Postępy Neonatologii

 

 

 

Postępy Neonatologii to recenzowany półrocznik, na łamach którego publikowane są artykuły naukowe prezentujące najnowsze doniesienia polskiego środowiska medycznego, odzwierciedlające aktualny stan wiedzy na temat leczenia oraz prawidłowego rozwoju dzieci w okresie noworodkowym.

Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
Redaktor Naczelny

Wersja pierwotna: forma drukowana.
Nakład: 1000 egz. ISSN 1640-3959

Czasopismo

Postępy Neonatologii

Organ

Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki

Przyjaciel

Fundacji Wcześniak

Archiwum

Rok 2019

Rok 2018

Rada Naukowa

Romuald Biczysko » Poznań, Polska
Grzegorz Bręborowicz » Poznań, Polska
Beata Czeszyńska » Szczecin, Polska
Anna Dobrzańska » Warszawa, Polska
Krzysztof Drews » Poznań, Polska
Michał Gaca » Poznań, Polska
Janusz Gadzinowski » Poznań, Polska
Elżbieta Gajewska » Wrocław, Polska
Urszula Godula-Stuglik » Zabrze, Polska
Ewa Helwich » Warszawa, Polska
Walentyna Iwaszko-Krawczuk » Białystok, Polska
Maria Kornacka » Warszawa, Polska
Barbara Królak-Olejnik » Warszawa, Polska
Anna Latos-Bielańska » Poznań, Polska
Ryszard Lauterbach » Kraków, Polska
Beata Łaniewska » Szczecin, Polska

Stefanos Mantagos » Patras, Grecja
Maruniak-Chudek » Katowice, Polska
Bogumiła Milewska-Bobula » Warszawa, Polska
Dorota Pawlik » Kraków, Polska
Krzysztof Preis » Gdańsk, Polska
Georg Simbruner » Monachium, Niemcy
Tomasz Szczapa » Poznań, Polska
Janusz Świetliński » Katowice, Polska
Dharmapuri Vidyasagar » Chicago, USA
Mieczysław Walczak » Szczecin, Polska
Ewa Wender-Ożegowska » Poznań, Polska
Maria Wilińska » Warszawa, Polska
Jan-Tien Wung » Nowy Jork, USA
Roland R. Wauer » Berlin, Niemcy
Michael Weindling » Liverpool, Wielka Brytania

 

Patronaty medialne

MAVIPURO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wyspowa 2/13
03-687 Warszawa
Tel.: +48 22 110 03 81
Fax:   +48 22 378 28 51
e-mail: kontakt@mavipuro.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

PIERWSZE MAZOWIECKIE SPOTKANIE MIKROBIOLOGÓW I EPIDEMIOLOGÓW


» PROGRAM


» REJESTRACJA