Nowe koronawirusy człowieka – SARS-CoV, MERS-CoV i 2019-nCoV (COVID-19)

Novel human coronaviruses – SARS-CoV, MERS-CoV and 2019-nCoV (COVID-19)

Andrzej Szkaradkiewicz

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Andrzej Szkaradkiewicz
Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie,
ul. Adama Mickiewicza 5,
64-100 Leszno

Wpłynęło: 10.02.2020
Zaakceptowano: 11.03.2020
Opublikowano on-line: 18.03.2020

Cytowanie / Citation

Szkaradkiewicz A. Nowe koronawirusy człowieka – SARS-CoV, MERS-CoV i COVID-19 (2019-nCoV).
Zakażenia XXI wieku 2020;3(1):1-6
doi: 10.31350/zakazenia/2020/1/Z2020001

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV), koronawirus środkowo-wschodniego zespołu oddechowego (MERS-CoV) i ostatnio wykryty koronawirus – 2019-nCoV (COVID-19) to trzy wysoko transmisyjne i patogenne wirusy, które pojawiły się u ludzi w pierwszych dwudziestu latach XXI wieku. Analizy filogenetyczne wykazują, że wirusy te, będące nowymi patogenami, najprawdopodobniej pochodzą od nietoperzy. W artykule dokonano przeglądu aktualnej wiedzy w zakresie pochodzenia, ewolucyjności i rozprzestrzeniania się tych trzech patogenów oraz zanalizowano ich zagrożenie dla zdrowia publicznego. W walce z najnowszym wirusem COVID 19 jest konieczna międzynarodowa współpraca medyczna oraz bardziej efektywna strategia zwalczania tej choroby.

Słowa kluczowe: koronawirusy, COVID-19, nowo pojawiające się wirusy, SARS-CoV, MERS-CoV

Abstract:
Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV), Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) and recently recognized coronavirus disease – 2019-nCoV (COVID-19) are three highly transmissible and pathogenic viruses that emerged in humans in the first twenty years of the XXI century. Phylogenetic analyses indicate that the viruses that have evolved as new pathogens originate from bats. The current knowledge on the origin, evolution and super-spreading of these three highly pathogenic coronaviruses is described and analysed as serious risk to human public health. In the battle with the newest emergent virus, COVID-19, international medical co-operation is needed with a more effective strategy of fighting these diseases.

Key words: coronaviruses, COVID-19, emerging viruses, SARS-CoV, MERS-CoV

 1. Szkaradkiewicz A. Nowe zagrażające zdrowiu publicznemu patogeny. Now Lek 2005;74(1):14.
 2. Pybus OG, Rambaut A. Evolutionary analysis of the dynamics of viral infectious disease. Nat Rev Genet 2009;10(8):540–550. doi: 10.1038/nrg2583
 3. Szkaradkiewicz A. Ewolucyjność drobnoustrojów, wyłaniające się patogeny. Now Lek 2004;73(6):469–474.
 4. https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19
 5. https://www.who.int/csr/don
 6. Peiris JS, Yuen KY, Osterhaus AD i wsp. The severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med 2003;18;349(25):2431–2441. doi: 10.1056/NEJMra032498
 7. Marra MA, Jones SJ, Astell CR i wsp. The genome sequence of the SARS-associated coronavirus. Science 2003;300(5624):1399–1404. doi: 10.1126/science.1085953
 8. Münch R. Robert Koch. Microbes Infect 2003;5(1):69–74. doi: 10.1016/s1286-4579(02)00053-9
 9. Li W, Shi Z, Yu M i wsp. Bats are natural reservoirs of SARS-like coronaviruses. Science 2005;310(5748):676–679. doi: 10.1126/science.1118391
 10. Guan Y, Zheng BJ, He YQ i wsp. Isolation and characterization of viruses related to the SARS coronavirus from animals in southern China. Science 2003;302(5643):276–278. doi: 10.1126/science.1087139
 11. Tu C, Crameri G, Kong X i wsp. Antibodies to SARS coronavirus in civets. Emerg Infect Dis 2004;10(12):2244–2248. doi: 10.3201/eid1012.040520
 12. Liang G, Chen Q, Xu J i wsp. Laboratory diagnosis of four recent sporadic cases of community-acquired SARS, Guangdong Province, China. Emerg Infect Dis 2004;10(10):1774–1781. doi: 10.3201/eid1010.040445
 13. Carstens EB. Ratification vote on taxonomic proposals to the International Committee on Taxonomy of Viruses (2009). Arch Virol 2010;155(1):133–146. doi: 10.1007/s00705-009-0547-x
 14. Szkaradkiewicz A. Mikrobiologia lekarska. Repetytorium z wirusologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Poznań, 2014.
 15. Masters PS. The molecular biology of coronaviruses. Adv Virus Res 2006;66:193–292. doi: 10.1016/S0065-3527(06)66005-3
 16. Su S, Wong G, Shi W i wsp. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24(6):490–502. doi: 10.1016/j.tim.2016.03.003
 17. Zaki AM, van Boheemen S, Bestebroer TM i wsp. Isolation of a novel coronavirus from a man with pneumonia in Saudi Arabia. N Engl J Med 2012;367(19):1814–1820. doi: 10.1056/NEJMoa1211721
 18. Azhar EI, El-Kafrawy SA, Farraj SA i wsp. Evidence for camel-to-human transmission of MERS coronavirus. N Engl J Med 2014;370(26):2499–2505. doi: 10.1056/NEJMoa1401505
 19. Paden CR, Yusof MFBM, Al Hammadi ZM i wsp. Zoonotic origin and transmission of Middle East respiratory syndrome coronavirus in the UAE. Zoonoses Public Health 2018;65(3):322–333. doi: 10.1111/zph.12435
 20. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev Microbiol 2019;17(3):181–192. doi: 10.1038/s41579-018–0118-9
 21. Arbour N, Day R, Newcombe J i wsp. Neuroinvasion by human respiratory coronaviruses. J Virol 2000;74(19):8913–8922.
 22. http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989
 23. Kahn N. New virus discovered by Chinese scientists investigating pneumonia outbreak. Wall Street J (18.02.2020).
 24. http://virological.org/t/novel-2019-coronavirus-genome/319
 25. Gralinski LE, Menachery VD. Return of the coronavirus: 2019-nCoV. Viruses 2020;12(2).pii: E135. doi: 10.3390/v12020135
 26. Lorusso A, Calistri P, Petrini A i wsp. Novel coronavirus (S‑ARSCoV‑2) epidemic: a veterinary perspective. Vet Italiana 2020; doi: 10.12834/VetIt.2173.11599.1 [epub ahead of print]
 27. Wong G, Liu W, Liu Y. MERS, SARS, and Ebola: The role of super-spreaders in infectious disease. Cell Host Microbe. 2015;18(4):398–401. doi: 10.1016/j.chom.2015.09.013
 28. Zhou P, Fan H, Lan T i wsp. Fatal swine acute diarrhoea syndrome caused by an HKU2-related coronavirus of bat origin. Nature 2018;556(7700):255–258. doi: 10.1038/s41586-018-0010-9

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.