Bezpieczeństwo i wykorzystanie nanocząstkowego srebra w zakażeniach o etiologii bakteryjnej

Safety and use of nanoparticle silver in diseases with bacterial etiology

Marta Pawłowska1,2,3, Andrzej Stańczak4, Łucja Pijarczyk2, Izabela Papka2, Przemysław Czajka2, Piotr Hudemowicz5, Marek Pięta5, Anna M. Grudniak6

1 Nano-Tech Polska
2 ACC Chemicals
3 Wyższa Szkoła Inżynierii Zdrowia w Warszawie
4 Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
5 Hexanova
6 Zakład Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Marta Pawłowska
ul. Grochowskiego 7 lok. 151,
05-500 Piaseczno

Wpłynęło: 23.11.2018
Zaakceptowano: 21.12.2018
Opublikowano on-line: 31.12.2018

Cytowanie / Citation

Pawłowska M, Stańczak A, Pijarczyk Ł i wsp. Bezpieczeństwo i wykorzystanie nanocząstkowego srebra w zakażeniach o etiologii bakteryjnej.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(6):291–294.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/6/Z2018051

WERSJA ELEKTRONICZNA / Article ePDF

Streszczenie:
W ostatnich latach szczególną uwagę poświęcono badaniom nad metalami szlachetnymi i półszlachetnymi o rozmiarze nano. Odkryto bowiem, że substancje przeniesione do tej skali wykazują znakomite właściwości przeciwdrobnoustrojowe, zwłaszcza antybakteryjne. W licznych badaniach wykazano, że nanometale są skuteczne już w bardzo niskich stężeniach, natomiast nie stwierdzono ich toksyczności dla komórek ludzkich. Intensywność działania oraz możliwość długotrwałego stosowania, a także szerokie spektrum oddziaływania na mikroorganizmy to główne zalety nanometali. Liczne procesy dezaktywacji mikroorganizmów utrudniają wytworzenie mechanizmów stanowiących obronę przed działaniem nanosrebra. Nanocząstki srebra mogą być środkiem antybakteryjnym alternatywnym wobec chemioterapeutyków dotychczas stosowanych w leczeniu zakażeń bądź zapobieganiu infekcjom.

Słowa kluczowe: srebro, nanocząstki, nanotechnologia, środek antybakteryjny

Abstract:
In the recent years, particular attention has been devoted to research on precious and semi-precious metals in the nano size range. It was found that substances transferred to this scale have excellent antimicrobial properties, in particular antibacterial properties. Many studies have shown that nanometals are effective already at very low concentrations, while showing no toxicity to human cells. The intensity of action, but also the possibility of long-term use, as well as the broad spectrum of action on microorganisms are the main advantage of nanometals. A multitude of processes of inactivation of microorganisms makes it difficult to create defense mechanisms for the operation of nanosilver. Silver nanoparticles may be a promising alternative to previously used chemotherapeutic agents in the treatment or prevention of infections.

