. doi:  1179/2047773215Y.0000000030.
 16. Krzowska-Firych J, Kozłowska A, Sukhadia T, Al.-Mosawi LK. Hospital-acquired infections caused by antibiotic resistant bacteria. Post Nauk Med 2014;27(11):783–786
 17. Allegranzi B, Pittet D. Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention. J Hosp Infect 2009;73(4):305–315. doi:  1016/j.jhin.2009.04.019
 18. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. z 2008 r. nr 234 poz. 1570 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 418z późn. zm.
 20. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. www.antybiotyki.edu.pl; (14.05.2019).
 21. Bulanda M, Burzyńska B, Ciążyński M i wsp. System kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną w Polsce 2016. Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych. www.ses.edu.pl (10.05.2019)
 22. Wójcikowska-Mach J. Podstawy kontroli zakażeń w warunkach zakładu opieki zdrowotnej. W: Bulanda M, Wójcikowska-Mach J. (ed.) Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2016; pp 87.
 23. Sołtys-Bolibrzuch K. Profilaktyka zakażeń szpitalnych. Syzyfowa praca pielęgniarki epidemiologicznej. Zakażenia XXI wieku 2019;2(1):33–39. doi:  31350/zakazenia/2019/1/Z2019002
 24. Zakażenia w podmiotach leczniczych. Informacja o wynikach kontroli. KZD. 430. 001. 2018. www.nik.gov.pl (12.05.2019)

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.