Pleśniawki i afty jamy ustnej u niemowląt – rozpoznawanie i leczenie

Mucosal candidiasis and aphthas in infants – diagnostics
and treatment

Bożena Kociszewska-Najman1, Justyna Skibińska2, Tomasz Ginda1, Karol Taradaj1

1 Klinika Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Katedra i Klinika Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bożena Kociszewska-Najman
Klinika Neonatologii WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Tel.: 22 317 93 43

Wpłynęło: 12.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 15.11.2018

Cytowanie

Kociszewska-Najman B, Skibińska J, Ginda T, Taradaj K. Pleśniawki i afty jamy ustnej u niemowląt – rozpoznawanie i leczenie.
Postępy Neonatologii 2018;24(2):107–109.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018020

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Zmiany błony śluzowej jamy ustnej u niemowląt wymagają różnicowania między pleśniawkami a nawracającym aftowym zapaleniem jamy ustnej. Znajomość takich cech klinicznych, jak: wielkość, lokalizacja i morfologia zmian śluzówkowych, a także znajomość czasu trwania objawów oraz współistnienia dolegliwości somatycznych pomaga ustalić właściwe rozpoznanie. Kandydoza jamy ustnej występuje bardzo często u zdrowych niemowląt. Nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej najczęściej jest spowodowane przez uraz mechaniczny (miejscowe drażnienie śluzówki), jednak niektóre przypadki mogą być związane z niedoborami żywieniowymi, zaburzeniami autoimmunologicznymi lub zakażeniami.

Słowa kluczowe: pleśniawki jamy ustnej, afty, niemowlęta

Abstract:
Lesions located on infant’s oral mucosa include candidiasis and recurrent aphthas. Knowledge on clinical characteristics such as size, location, morphology, duration of lesions, and coexistence of somatic complaints should be helpful in establishing a proper diagnosis. Oral candidiasis is common in healthy infants. Recurrent aphthous stomatitis is usually caused by physical trauma, however, some cases are connected with nutritional deficiencies, autoimmune disorders or infections.

Key words: mucosal candidiasis, aphthas, infants

 1. Al-Rusan RM, Darwazeh AM, Lataifeh IM. The relationship of Candida colonization of the oral and vaginal mucosae of mothers and oral mucosae of their newborns at birth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2017;123(4):459–463 [doi: 10.1016/j.oooo.2017.01.003].
 2. Sharp AM, Odds FC, Evans EG. Candida strains from neonates in a special care baby unit. Arch Dis Child 1992;67(Spec 1):48–52.
 3. Bliss JM, Basavegowda KP, Watson WJ, Sheikh AU, Ryan RM. Vertical and horizontal transmission of Candida albicans in very low birth weight infants using DNA fingerprinting techniques. Pediatr Infect Dis J 2008;27(3):231–235 [doi: 10.1097/INF.0b013e31815bb69d].
 4. Ali GY, Algohary EH, Rashed KA, Almoghanum M, Khalifa AA. Prevalence of Candida colonization in preterm newborns and VLBW in neonatal intensive care unit: role of maternal colonization as a risk factor in transmission of disease. J Matern Fetal Neonatal Med 2012;25(6):789–795 [doi: 10.3109/14767058.2011.622005].
 5. Batista GC, Krebs VL, Ruiz LS, Auler ME, Hahn RC, Paula CR. Oral colonization: a possible source for candidemia in low-weight neonates. J Mycol Med 2014;24(2):81–86 [doi: 10.1016/j.mycmed.2013.11.004].
 6. Issa SY, Badran EF, Aqel KF, Shehabi AA. Epidemiological characteristics of Candida species colonizing oral and rectal sites of Jordanian infants. BMC Pediatr 2011;11:79 [doi: 10.1186/1471-2431-11-79].
 7. Cox F. Candida albicans adherence in newborn infants. J Med Vet Mycol 1986;24(2):121–125.
 8. Baley JE. Neonatal candidiasis: the current challenge. Clin Perinatol 1991;18(2):263–280.
 9. Sobel JD. Vulvovaginal candidosis. Lancet 2007;369(9577):1961–1971 [doi: 10.1016/S0140-6736(07)60917-9].
 10. Mendiratta DK, Rawat V, Thamke D, Chaturvedi P, Chhabra S, Narang P. Candida colonization in preterm babies admitted to neonatal intensive care unit in the rural setting. Indian J Med Microbiol 2006;24(4):263–267.
 11. Borderon JC, Therizol-Ferly M, Saliba E, Laugier J, Quentin R. Prevention of Candida colonization prevents infection in a neonatal unit. Biol Neonate 2003;84(1):37–40.
 12. Matsubara VH, Bandara HM, Mayer MP, Samaranayake LP. Probiotics as antifungals in mucosal candidiasis. Clin Infect Dis 2016;62(9):1143–1153 [doi: 10.1093/cid/ciw038].
 13. Nam SW, Ahn SH, Shin SM, Jeong G. Clinical features of Bednar’s aphthae in infants. Korean J Pediatr 2016;59(1):30–34 [doi: 10.3345/kjp.2016.59.1.30].
 14. Benoit S, Hamm H. Differential diagnosis of oral mucosal erosions and ulcers in children. Hautarzt 2015;66(4):258–266.
 15. Wong BJW, Cheung WS, Campbell KM. Aphthous stomatitis major in a 4-month-old infant. J Emerg Med 2018 (ahead of print) [doi: 10.1016/j.jemermed.2018.09.018] .
 16. Gurkan OE, Fidan K, Dalgic B. Esophagitis and widespread aphthous ulcerations in gastric mucosa in an infant with familial Mediterranean fever. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014;59(1):11–13 [doi: 10.1097/MPG.0b013e3182906d8f].

Nie zgłoszono.