Key words: silver, nanoparticles, nanotechnology, antibacterial agent

 1. Silver S, Phung le T, Silver G. Silver as biocides in burn and wound dressings and bacterial resistance to silver compounds. J Ind Microbiol Biotechnol 2006;33(7):627–634 [doi: 0.1007/s10295-006-0139-7].
 2. Edwards-Jones V. The benefits of silver in hygiene, personal care and healthcare. Lett Appl Microbiol 2009;49(2):147–152 [doi: 10.1111/j.1472-765X.2009.02648.x].
 3. Russell AD, Hugo WB. Antimicrobial activity and action of silver. Prog Med Chem 1994;31:351–370.
 4. BNF 2011.
 5. Durner J, Stojanovic M, Reichl FX. Influence of silver nano-particles on monomer elution from light-cured composites. Dent Mater 2011;27(7):631–636 [doi: 10.1016/j.dental.2011.03.003].
 6. Rodrigues-Magalhães AP, Santos LB, Lopes LG. Research article nanosilver application in dental cements. Nanotechnology 2012:365438 [doi: 10.5402/2012/365438].
 7. Trop M, Novak M, Goessler W, Trop M. Silver-coated dressing acticoat caused raised liver enzymes and argyria-like symptoms in burn patient. J Trauma 2006;60(3):648–652 [doi: 10.1097/01.ta.0000208126.22089.b6].
 8. Vlachou E, Chipp E, Moiemen NS. The safety of nanocrystalline silver dressings on burns: a study of systemic silver absorption. Burns 2007;33(8):979–985 [doi: 10.1016/j.burns.2007.07.014].
 9. Samberg ME, Orndorff PE, Monteiro-Riviere NA. Antibacterial efficacy of silver nanoparticles of different sizes, surface conditions and synthesis methods. Nanotoxicology 2011;5(2):244–253 [doi: 10.3109/17435390.2010.525669].
 10. Łysakowska M, Denys P. Przeciwdrobnoustrojowe zastosowania srebra. Kwart Ortop 2009;4:408–417.
 11. Petica A, Gavriliu S, Panzaru C. Colloidal silver solutions with antimicrobial properties. Materials Science and Engineering 2008;152(1–3):22–27 [doi: 10.1016/j.mseb.2008.06.021].
 12. Białynicki-Birula R, Nawrot U, Kołodziej T. Skuteczność przeciwgrzybiczego opatrunku textus®. Mikol Lek 2006;13(2):143–147.
 13. Dworniczek E, Nawrot U, Białynicki-Birula R. The in vitro effect of a silver-containing dressing on biofilm development. Adv Clin Exp Med 2009;18(3):277– 281.
 14. Liau S, Furr Jr, Russell Ad. Interaction of silver nitrate with readily identifiable groups: relationship to the antibacterial action of silver ions. Lett Appl Microbiol 1997;25(4):279–283.
 15. Kędziora A, Sobik K. Oporność bakterii na srebro – problem stary czy nowy? Kosmos 2013;62(4):557–570.
 16. McDonnell G, Russell Da. Antiseptics and disinfectants: activity, action, and resistance. Clin Microbiol Rev 1999;12(1):147–179.
 17. Besinis A, Peralta T De, Handy RD. The antibacterial effects of silver, titanium dioxide and silica dioxide nanoparticles compared to the dental disinfectant chlorhexidine on Streptococcus mutans using a suite of bioassays. Nanotoxicology 2014;8(1):1–16 [doi: 10.3109/17435390.2012.742935].
 18. Markowska K, Grudniak AM, Wolska K i wsp. The effect of silver nanoparticles on Listeria monocytogenes PCM2191 peptidoglycan metabolism and cell permeability. Polish Journal of Microbiology 2018;67(3):315–320 [doi: 10.21307/pjm-2018-037].
 19. Łysakowska M, Denys A, Klimek L, Sienkiewicz M. Działanie nanocząstek srebra (Axonnite) na kliniczne i środowiskowe szczepy Enterococcus spp. Med Dośw Mikrobiol 2009;61:125–132.
 20. Galdiero S, Falanga A, Cantisani M i wsp. Silver nanoparticles as potential antiviral agents. Molecules 2011;16(10):8894–8918 [doi: 10.3390/molecules16108894].
 21. Khandelwal N, Kaur G, Kumara N, Tiwari N. Application of silver nanoparticles in viral inhibition: A new hope for antivirals. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 2014;9(1):175–186.
 22. Kim W-Y, Kim J, Park JD. Histological study of gender differences in accumulation of silver nanoparticles in kidneys of fischer 344 rats. J Toxicol Environ Health A 2009;72:1279–1284,
 23. Asare N, Instanes C, Brunborg G. Cytotoxic and genotoxic effects of silver nanoparticles in testicular cells. Toxicology 2012;27;291(1–3):65–72 [doi: 10.1016/j.tox.2011.10.022].
 24. Wolska K, Markowska K, Dahm H. Nanocząstki srebra, synteza i biologiczna aktywność. Kosmos 2017;66(1):125–138.

Nie zgłoszono.

Potential conflicts of interest: no conflicts.