Zeszyt 6, 2019

Wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne w leczeniu grzybic układowych u dzieci z chorobami hematologicznymi i nowotworami

Diagnostic and therapeutic challenges in the treatment of systemic fungal infections in children with hematological disorders and hematological malignances

Michał Matysiak

Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):257–261

Inwazyjne zakażenia grzybicze są istotnymi przyczynami zachorowalności i umieralności dzieci z chorobami hematologicznymi i nowotworami, a także po przeszczepie komórek macierzystych. Celem tej pracy jest przedstawienie aktualnie dostępnych leków oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych.

Zakażenia wywoływane przez ludzkie papillomawirusy

Infections caused by human papillomaviruses

Jolanta Bratosiewicz-Wąsik, Maria Miklasińska-Majdanik, Tomasz J. Wąsik

Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):263–271

Ludzkie papillomawirusy stanowią zróżnicowaną grupę wirusów o odmiennym tropizmie i strategiach replikacyjnych. Na podstawie pierwszorzędowej struktury DNA dzieli się je na pięć rodzajów charakteryzujących się różnymi strategiami replikacyjnymi i różną manifestacją kliniczną. Większość wirusów należących do beta- i gammapapillomawirusów odpowiada za zakażenia o asymptomatycznym przebiegu, natomiast niektóre typy alfapapillomawirusów zakażające śluzówki są odpowiedzialne za rozwój nowotworów. Tak różne manifestacje kliniczne zakażeń HPV mogą mieć związek ze zróżnicowaniem mechanizmów cyklu replikacyjnego wirusów i ich interakcji z układem immunologicznym.

Postępowanie z narzędziami w bloku operacyjnym – propozycja procedur

Handling of surgical instruments in the operating theater – suggested procedures

Joanna Borzęcka

Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):273–278.

Właściwe postępowanie z narzędziami w bloku operacyjnym odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego. Celem pracy jest przedstawienie drogi narzędzi w bloku operacyjnym w formie procedur obejmujących czynności pielęgniarek operacyjnych w okresie przedoperacyjnym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym.

Jak zminimalizować ryzyko ZMO? Rola personelu medycznego

How to minimize the risk of SSI? Role of medical staff

Bianka Misiak, Regina Sierżantowicz, Jolanta Lewko

Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):279–284.

Zakażenie miejsca operowanego – ZMO (ang. surgical site infection – SSI) zawsze jest związane z interwencją chirurgiczną i naruszeniem ciągłości tkanek. Najważniejszym elementem kontroli zakażeń jest edukacja personelu medycznego. W profilaktyce zakażeń, w tym ZMO, niezwykle istotny jest program podnoszenia kwalifikacji zawodowych, toteż każdy nowy pracownik powinien w ciągu 30 dni odbyć szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy. Zaleca się, by praca była oparta na standaryzowanych procedurach oraz dowodach klinicznych.

Transmisja zakażeń w gabinecie kosmetycznym, fryzjerskim i tatuażu

Transmission of infections in the beauty salon, hairdresser and tattoo parlor

Dorota Gregorowicz-Warpas

Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):285–291.

Wygląd ciała zawsze miał dużą wartość dla człowieka. Wydaje się, że powody troski o ciało współcześnie i kilkanaście lat wcześniej pozostają niezmienione. Dbanie o siebie przynosi korzyści, jakimi są zdrowie i uroda, te zaś traktuje się jako wartości same w sobie. Powszechne stało się korzystanie z usług profesjonalistów, którzy specjalizują się w upiększaniu poszczególnych partii ciała. W ostatnich latach jest zauważalny wzrost kultu pięknego ciała, kreowanego m.in. w środkach masowego przekazu. Każdego roku zwiększa się liczba salonów kosmetycznych, odnowy biologicznej, fryzjerskich i tatuażu. Zabiegi w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała, przeprowadzane w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich i tatuażu, często są związane z naruszeniem ciągłości skóry i tkanki podskórnej, istnieje więc ryzyko transmisji zakażeń podczas kontaktu bezpośredniego oraz za pośrednictwem narzędzi, sprzętu i powierzchni. Aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, czyli bezpieczne dla klientów i pracowników gabinetów, muszą być spełnione nie tylko podstawowe wymagania dotyczące warunków technicznych i budowlanych, ale również dotyczące profilaktyki transmisji chorób zakaźnych i zakażeń. Podstawą jest przestrzeganie przepisów prawa w zakresie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych oraz opracowanie procedur zgodnych z aktualną wiedzą i ścisłe ich stosowanie. Personel gabinetów świadczących usługi w zakresie upiększania i pielęgnacji ciała musi pamiętać, że bezpieczny gabinet to nie tylko piękne wnętrze i nowoczesne wyposażenie, ale również narzędzia, sprzęt i powierzchnie poddawane dekontaminacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, a także dokumentowanie procesu. Szczególnie ważna jest też bieżąca i właściwa dezynfekcja podstawowego narzędzia używanego w pracy z klientem, czyli rąk personelu.

Program Szczepień Ochronnych na 2020 rok – nie jest zmieniony

National Immunization Program for 2020 – has not changed

Ewa Bernatowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):293–297.

Przedstawiony w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) na 2020 r. zakres szczepień pozostaje bez zmian. Natomiast dołączenie kolejnych szczepionek istotnych z punktu widzenia zagrożeń chorobami zakaźnymi musi być poprzedzone wprowadzeniem do PSO szczepionek wysokoskojarzonych 5- lub 6-walentnych, stosowanych u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Rodzice decydują się na zakup tych szczepionek, by ograniczyć liczbę wkłuć u dzieci; obecnie ponad 50% rodziców podejmuje taką decyzję. Ułatwia to podanie szczepionek zalecanych, na przykład przeciwko ospie wietrznej, meningokokom z pogrupy B i C czy przeciwko grypie. W dalszym ciągu dzieci z grup ryzyka nie mają wystarczającej ochrony przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP). Należą do nich urodzone między 27 a 37 tygodniem ciąży wcześniaki, które stanowią niemałą grupę, bo ok. 7% noworodków urodzonych każdego roku. Kolejna grupa ryzyka nie objęta szczepieniami przeciwko pneumokokom to dzieci w wieku od sześciu do 19 lat z niedoborami odporności oraz z wybranymi chorobami przewlekłymi. Dzieci te wymagają pilnej ochrony szczepionką PCV13, gdyż wzrasta liczba zakażeń serotypami 19A, 3 oraz serotypem 6A, których nie ma w szczepionce PCV10. Dodatkowa ochrona przed grypą dzieci do piątego roku życia, zaliczanych do grup ryzyka, była rekomendowana przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia już wielokrotnie.

XI Ogólnopolski Dzień Szczepień

24 stycznia 2020 r., Warszawa

Ewa Bernatowska

Zakażenia XXI wieku 2019;2(5):299–302.

To był już jedenasty finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień, organizowany wspólnie z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskim Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcją Wakcynologii, Komitetem Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka, Polskiej Akademii Nauk. Partnerem instytucjonalnym oraz współorganizatorem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.