Laktoferyna: wielokierunkowe działanie w profilaktyce i leczeniu zakażeń u noworodków urodzonych przedwcześnie

Lactoferrin: multi-directional action in the prevention and treatment of infections in preterm neonates

Izabela Gasińska

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Izabela Gasińska
Instytut Matki i Dziecka,
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
Tel.: 22 32 77 406,

Wpłynęło: 08.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 14.11.2018

Cytowanie

Gasińska I. Laktoferyna: wielokierunkowe działanie w profilaktyce i leczeniu zakażeń u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Postępy Neonatologii 2018;24(2):87–95.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018024

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Laktoferyna jest multipotencjalną glikoproteiną, występującą w wielu płynach ustrojowych u zwierząt, szczególnie w mleku ssaków. Białko to ma zdolność tworzenia odwracalnych kompleksów z jonami żelaza oraz wpływa na szereg funkcji biologicznych, takich jak modulacja układu immunologicznego, działanie przeciwdrobnoustrojowe, dojrzewanie przewodu pokarmowego i wiele innych. Laktoferyna zawarta w mleku kobiecym ma ważny wpływ na rozwój noworodka: uczestniczy w przyswajaniu z pokarmu składników odżywczych (głównie żelaza); chroni, stymuluje wzrost i dojrzewanie tkanek jelita; wpływa na ustalenie się prawidłowego składu mikroflory w przewodzie pokarmowym. Ponadto laktoferyna chroni przed bakteriemią i sepsą, co ma istotne znaczenie dla noworodków urodzonych przedwcześnie. W pracy dokonano przeglądu wybranych badań i opracowań na temat mechanizmów odpowiadających za szerokie działanie laktoferyny zarówno ludzkiej, rekombinowanej, jak i bydlęcej oraz przedstawiono jej potencjał terapeutyczny w przypadku noworodków o masie ciała poniżej 1500 g.

Słowa kluczowe: laktoferyna, sepsa o późnym początku, noworodek z bardzo małą urodzeniową masą ciała (VLBW), mikrobiom, martwicze zapalenie jelit

Abstract:
Lactoferrin is a multipotential glycoprotein, which is present in many body fluids of animals and particulary in mammalian milk. This protein has the ability to create reversible complexes with iron ions and a lot of biological functions like as immunomodulation, antimicrobial activity, direct effect on gastrointestinal development and many others. Lactoferrin from the human milk has an important effect on the newborn’s body. Participates in the absorption of nutrients (mainly iron) from food. It protects, stimulates the growth and maturation of intestinal tissues. It affects the correct composition of the microflora in the gastrointestinal tract. It protects against bacteraemia and sepsis, which is important in the case of newborns born prematurely. The work presents a review of selected studies and studies on the mechanisms responsible for the broad action of lactoferrin, both human, recombinant and bovine, and its therapeutic potential in neonates with a body weight below 1500 g.

Key words: lactoferrin, late-onset sepsis, very low birth weight newborn, microbiome, necrotizing enterocolitis

