Zakażenia XXI wieku to oficjalne recenzowane czasopismo Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, na łamach którego publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym w XXI wieku.

Zamówienia można dokonać również elektronicznie, podając niezbędne do obsługi prenumeraty dane teleadresowe oraz dane do faktury. Informacje te należy przesłać na adres poczty elektronicznej: prenumerata(at)mavipuro.pl

Fax: 22 378 28 51

e-mail: prenumerata(at)mavipuro.pl

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

MAVIPURO Polska Sp. z o.o.
ul. Wyspowa 2/13
03-687 Warszawa
Tel.: +48 22 110 03 81
Fax:   +48 22 378 28 51
e-mail: kontakt@mavipuro.pl

Regulamin
Polityka prywatności