Martwicze zapalenie jelit noworodków – aktualne poglądy na zapobieganie i leczenie według EBM

Necrotizing enterocolitis – current view on prevention
and treatment according to Evidence Based Medicine

Svetlana Simonova, Iwona Maruniak-Chudek

Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Iwona Maruniak-Chudek
Klinika i Oddział Intensywnej Terapii
i Patologii Noworodka
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, SPSK6
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
Tel.: 32 207 17 80, Fax: 32 207 17 81

Wpłynęło: 08.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 15.11.2018

Cytowanie

Simonova S, Maruniak-Chudek I. Martwicze zapalenie jelit noworodków – aktualne poglądy na zapobieganie i leczenie według EBM. Postępy Neonatologii 2018;24(2):135–142.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018013

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Martwicze zapalenie jelit jest jedną z najcięższych chorób populacji noworodków, charakteryzującą się wysoką umieralnością i znacznym odsetkiem długoterminowych powikłań. Zapobieganie tej patologii i skuteczne leczenie należy do największych wyzwań współczesnej neonatologii na całym świecie. Stosowane od lat metody prewencji i terapii charakteryzują się różną skutecznością, a na ostateczny wynik leczenia wpływa wiele czynników. Autorzy publikacji zestawili dotychczasową wiedzę w omawianym temacie, koncentrując się na doniesieniach medycyny opartej na faktach.

Słowa kluczowe: martwicze zapalenie jelit, NEC, zapobieganie, leczenie, zabiegi chirurgiczne, drenaż otrzewnej

Abstract:
Necrotizing enteroco litis is one of the most serious diseases of the newborn population, characterized by high mortality rate and a significant percentage of long-term medical consequences. Preventing this pathology and effective treatment are one of the greatest challenges of modern neonatology around the world. The methods of prevention and therapeutic approaches are characterized by different efficacy, and the final result of medical management is influenced by many factors. The authors of the publication have collected the current knowledge on the discussed topic, focusing on reports of evidence-based medicine.

Key words: necrotizing enteroco litis, NEC, prevention, treatment, surgical procedures, peritoneal drainage

