Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych dołączyło do grona towarzystw, które objęły swoim patronatem dwumiesięcznik „Zakażenia XXI wieku”.

„Zakażenia XXI wieku” to oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych wydawane we współpracy z wydawnictwem MAVIPURO Polska, na łamach którego publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym XXI wieku.

Wraz z objęciem czasopisma patronatem PSPE, Członkowie Stowarzyszenia otrzymują nie tylko bezpłatny dostęp do archiwum elektronicznego dwumiesięcznika na stronie www.zakazenia.com lecz także miejsce do dzielenia się własnymi doświadczeniami codziennej pracy z zakresu higieny i epidemiologii czy rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Wierzymy, że interdyscyplinarna współpraca na na łamach pisma przyniesie wiele korzyści wszystkim, którzy w codziennej pracy spotykają się z wyzwaniami zakażeń.

Współpraca z Państwem jest dla nas niezwykle cenna i nobilitująca.

MAVIPURO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wyspowa 2/13
03-687 Warszawa
Tel.: +48 22 110 03 81
Fax:   +48 22 378 28 51
e-mail: kontakt@mavipuro.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

PIERWSZE MAZOWIECKIE SPOTKANIE MIKROBIOLOGÓW I EPIDEMIOLOGÓW


» PROGRAM


» REJESTRACJA