Cytomegalia wrodzona – opis przypadku

Congenital cytomegalovirus infection – case report

Bogumiła Górczewska1, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz2

 1. Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej
 2. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
  Medycznego w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej

Bogumiła Górczewska
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii
im. M. Konopnickiej
ul. Sporna 36/50, 92-238 Łódź,
Tel.: 42 617 77 00

Wpłynęło: 12.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 16.11.2018

Cytowanie

Górczewska B, Jakubowska-Pietkiewicz E. Cytomegalia wrodzona – opis przypadku.
Postępy Neonatologii 2018;24(2):157–161.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018019

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Cytomegalia wrodzona jest najczęstszym zakażeniem wirusowym w ciąży. Około 90% zakażonych noworodków nie ma żadnych objawów, natomiast u pozostałych 10% najczęściej obserwuje się niedosłuch odbiorczy, zwapnienia wewnątrzmózgowe, zapalenie naczyniówki, siatkówki oraz upośledzenie umysłowe. Grupę ryzyka zakażeń cytomegalowirusem stanowią dzieci matek z potwierdzoną serokonwersją przeciwciał anty-CMV IgM/IgG w okresie ciąży. Wczesne rozpoznanie zakażenia CMV oraz zastosowanie leczenia umożliwia ograniczenie poważnych następstw choroby u dzieci.

Słowa kluczowe: infekcja wrodzona, cytomegalowirus, niedosłuch odbiorczy, zwapnienia wewnątrzmózgowe

Abstract:
Congenital cytomegalovirus infection is the most common viral infection during pregnancy. We described a case with primary CMV infection in the newborn. Cerebral calcifications were identified in cranial ultrasound. Physical examination showed sensorineural hearing loss. Fast diagnosis and treatment of cytomegalovirus infection can reduce consequences.

Key words: congenital infection, cytomegalovirus, sensorineural hearing loss, cerebral calcifications

 1. Lisowska-Mikołajków D, Mikołajków A, Reczuch J i wsp. Zakażenia wrodzone wirusem cytomegalii – problem wciąż aktualny (na podstawie doświadczenia własnego oraz literatury). Developmental Period Medicine 2018;22:149–57. 
 2. Dunal M, Trzcińska A, Siennicka J. Wirus cytomegalii – problem zakażeń wrodzonych. Post Mikrobiol 2013;52(1):17–28. 
 3. Zakrzewski M, Matuszewska E, Albrant-Kuzia G. Zakażenie wirusem cytomegalii u dzieci – opis przypadków. Przegląd Pediatryczny 2001;31(3):219–221. 
 4. Ornoy A, Diav-Citrin O. Fetal effects of primary and secondary cytomegalovirus infection in pregnancy. Reprod Toxicol 2006;21(4):399–409 [doi: 10.1016/j.reprotox.2005.02.002]. 
 5. Kadambari S, Williams EJ, Luck S, Sharland M.. Evidence based management guidelines for detection and treatment of congenital CMV. Early Human Development 2011;87(11):723–728 [doi: 10.1016/j.earlhumdev.2011.08.021]. 
 6. Miendje Deyi Y, Goubau P, Bodéus M. False-positive IgM antibody tests for cytomegalovirus in patients with acute Epstein-Barr virus infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000;19(7):557–560. 
 7. El Hasbaoui B, Bousselamti A, Redouani MA, Barkat A. Severe neonatal cytomegalovirus infection: about a case. Pan Afr Med J 2017;27:161 [doi: 10.11604/pamj.2017.27.161.12004].
 8. Fowler KB, Dahle AJ, Boppana SB, Pass RF. Newborn hearing screening: will children with hearing loss caused by congenital cytomegalovirus infection be missed? The Journal of Pediatrics 1999;135(1):60–64.
 9. Sanchez TR, Datlow MD, Nidecker AE. Diffuse periventricular calcification and brain atrophy: A case of neonatal central nervous system cytomegalovirus infection. Neuroradiol J. 2016;29(5):314–316 [doi: 0.1177/1971400916665372].
 10. Capretti MG, Lanari M, Tani G i wsp. Role of cerebral ultrasound and magnetic resonance imaging in newborns with congenital cytomegalovirus infection. Brain Dev. 2014;36(3):203–211 [doi: 10.1016/j.braindev.2013.04.001].
 11. Cannie MM, Devlieger R, Leyder M i wsp. Congenital cytomegalovirus infection: contribution and best timing of prenatal MR imaging. Eur Radiol 2016 Oct;26(10):3760–3769 [doi: 10.1007/s00330-015-4187-0].
 12. Donner C, Liesnard C, Content J i wsp. Prenatal diagnosis of 52 pregnancies at risk for congenital cytomegalovirus infection. Obstet Gynecol 1993;82(4 Pt 1):481–486.
 13. Sobolewska-Pilarczyk M, Rajewski Paweł, Rajewski Piotr. Cytomegalia wrodzona – aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii. Via Medica. Gdańsk, 2016. 
 14. Pasternak J, Rajtar B, Rybacka E i wsp. Ocena częstości występowania przeciwciał przeciw wirusowi cytomegalii i różyczki u kobiet w wieku rozrodczym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017;23(3):185–188 [doi: 10.26444/monz/76808]. 
 15. Adler SP, Finney JW, Manganello AM, Best AM. Prevention of child-to-mother transmission of cytomegalovirus among pregnant women. J Pediatr 2004;145(4):485–491 [doi: 10.1016/j.jpeds.2004.05.041].

Nie zgłoszono.