 1. Neu J. Necrotizing Enteroco litis: The Mystery Goes On. Neonatology 2014;106:289–295 [doi: 10.1159/000365130].
 2. Fitzgibbons SC, Ching Y, Yu D i wsp. Mortality of necrotizing enteroco litis expressed by birth weight categories. J Pediatr Surg 2009;44:1072–1075 [doi: 10.1016/j.jpedsurg.2009.02.013].
 3. Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2006;3:CD004454. [doi: 10.1002/14651858.CD004454.].
 4. Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Early (<8 days) postnatal corticosteroids for preventing chronic lung disease in preterm infants (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2010;1:CD00114 [doi: 10.1002/14651858.CD001146.pub3].
 5. Doyle LW, Cheong JL, Ehrenkranz RA, Halliday HL. Late (> 7 days) systemic postnatal corticosteroids for prevention of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017;10:CD001145 [doi: 10.1002/14651858.CD001145.pub4].
 6. Morgan J, Bombell S, McGuire W. Early trophic feeding versus enteral fasting for very preterm or very low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;3:CD000504 [doi: 10.1002/14651858.CD000504.pub4].
 7. Premji SS, Chessell L. Continuous nasogastric milk feeding versus intermittent bolus milk feeding for premature infants less than 1500 grams. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011;11:CD001819 [doi: 10.1002/14651858.CD001819.pub2].
 8. Morgan J, Young L, McGuire W. Delayed introduction of progressive enteral feeds to prevent necrotising enteroco litis in very low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014;12:CD001970 [doi: 10.1002/14651858.CD001970.pub5].
 9. Oddie SJ, Young L, McGuire W. Slow advancement of enteral feed volumes to prevent necrotising enteroco litis in very low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017;8:CD001241 [doi: 10.1002/14651858.CD001241.pub7].
 10. Henderson G, Anthony MY, McGuire W. Formula milk versus maternal breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007;4:CD002972 [doi: 10.1002/14651858.CD002972.pub2].
 11. Meinzen-Derr J, Poindexter B, Wrage L i wsp. Role of human milk in extremely low birth weight infants’ risk of necrotizing enteroco litis or death. J Perinatol 2009;29(1):57–62 [doi: 10.1038/jp.2008.117].
 12. Quigley M, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014;4:CD002971 [doi: 10.1002/14651858.CD002971.pub3].
 13. AlFaleh K, Anabrees J. Probiotics for prevention of necrotizing enteroco litis in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014;4:CD005496 [doi: 10.1002/14651858.CD005496.pub4].
 14. Tan-Dy CR, Ohlsson A. Lactase treated feeds to promote growth and feeding tolerance in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;3:CD004591 [doi: 10.1002/14651858.CD004591.pub3].
 15. Ng E, Shah V S. Erythromycin for the prevention and treatment of feeding intolerance in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008;3:CD001815 [doi: 10.1002/14651858.CD001815.pub2].
 16. Shah PS, Shah VS, Kelly LE. Arginine supplementation for prevention of necrotising enteroco litis in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017;4:CD004339 [doi: 10.1002/14651858.CD004339.pub4].
 17. Garg BD, Kabra NS. Role of amino acid supplementation in the prevention of necrotizing enteroco litis in preterm neonates – a review of current evidences. Journal Maternal Fetal Neonatal Medicine, 2017;31(17):2349-2366 [doi: 10.1080/14767058.2017.1342797].
 18. Pammi M, Suresh G. Enteral lactoferrin supplementation for prevention of sepsis and necrotizing enteroco litis in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017;6:CD007137 [doi: 10.1002/14651858.CD007137.pub5].
 19. He Y, Cao L, Yu J. Prophylactic lactoferrin for preventing late-onset sepsis and necrotizing enteroco litis in preterm infants: A PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. Medicine 2018;97(35):e11976 [doi: 10.1097/MD.0000000000011976].
 20. Foster JP, Seth R, Cole MJ. Oral immunoglobulin for preventing necrotizing enteroco litis in preterm and low birth weight neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016;4:CD001816 [doi: 10.1002/14651858.CD001816.pub3].
 21. Bury RG, Tudehope D. Enteral antibiotics for preventing necrotizing enteroco litis in low birthweight or preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001;1:CD000405 [doi: 10.1002/14651858.CD000405].
 22. Ohlsson A, Walia R, Shah SS. Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm or low birth weight (or both) infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;2:CD003481 [doi: 10.1002/14651858.CD003481.pub6].
 23. Mosalli R, AlFaleh K. Prophylactic surgical ligation of patent ductus arteriosus for prevention of mortality and morbidity in extremely low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008;1:CD006181 [doi: 10.1002/14651858.CD006181.pub2].
 24. Rao SC, Basani L, Simmer K, Samnakay N, Deshpande G. Peritoneal drainage versus laparotomy as initial surgical treatment for perforated necrotizing enteroco litis or spontaneous intestinal perforation in preterm low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011;6:CD006182 [doi: 10.1002/14651858.CD006182.pub2].
 25. Shah D, Sinn JK. Antibiotic regimens for the empirical treatment of newborn infants with necrotising enterocolitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;8:CD007448 [doi: 10.1002/14651858.CD007448.pub2].
 26. Ohlsson A, Lacy JB. Intravenous immunoglobulin for preventing infection in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;7:CD000361 [doi: 10.1002/14651858.CD000361.pub3].
 27. Pammi M, Abrams SA. Oral lactoferrin for the treatment of sepsis and necrotizing enteroco litis in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011;10:CD007138 [doi: 10.1002/14651858.CD007138.pub3].
 28. Pammi M, Haque KN. Pentoxifylline for treatment of sepsis and necrotizing enterocolitis in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;3:CD004205 [doi: 10.1002/14651858.CD004205.pub3].
 29. Downard CD, Renaud E, Peter SDSt i wsp. Treatment of necrotizing enteroco litis: an American Pediatric Surgical Association Outcomes and Clinical Trials Committee systematic review. J Pediatr Surg 2012;47(11):2111–2122 [doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.08.011].

Nie zgłoszono.