Nowe możliwości wspomagania terapii oddechowej wentylacją oscylacyjną wysokiej częstotliwości.

New possibilities of supporting with high frequency oscillatory ventilation

Jerzy Szczapa

Klinika Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Jerzy Szczapa
Klinika Zakażeń Noworodków
Katedra Neonatologii
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Tel.: 61 841 94 09

Wpłynęło: 02.07.2018
Zaakceptowano: 03.08.2018
Opublikowano on-line: 28.08.2018

Cytowanie

Cytowanie: Szczapa J. Nowe możliwości wspomagania terapii oddechowej wentylacją oscylacyjną wysokiej częstotliwości.
Postępy Neonatologii 2018;24(1):29–34.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018009

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Rozwój technologii medycznej w ostatnich latach przyniósł wiele nowości sprzętowych mogących poprawić jakość stosowanego leczenia. Pojawiły się na przykład nowe rozwiązania służące wspomaganiu terapii oddechowej wysokimi częstotliwościami. W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z wentylacją oscylacyjną wysokimi częstotliwościami oraz przedstawiono uzyskane dzięki rozwojowi techniki medycznej nowe możliwości, takie jak: monitorowanie współczynnika transportu gazu DCO2, stosowanie objętości gwarantowanej (VG) w wentylacji wysokoczęstotliwościowej, wentylacja oscylacyjna za pomocą kaniuli nosowej oraz wentylacja HFO połączona z terapią tlenkiem azotu.

Słowa kluczowe: noworodek, wentylacja oscylacyjna, nowe techniki

Abstract:
Development of medical technology in recent years has brought many hardware novelties that could improve the quality of applied therapies. Among them, there were new possibilities to support high-frequency respiratory therapy. The article explains the basic concepts associated with high frequency oscillatory ventilation and presents new possibilities that introduced the development of medical technology in recent years: the ability to monitor gas transport rate DCO2, application of guaranteed volume (VG) in high frequency ventilation, oscillatory ventilation with nasal cannula and HFO ventilation combined with nitric oxide therapy.

Key words: newborn, oscillatory ventilation, new techniques

 1. Pillow JJ, Neil H, Wilkinson MH, Ramsden CA. Effect of I/E ratio on mean alveolar pressure during high-frequency oscillatory ventilation. J Appl Physiol 1999;87(1):407–414 [doi: 10.1152/jappl.1999.87.1.407].
 2. Slutsky AS, Kamm RD, Rossing TH, Loring SH, Lehr J, Shapiro AH i wsp. Effects of frequency, tidal volume and lung volume on CO2 elimination in dogs by high frequency (2–30 Hz), low tidal volume ventilation. J Clin Invest 1981;68(6):1475–1484.
 3. De Luca D, Piastra M, Pietrini D, Conti G. Effect of amplitude and inspiratory time in a bench model of non-invasive HFOV through nasal prongs. Pediatr Pulmonol 2012;47(10):1012–1018 [doi: 10.1002/ppul.22511].
  van der Hoeven M, Brouwer E, Blanco CE. Nasal high frequency ventilation in neonates with moderate respiratory insufficiency. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79:F61–F63.
 4. Czernik C, Schmalisch G, Bührer C, Proquitté H. Weaning of neonates from mechanical ventilation by use of nasopharyngeal high-frequency oscillatory ventilation: a preliminary study. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25(4):374–378 [doi: 10.3109/14767058.2011.580401].
 5. Mukerji A, Finelli M, Belik J. Nasal high-frequency oscillation for lung carbon dioxide clearance in the newborn. Neonatology 2013;103(3):161–165 [doi: 10.1159/000345613].
 6. Rehan VK, Fong J, Lee R, Sakurai R, Wang ZM, Dahl MJ, Lane RH, Albertine KH, Torday JS. Mechanism of reduced lung injury by high-frequency nasal ventilation in a preterm lamb model of neonatal chronic lung disease. Pediatr Res 2011;70(5):462–466 [doi: 10.1203/PDR.0b013e31822f58a1].
 7. Fischer HS, Bohlin K, Bührer C, Schmalisch G, Cremer M, Reiss I, Czernik C. Nasal high-frequency oscillation ventilation in neonates: a survey in five European countries. Eur J Pediatr 2015;(4):465–471.
 8. Kinsella JP, Truog WE, Walsh WF, Goldberg RN, Bancalari E, Mayock DE, Redding GJ, deLemos RA, Sardesai S, McCurnin DC,
 9. Moreland SG, Cutter GR, Abman SH. Randomized, multicenter trial of inhaled nitric oxide and high-frequency oscillatory ventilation in severe, persistent pulmonary hypertension of the newborn. J Pediatr 1997;131(1 Pt 1):55–62.
 10. Coates EW, Klinepeter ME, O’Shea TM. Neonatal pulmonary hypertension treated with inhaled nitric oxide and high-frequency ventilation. J Perinatol 2008;28(10):675–679.
 11. Fujino Y, Kacmarek RM, Hess DR. Nitric oxide delivery during high-frequency oscillatory ventilation. Respir Care 2000;45(9):1097–1104.

Nie zgłoszono