Postępy Neonatologii to recenzowany półrocznik, na łamach którego publikowane są artykuły naukowe prezentujące najnowsze doniesienia polskiego środowiska medycznego, odzwierciedlające aktualny stan wiedzy na temat leczenia oraz prawidłowego rozwoju dzieci w okresie noworodkowym.

Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
Redaktor Naczelny

Wersja pierwotna: forma drukowana.
Nakład: 1000 egz. ISSN 1640-3959

Organ

Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Archiwum

Rok 2019

Rok 2018

Rada Naukowa

Romuald Biczysko » Poznań, Polska
Grzegorz Bręborowicz » Poznań, Polska
Beata Czeszyńska » Szczecin, Polska
Anna Dobrzańska » Warszawa, Polska
Krzysztof Drews » Poznań, Polska
Michał Gaca » Poznań, Polska
Janusz Gadzinowski » Poznań, Polska
Elżbieta Gajewska » Wrocław, Polska
Urszula Godula-Stuglik » Zabrze, Polska
Ewa Helwich » Warszawa, Polska
Walentyna Iwaszko-Krawczuk » Białystok, Polska
Maria Kornacka » Warszawa, Polska
Barbara Królak-Olejnik » Warszawa, Polska
Anna Latos-Bielańska » Poznań, Polska
Ryszard Lauterbach » Kraków, Polska
Beata Łaniewska » Szczecin, Polska

Stefanos Mantagos » Patras, Grecja
Maruniak-Chudek » Katowice, Polska
Bogumiła Milewska-Bobula » Warszawa, Polska
Dorota Pawlik » Kraków, Polska
Krzysztof Preis » Gdańsk, Polska
Georg Simbruner » Monachium, Niemcy
Tomasz Szczapa » Poznań, Polska
Janusz Świetliński » Katowice, Polska
Dharmapuri Vidyasagar » Chicago, USA
Mieczysław Walczak » Szczecin, Polska
Ewa Wender-Ożegowska » Poznań, Polska
Maria Wilińska » Warszawa, Polska
Jan-Tien Wung » Nowy Jork, USA
Roland R. Wauer » Berlin, Niemcy
Michael Weindling » Liverpool, Wielka Brytania

 

MAVIPURO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wyspowa 2/13
03-687 Warszawa
Tel.: +48 22 110 03 81
Fax:   +48 22 378 28 51
e-mail: kontakt@mavipuro.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

PIERWSZE MAZOWIECKIE SPOTKANIE MIKROBIOLOGÓW I EPIDEMIOLOGÓW


» PROGRAM


» REJESTRACJA