Bezpieczne pobieranie krwi włośniczkowej u noworodków

Safe capillary blood sampling in newborns

Joanna Schreiber-Zamora, Aneta Zielińska, Ewa Wilkos, Monika Gruszfeld, Tomasz Ginda, Karol Taradaj, Bożena Kociszewska-Najman

Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Joanna Schreiber-Zamora
Klinika Neonatologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Tel.: 22 317 93 43

Wpłynęło: 11.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 17.04.2019

Cytowanie / Citation

Schreiber-Zamora J, Zielińska A, Wilkos E, Gruszfeld M, Ginda T, Taradaj K, Kociszewska-Najman B. Bezpieczne pobieranie krwi włośniczkowej u noworodków.
Postępy Neonatologii 2019;25(1):37–40
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019004

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Pobieranie krwi włośniczkowej u noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów podczas hospitalizacji. W pracy przedstawiono technikę wykonania zabiegu nakłucia pięty, wskazania, przeciwwskazania, powikłania oraz środki ostrożności, które należy zachować w czasie pobierania krwi włośniczkowej.

Słowa kluczowe: noworodek, krew włośniczkowa, nakłucie pięty

Abstract:
Capillary blood sampling in full-term and premature newborns is one of the most common procedures performed during hospitalization. This article presents the technique of performing the procedure of the heel prick, indications, contraindications, complications and precautions to be taken while sampling capillary blood.

Key words: newborn, capillary blood, heel prick

 1. Gomella TL, Cunningham MD, Eyal FG. Neonatology: management, procedures, on-call problems, diseases, and drugs. 7th ed. McGraw-Hill Education LLC, USA, 2013, pp. 278–282.
 2. Yang KC, Su BH, Tsai FJ, Peng CT. The comparison between capillary blood sampling and arterial blood sampling in an NICU. Acta Peadiatr Taiwan 2002;43(3):124–126.
 3. Johnson KJ, Cress GA, Connolly NW. Neonatal laboratory blood sampling: comparison of results from arterial catheters with those from an automated capillary device. Neonatal Netw 2000;19(1):27–34. doi: 1891/0730-0832.19.1.27
 4. James M, Pinelli J, Landry S i wsp. Comparison of capillary blood sampling using an automated incision device with and without warming the heel. Journal of Perinatology 2002;22(2):154–158. doi: 1038/sj.jp.7210583
 5. Panek M, Kwinta P. Nakłucie pięty u noworodka – najważniejsze zasady. Postępy Neonatologii 2018;24(1):73–79. doi: 31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018006.
 6. Krleza JL, Dorotic A, Grzunov A i wsp. Capillary blood sampling: national recommendations on behalf of the Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine. Biochemia Medica (Zagreb) 2015;25(3):335–358. doi: 11613/BM.2015.034
 7. Hassan Z, Shah M. Scald injury from the Guthrie test: should the heel be wormed? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005;90(6):F533–F534. doi: 1136/adc.2005.072678.
 8. WHO Guidelines on drawing blood: Best practices in phlebotomy. World Health Organization, Geneva, 2010.
 9. Gadzinowski J, Szymankiewicz M, Vidyasagar D. Zabiegi w neonatologii. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2006, pp. 64–65.
 10. Bart J, Domingues A, Watts N. Capillary blood sampling. For use with newborns and older infants. Self direct learning package. London Health Sciences Centre 2010. https://apps.lhsc.on.ca/forms_view/view_file.php?key=fy5sl9uukn.
 11. Onesimo R, Fioretti M, Pili S. Is heel prick as safe as we think? BMJ Case Rep 2011. doi: 1136/bcr.08.2011.4677.
 12. Kapellou O. Blood sampling in infants (reducing pain and morbidity). BMJ Clin Evid 2011:0313
 13. Britto C, Jasmine, Rao SP. Assesment of neonatal pain during heel prick: lancet vs needle-a randomized controlled study. J Trop Pediatr 2017;63(5):346–351. doi: 1093/tropej/fmw093.
 14. Panek M, Kwinta P. Możliwości zastosowania niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu u noworodków w pracy położnej i pielęgniarki. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2016;2(1):15–20.
 15. Liaw JJ, Yang L, Katherine Wang KW. Non-nutritive sucking and facilitated tucking relieve preterm infant pain during heel-stick procedures: A prospective, randomised controlled crossover trial. Int J Nurs Stud 2012;49(3):300–309. doi: 1016/j.ijnurstu.2011.09.017
 16. Shas VS, Ohlsson A. Venepuncture versus heel lance for blood sampling in term neonates. Cochrane Database Syst Rev 2011;(10):CD001452. doi: 1002/14651858.CD001452.pub4
 17. Belleni CV, Stazzoni G, Tei M. How painful is a heelprick or a venipuncture in a newborn? The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2016;29(2):202–206. doi: 3109/14767058.2014.992334
 18. Bergomi P, Chieppi M, Maini A i wsp. Nonpharmacological techniques to reduce pain in preterm infants who receive heel-lance procedure: a randomized controlled trial. Res Theory Nurs Pract 2014;28(4):335–348.
 19. Ohlsson A, Shah PS. Paracetamol (acetaminophen) for prevention or treatment of pain in newborns. Cochrane Database Syst Rev 2016;10:CD011219. doi: 1002/14651858.CD011219.pub3
 20. Bonetto G, Salvatico E, Varela N. Pain prevetion in term neonates: randomized trial for three methods. Arch Argent Pediatr 2008;106(5):392–396. doi: 1590/S0325-00752008000500004.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.