Prewencja hipotermii jatrogennej u noworodków urodzonych przedwcześnie

Prevention of iatrogenic hypothermia in premature infants

Ewa Gulczyńska, Wioletta Cedrowska-Adamus

Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Ewa Gulczyńska
Klinika Neonatologii,
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Tel.: 42 271 10 41

Wpłynęło: 15.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 15.11.2018

Cytowanie

Gulczyńska E, Cedrowska-Adamus W. Prewencja hipotermii jatrogennej u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Postępy Neonatologii 2018;24(2):123–127.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018023

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Łagodna hipotermia u przedwcześnie urodzonych noworodków, często stwierdzana w czasie przyjęcia dziecka na oddział intensywnej terapii, zwiększa ryzyko zachorowalności i umieralności. Wystąpienie hipotermii jest spowodowane narażeniem niedojrzałego noworodka na obniżoną temperaturę otoczenia oraz procedury wykonywane na oddziale.

Słowa kluczowe: temperatura, hipotermia, noworodek z bardzo małą masą urodzeniową

Abstract:
Moderate hypothermia at birth is common in premature infants admitted to NICU and is associated with increased mortality and morbidity. That is because in-hospital care and procedures expose infants who have immature thermoregulation to low environmental temperatures.

Key words: temperature, hypothermia, very low birth weight infant

 1. Trevisanutoa D, Testonib D, Fernanda M i wsp. Maintaining normothermia: Why and how? Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 2018;23(5):333–339 [doi: 10.1016/j.siny.2018.03.009].
 2. Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J i wsp. Part 7: neonatal resuscitation: International consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. Circulation 2015;132(Suppl 1):204–241 [doi: 10.1161/CIR.0000000000000276].
 3. Lyu Y, Shah PS, Ye XY i wsp. Canadian Neonatal Network. Association between admission temperature and mortality and major morbidity in preterm infants born at fewer than 33 weeks gestation. JAMA Pediatr 2015;169(4):e150277 [doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.0277].
 4. World Health Organization. Maternal and Newborn Health/Safe Motherhood. Thermal protection of the newborn: a practical guide. WHO. Geneva, 1997.
 5.  Lumsden H, Holmes D. Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. PZWL. Warszawa, 2012, pp. 15–127.
 6. Waldron S, MacKinnon R. Neonatal thermoregulation. Infant Journal 2007;3(3):101–103.
 7. Leslie A. Thermoregulation: What’s new? What’s not? Newborn and Infant Nursing Reviews 2012;12(1):51–63 [doi: 10.1053/j.nainr.2012.01.003].
 8.  Świetliński J, Grzywna W. Zaburzenia homeostazy noworodka. α-medica press; Bielsko-Biała, 1998, pp. 14–15.
 9. Knobel R, Holditch-Davis D. Thermoregulation and heat loss prevention after birth and during neonatal intensive-care unit stabilization of extremely low-birthweight infants. JOGNN 2007;36(3):280–286 [doi: 10.1111/j.1552-6909.2007.00149.x].
 10.  Joseph RA, Derstine S, Killian M. Ideal site for skin temperature probe placement on infants in the NICU: a review of literature. Adv Neonatal Care 2017;17(2):114–122 [doi: 10.1097/ANC.0000000000000369].
 11. Mayfield SR, Bhatia J, Nakamura KT, Rios GR, Bell EF. Temperature measurement in term and preterm neonates. J Pediatr 1984;104(2):271–275.
 12. Świetliński J. Neonatologia i opieka nad noworodkiem. PZWL;Warszawa, 2016, pp. 173–181.
 13.  Watkinson M. Temperature control of premature infants in the delivery room. Clin Perinatol 2006;33(1):43–53 [doi: 10.1016/j.clp.2005.11.018].
 14. Perlman J, Kjaer K. Neonatal and maternal temperature regulation during and after delivery. Anesth Analg 2016;123(1):168–172 [doi: 10.1213/ANE.0000000000001256].
 15. Wilson E, Maier RF, Norman M i wsp. Admission hypothermia in very preterm infants and neonatal mortality and morbidity. J Pediatr 2016;175:61–67 [doi: 10.1016/j.jpeds.2016.04.016].
 16. Harbeson D, Francis F, Bao W. Energy demands of early life drive a disease tolerant phenotype and dictate outcome in neonatal bacterial sepsis. Frontiers in Immunology 2018;9:1918 [doi: 10.3389/fimmu.2018.01918].
 17. Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC i wsp. European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015: section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth. Resuscitation 2015;95:249–263 [doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.029].
 18. Fogarty M, Osborn DA, Askie L i wsp. Delayed vs early umbilical cord clamping for preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2018;218(1):1–18 [doi: 10.1016/j.ajog.2017.10.231].
 19. Oatley KH, Blencowe H, Lawn E. The effect of coverings, including plastic bags and wraps, on mortality and morbidity in preterm and full-term neonates. J Perinatol 2016; 36(Suppl 1):83–89 [doi: 10.1038/jp.2016.35].
 20.  Fernández D, Antolín-Rodríguez R. Bathing a premature infant in the intensive care unit: A systematic review. Journal of Pediatric Nursing 2018;42:e52–e57 [doi: 10.1016/j.pedn.2018.05.002].
 21. Turnbull V, Petty J. Evidence-based thermal care of low birthweight neonates. Nurs Children And Young People 2013;25(2):18–22 [doi: 10.7748/ncyp2013.03.25.2.18.e140].
 22. Deguines C, Degrugilliers L, Ghyselen L. Impact of nursing care on temperature environment in preterm newborns nursed in closed convective incubators. Acta Pædiatrica 2013;102:e96–e101 [doi: 10.1111/apa.12109].

Nie zgłoszono.