O unikaniu roszczeń pacjentów

How to avoid suing by patients

Radosław Tymiński

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

Radosław Tymiński
Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński
ul. Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa
Tel.: 501 254 553

Wpłynęło: 07.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 17.04.2019

Cytowanie / Citation

Tymiński R. O unikaniu roszczeń pacjentów.
Postępy Neonatologii 2019;25(1):59–61
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019008

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W artykule poruszono problematykę roszczeń pacjentów wobec neonatologów oraz wskazuje przyczyny ich zgłaszania. W artykule opisano, co może zrobić lekarz w celu uniknięcia roszczeń. Z przeanalizowanego piśmiennictwa wynika bowiem, że oprócz doskonalenia umiejętności medycznych neonatolodzy powinni szczególną uwagę zwracać na prowadzenie rozmowy z pacjentem i umiejętność komunikacji oraz prowadzenie właściwej dokumentacji medycznej.

Słowa kluczowe: roszczenia prawne, dokumentacja medyczna

Abstract:
This paper addresses the subject of patients’ claims against neonatologists and indicates the reasons for filing them. The paper describes what a doctor can do to avoid claims. The literature that has been analysed reveals that apart from improving medical skills neonatologists should pay special attention to conducting a conversation with a patient and to communication skills as well as maintaining proper medical documentation.

Key words: claims, medical documentation

 1. Jena A, Seabury S i wsp. Malpractice risk according to physician specialty. N Engl J Med 2011;365:629–636.doi: 1056/NEJMsa1012370
 2. Meadow W, Bell A, Lantos J. Physicians’ experience with allegations of medical malpractice in the neonatal intensive care unit. Pediatrics 1997;99:10.
 3. https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratura-prowadzi-coraz-wiecej-spraw-dotyczacych-bledow-medycznych/.
 4. Fanaroff J., Martin G. Neonatology and the law. NeoReviews 2008;9(1): 24–28.
 5. Vincent C, Young M, Phillips A. Why do people sue doctors? A study of patients and relatives taking legal action. Lancet 1994;343(8913):1609–1613.
 6. FulHam F, Garman A, Johnson T, Hedberg E.. The use of patient satisfaction surveys and alternative coding procedures to predict malpractice risk. Med Care 2009;47(5):553–559. doi: 10.1097/MLR.0b013e3181923fd7
 7. Huntington B, Kuhn N. Communication gaffes: a root cause of malpractice claims. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2003;16(2):157–161. .
 8. https://www.statnews.com/2016/02/01/communication-failures-malpractice-study/. (Data dostępu 8 lutego 2019 r.)
 9. Lester G, Smith S. Listening and talking to patients. A remedy for malpractice suits? West J Med 1993;158:268–272.
 10. Beckman H, Markakis K, Suchman A, Frankel R. The doctor-patient relationship and malpractice. Lessons from plaintiff depositions. Arch Intern Med 1994;154:1365–1370.
 11. Shapiro R, Simpson DE, Lawrence SL i wsp. A survey of sued and nonsued physicians and suing patients. Arch Intern Med 1989;149(10):2190–2196.
 12. Tymiński R, Walczewski M, Wieczorek M. Identifying patients’ criteria for assessment of doctors on Polish physician rating websites. J Med Sci 2016;84(3):189–196.
 13. Tymiński R, Półćwiartek ,. Co najczęściej drażni pacjentki ginekologów? Analiza negatywnych opinii o ginekologach, zamieszczonych na portalach internetowych dotyczących rankingów lekarzy. Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo 2017;9(3):57. .
 14. Emmert M, Meier F, Heider A, Dürr C, Sander. U What do patients say about their physicians? An analysis of 3000 narrative comments posted on a German physician rating website. Health Policy. 2014;118(1):66-73. doi: 1016/j.healthpol.2014.04.015
 15. Tymińska J, Tymiński R, Kunecka K, Andrzejczak M. Jak zwiększyć zadowolenie pacjentki z wizyty ginekologicznej? Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2018;3(3):103–111.
 16. Achar S, Wu W. How to reduce your malpractice risk, Fam Pract Manag 2012;19(4):21–26.
 17. Panting G. How to avoid being sued in clinical practice, Postgraduate Medical Journal 2003;80(941):165–168.
 18. Wwyrok SA w Białymstoku z dnia 15 maja 2015 r. (sygn. akt I ACa 1077/14)
 19. Wyrok SA w Lublinie z dnia 19 czerwca 2013 r. (sygn. akt I ACa 727/12); wyrok SA w Krakowie z dnia 23 stycznia 2013 r. (sygn. akt I ACa 1321/12).

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.