 1. Baker E, Baker M. Molecular structure, binding properties and dynamics of lactoferrin. Cell Mol Life Sci 2005;62:2531–2539 [doi. 10.1007/s00018-005-5368-9].
 2. Borkowska A. Laktoferyna w kale jako wykładnik aktywności procesu zapalnego w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci. Praca na stopień doktora nauk medycznych. Akademia Medyczna w Gdańsku. Gdańsk, 2008.
 3. Lauterbach R, Kamińska E, Michalski P i wsp. Laktoferyna, glikoproteina o dużym potencjale terapeutycznym. Developmental Period Medicine 2016;20(2):118–125.
 4. Artym J. Rola laktoferyny w zakażeniach i zapaleniu. Forum Zakażeń 2013;4(6):329–345 [doi: 10.15374/fz2013043].
 5. Artym J. Laktoferyna − strażnik procesów przyswajania żelaza. Postępy Biol Komórki 2015;42(2):283–308.
 6. Czank C, Prime DK, Hartman B i wsp. Retention of the immunological proteins of pasteurized human milk in relations to pasteurizer design and practice. Pediatr Res 2009;66(4):374–379 [doi: 10.1203/PDR.0b013e3181b4554a].
 7. Jenssen H, Hancock R. Antimicrobial properties of lactoferrin. Science Direct. Biochimie 2009;91(1):19–29 [doi: 10.1016/j.biochi.2008.05.015].
 8. Embleton ND, Berrington J, McGuire W, Stewart Ch i wsp. Lactoferrin: antimicrobial activity and therapeutic potential. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2013;18(3):143–149 [doi: 10.1016/j.siny.2013.02.001].
 9. Artym J, Zimecki M. Laktoferyna w profilaktyce i leczeniu zakażeń. Zakażenia XXI wieku 2018;1(1):27–34 [doi: 10.31350/zakazenia/2018/1/Z2018008].
 10. Ordaz-Pichardio C i wsp. Lactoferrin: A protein of the innate immune system capable of killing parasitic protozoa. Nova Science Publishers Inc.; Hauppauge, NY, USA, 2013, pp. 177–213.
 11. Goldstein B, Giroir B, Randolph A. International pediatric sepsis consensus conference: Definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005;6(1):2–8 [doi: 10.1097/01.PCC.0000149131.72248.E6].
 12. Sherman MP, Benett SH, Hwang FF i wsp. Neonatal small bowel epithelia: enhancing anti-bacterial defense with lactoferrin and Lactobacillus GG. Biometals 2004;17(3):285–289 [doi: 10.1023/B;BIOM.0000027706.51112.62].
 13. Sherman MP. Lactoferrin and necrotizing enteroc olitis. Clinics in Perinatology 2013;40(1):79–91 [doi: 10.1016/j.clp.2012.12.006].
 14. Appel MJ, Van Veen HA, Vietsch H i wsp. Sub-chronic (13-week) oral toxicity study in rats with recombinant human lactoferrin produced in the milk of transgenic cows. Food Chem Toxicol 2006;44(7):964–973 [doi: 10.1016/j.fct.2005.11.012].
 15. Lynn E, Ronaldo B, Freda F i wsp. Lactoferrin protect neonatal rats from gut-related systemic infection. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2001;281:G1140–G1150.
 16. Papoff P, Ceccarelli G, d’Ettorre G i wsp. Gut microbial translocation in critically Ill children and effects of supplementation with pre- and probiotics. International Journal of Microbiology 2012;2012:151393 [doi: 10.1155/2012/151393].
 17. Groer MW, Luciano AA, Dishaw LJ, Ashmeade TL i wsp. Development of the preterm infant gut microbiome: a research priority. Microbiome 2014;2:38 [doi: 10.1186/2049-2618-2-38].
 18. Sherman M, Adamkin P, Niklas V i wsp. Randomized controlled trial of talactoferrin oral solution in preterm infants. The Journal of Pediatrics 2016;175:68–73 [doi: 10.1016/j.jpeds.2016.04.084].
 19. Manzoni P, Stol I, Messner H i wsp. Bovine lactoferrin prevents invasive fungal infections in very low birth weight infants: a randomized controlled trial. Pediatrics 2012;129(1):116–123 [doi: 10.1542/peds.2011-0279].
 20. Ochoa T, Zegarra J, Cam L i wsp. Randomized controlled trial of lactoferrin for prevention of sepsis in Peruvian neonates less than 2500 g. Pediatr Infect Dis J 2015;34(6):571–576 [doi: 10.1097/INF.0000000000000593].
 21. https://clinicaltrials.gov/
 22. Randomized controlled pilot trial of lactoferrin for prevention in infections in very preterm newborns IS; RCTN66482337 [doi: 10.1186/ISRCTN66482337].
 23. Akin IM, Atasay B, Dogu F i wsp. Oral lactoferrin to prevent nosocomial sepsis and necrotizing enteroco litis of premature neonates and effect on T-regulatory cells. Amer J Perinatol 2014;31(12):1111–1120 [doi: 10.1055/s-0034-1371704].
 24. Enteral lactoferrin in neonates ELFIN; RCTN88261002 [doi: 10.1186/ISRCTN88261002].

Nie zgłoszono.