Pozaustrojowe oczyszczanie krwi w sepsie

Extracorporeal blood purification in sepsis

Andrzej Kübler

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Andrzej Kübler
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50–556 Wrocław

Wpłynęło: 03.01.2019
Zaakceptowano: 06.02.2019
Opublikowano on-line: 08.07.2019

Cytowanie / Citation

Kübler A. Pozaustrojowe oczyszczanie krwi w sepsie.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):115–119.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/3/Z2019021

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Pozaustrojowe oczyszczanie krwi jest uznaną metodą leczenia niewydolności nerek i zatruć. Na podstawie wyników takiego postępowania postawiono hipotezę o leczeniu sepsy przez usuwanie mediatorów procesu septycznego, uwalnianych podczas reakcji immunologicznej na zakażenie. Przeprowadzono badania nad różnymi technikami pozaustrojowymi: hemofiltracją o dużej objętości, hemofiltracją z filtrami o wysokim punkcie odcięcia, hemoadsorpcją lub kombinacjami tych metod. Opisano wiele pozytywnych wyników badań, ale o niewielkiej wartości dowodowej. Wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane badania kliniczne nie wykazały istotnego obniżenia śmiertelności w wyniku zastosowania tych metod. Obecnie nie ma wystarczających dowodów, aby zalecać stosowanie pozaustrojowego oczyszczania krwi w przyczynowym leczeniu sepsy.

Słowa kluczowe: sepsa, pozaustrojowe oczyszczanie krwi, hemofiltracja, hemoadsorpcja, endotoksyna

Abstract:
Extracorporeal blood purification is an acclaimed method of treatment in renal insufficiency or intoxications. Based on the clinical outcomes of this therapeutic management, a hypothesis has been formed that sepsis could be treated by removing inflammatory mediators which are released during immunological response to infection. Studies of various extracorporeal blood purification techniques were conducted, including: high-volume haemofiltration, high cut-off haemofiltration, haemoadsorption or combinations of these methods. Although multiple positive results were described, they usually presented insignificant evidential value. Multicenter, prospective randomized clinical trials did not show any significant decrease in mortality due to instituting these therapeutic methods. Currently there is insufficient evidence to recommend extracorporeal blood purification for causal treatment in sepsis.

Key words: sepsis, extracorporeal blood purification, haemofiltration, haemoadsorption, endotoxine

 1. Kübler A. Sepsa. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2017.
 2. Forni LG, Rizzi Z, Ronco C. Extracorporeal renal replacement therapies in the treatment of sepsis. Where are we? Semin Nephrol 2015;35(1):55–63. doi:  1016/j.semnephrol.2015.01.006
 3. Ankawi G, Neri M, Zhang J i wsp. Extracorporeal techniques for the treatment of critically ill patients with sepsis beyond conventional blood purification therapy: the promises and the pitfalls. Critical Care 2018;22(1):262. doi:  1186/s13054-018-2181-z
 4. Bellomo R, Tipping P, Boyce N. Continuous veno-venous hemofiltration with dialysis removes cytokines from the circulation of sepsis patients. Crit Care Med 1993;21(4):522–526.
 5. Cole L, Bellomo R, Hart G i wsp. A phase II randomized controlled trial of continuous hemofiltration in sepsis. Crit Care Med 2002;30(1):100–106.
 6. Joannes-Boyau O, Honore PM, Perez P i wsp. High volume versus standard – volume hemofiltration for septic shock patients with acute kidney injury (IVOIRE study). Intensive Care Med 2013;39(9):1535–1546. doi:  1007/s00134-013-2967-z
 7. Villa G, Zoragoza JJ, Shorma A i wsp. Cytokine removal with high cut-off membrane. Review of literature. Blood Purif 2014;38(3–4):167–173. doi:  1159/000369155
 8. Kopelmann K, Jarczak D, Scheller M i wsp. Hemoadsorption by CytoSorb in septic patients: a case series. Crit Care 2017;21(1):74. doi:  1186/s13054-017-1662-9
 9. Cruz DN, Antonelli M, Fumagalli R i wsp. Early use of polymyxin B hemoperfusion in abdominal septic shock: the EUPHAS randomized controlled trial. JAMA 2009;301(23):2445–2452. doi:  1001/jama.2009.856.
 10. Payen DM, Guilhot J, Lanney Y i wsp. Early use of polymyxin B hemoperfusion in patients with septic shock due to peritonitis: a multicenter randomized control trial. Intensive Care Med 2015;41(6):975–984. doi:  1007/s00134-015-3751-z
 11. Chang T, Tu YK, Lee CT. Effects of Polymyxin B hemoperfusion on mortality in patients with severe sepsis and septic shock: a systematic review. Crit Care Med 2017;45(8):e858–e864. doi:  1097/CCM.0000000000002362.
 12. Delinger PhR, Bogshen SM, Antonelli M i wsp. Effect of targeted Polymyxin B hemoperfusion on the 28-day mortality in patients with septic shock and elevated endoxine level. JAMA 2018;320(14):1455–1463. doi:  1001/jama.2018.14618.
 13. Adamik B, Zieliński S, Śmiechowicz J, Kübler A. Endotoxin elimination in patient with septic shock. An observation study. Arch Immunol Ther Exp (Warsz) 2015;63(6):475–483. doi:  1007/s00005-015-0348-8.
 14. Turani F, Candidi F, Barchetta R i wsp. Continuous renal replacement therapy with the adsorbent membrane oXiris in septic patients. Crit Care 2013;17(Suppl 2):P63. doi:  1186/cc12001
 15. Livigni S, Bertolini G, Rossi C i wsp. Efficacy of coupled plasma filtration adsorption (CPFA) in patients with septic shock: a multicenter randomized controlled clinical trial. BMJ Open 2014;4(1):e003536. doi:  1136/bmjopen-2013-003536
 16. La Manna G, Doneti G. Coupled plasma filtration adsorption: a multipurpose extracorporeal detoxification therapy. Blood Purif 2018;46(3):228–238. doi:  1159/00049023.
 17. Song JH, Humes HD. Renal cell therapy and beyond. Semin Dial 2009;22:603–609.
 18. Kang JH, Super M, Yung CW i wsp. An extracorporeal blood-cleansing device for sepsis therapy. Nat Med 2014;20(10):1211–1216. doi:   1038/nm.3640

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Ryciny 1–4 pochodzą z pracy Ankawi G, Neri M, Zhang J i wsp. Extracorporeal techniques for the treatment of critically ill patients with sepsis beyond conventional blood purification therapy: the promises and the pitfalls. Critical Care 2018;22(1):262, udostępnionych na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Ryciny zmodyfikowano i udostępniono na tych samych warunkach.

Potential conflicts of interest: no conflicts.