W imieniu Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu, które odbędzie się 12 marca 2020 roku w hotelu Galaxy – ul. Gęsia 22A w Krakowie

Szczegółowy program szkolenia będzie przesłany w komunikacie drugim i umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Aktualności.

Szkolenie dedykowane jest dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, pielęgniarek epidemiologicznych, lekarzy, mikrobiologów, pielęgniarek, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu upływa 2 marca 2020 roku, liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, którzy opłacili do 10 marca składkę członkowską na 2020 rok. Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia, lub nie opłaciły składek członkowskich opłata za szkolenie wynosi 100 złotych. Opłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia do dnia 10 marca 2019 roku. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za szkolenie 12 marca 2020, nazwisko i imię osoby biorącej udział w szkoleniu.

Z wyrazami poważania w imieniu Zarządu

Prezes
mgr Małgorzata Krzystek-Purol

Program

8:30 –9:00 Rejestracja, kawa, herbata.  
9:00–9:15  Powitanie uczestników szkolenia i omówienie spraw organizacyjnych mgr Małgorzata Krzystek-Purol, Prezes Stowarzyszenia.
9:20–9:35 Praeter antibioticotherapiam – miejsce Octeniseptu w terapii zakażeń Paweł Żbikowski, Schulke.
9:40–10:10 Zakażenia wewnątrzbrzuszne Prof. Małgorzata Bulanda, Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
10:15–10:45 Leczenie zakażeń układu moczowego – twardy orzech, czy bułka z masłem? Dr n. med. Dominika Salamon, Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
10:45–11:15 Przerwa kawowa  
11:15–11:30 Nowoczesne rozwiązania Firmy BBraun Andrzej Bisaga, Jarosław Wańczyk, BBraun.
11:35–11:55 Strategia działań mających wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń patogenami opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia w podmiotach leczniczych województwa małopolskiego – opracowana przez Zespól powołany przez Wojewodę Małopolskiego, zatwierdzona 22 stycznia 2020 r. Dr n. med. Anita Orzeł-Nowak, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
12:00–12:20 Interpretacja wyników mikrobiologicznych w świetle nowych wytycznych EUCAST mgr Monika Pomorska-Wesołowska, KORLAB.
12:25–12:55 Aktualna sytuacja epidemiologiczna zachorowań wywołanych koronawirusem 2019nCoV Prof. Dorota Mrożek-Budzyn, Wojewódzki Konsultant ds. Epidemiologii.
13:00–14:00 Lunch  
14:10 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – I termin.  
14:20 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – II termin