„Stany naglące w neonatologii” to ogólnopolskie sympozjum neonatologiczne organizowane cyklicznie przez Katedrę Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Fundację Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 23-24 listopada, a jego tematem przewodnim będzie „Praktyczna neonatologia”. Jak co roku swoja obecnością zaszczycą nas krajowi i zagraniczni eksperci z dziedziny neonatologii, którzy przedstawią  wybrane zagadnienia kliniczne w świetle danych z najnowszych badań, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Dzięki wysokiej ocenie wartości merytorycznej spotkania patronat naukowy objęły europejskie towarzystwa pediatryczne i neonatologiczne: European Society for Pediatric Research (ESPR) / European Board of Neonatology (EBN) i Union of Neonatal and Perinatal Societies (UENPS), a także Polskie Towarzystwo Neonatologiczne i Polskie Towarzystwo Położnych.

Gorąco zachęcamy do zgłoszenia swojego uczestnictwa w sympozjum.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Termin Sympozjum: 23-24 listopada 2018 r.
Otwarcie Sympozjum: 23 listopada 2018 r. o godz. 9.00
Biuro Sympozjum: czynne będzie od dnia 22 listopada br. w Hotelu Novotel, pl. Andersa 1 w Poznaniu od godz. 15.00 do zakończenia Sympozjum.
Miejsce obrad:
Hotel Novotel
pl Andersa 1
61-898 Poznań
Organizator merytoryczny: Katedra Neonatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Organizator logistyczny: Fundacja Rozwoju Neonatologii w Wielkopolsce


Program

Piątek 23.11.2018 (Friday 23rd)

8.50-9.00 Otwarcie sympozjum (Opening  ceremony)

Sesja I (Session I) – Problemy neurologiczne w neonatologii (Neurological problems in neonatology)

09.10-09.35 Marianne Thoresen  (Bristol, Wielka Brytania) – Wiedza zyskana przez 12 lat stosowania hipotermii terapeutycznej – poprawa postępowania, prognozowanie krótko i długoterminowych wyników leczenia oraz nowe kierunki (Knowledge gained with 12 years of cooling as standard of care – improved  management, short and long term  outcome prediction  and new directions)

09.35-09.55 Lena Westas-Hellstrom (Uppsala, Szwecja) – Zastosowanie aEEG i EEG u wcześniaków (aEEG and EEG applications in the preterm neonate)

09.55-10.15 Andrew Whitelaw (Bristol, Wielka Brytania) – Pokrwotoczne poszerzenie układu komorowego: kiedy interweniować, rola nakłuć lędźwiowych, zbiorników połączonych z układem komorowym oraz nowych terapii (Posthemorrhagic ventricular dilatation: when to intervene, the role of lumbar puncture, ventricular reservoir and newer treatments)

10.15-10.30 Dyskusja (Panel discussion)

Sesja II (Session II) – Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej w OITN Volume targeted modes of mechanical ventilation in the NICU)

10.30-10.50 Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia) – Tryby objętościowe wentylacji mechanicznej noworodka w świetle danych z badań naukowych (Volume targeted ventilation for neonates – what is the evidence?)

10.50-11.10 Manuel Sanchez Luna (Madryt, Hiszpania) – Wentylacja oscylacyjna wysokimi częstotliwościami połączona z trybem gwarantowanej objętości – innowacyjna metoda potencjalnie ograniczająca uszkodzenie płuc (An innovative approach to prevent lung injury with HFOV combined with Volume Guarantee)

11.10-11.30 Helen Chitty (Middlesbrough, Wielka Brytania) – Praktyczne aspekty stosowania trybów objętościowych wentylacji mechanicznej (Practical aspects of volume targeted ventilation)

11.30-11.50 Marta Szymankiewicz-Bręborowicz (Poznań) – Wpływ trybów objętościowych na parametry hemodynamiczne i utlenowanie mózgowe noworodka (The influence of volume targeted modes on brain oxygenation and hemodynamic parameters)

11.50-12.05 Dyskusja (Panel discussion)

12.05-13.05 Lunch

Sesja III (Session III) – Nieinwazyjne wsparcie oddechu (Non-invasive respiratory support)

13.05-13.25 Wystąpienie Lidii i Jurka Owsiaków

13.25-13.45 Corrado Moretti (Rzym, Włochy) – Nieinwazyjne wsparcie oddechu i wentylacja: CPAP, BiPAP i NIPPV (Non-invasive support and ventilation: CPAP, BiPAP and NIPPV)

13.45-14.05 Anna Lavizzari (Mediolan, Włochy) – Nosowy CPAP i nosowa terapia wysokoprzepływowa: korzyści, kontrowersje i zastosowania (Nasal CPAP and nasal High Flow Therapy: advantages, controversies and applications)

14.05-14.25 Manuel Sanchez-Luna (Madryt, Spain) – Innowacje w terapii oddechowej oraz monitorowaniu wcześniaków w OITN (Innovation in the respiratory care and monitoring of very immature infants at the NICU) – grant edukacyjny firmy Medtronic

14.25-14.45 Corrado Moretti (Rzym, Włochy) –  Wentylacja nieinwazyjna: fizjologiczne i kliniczne korzyści z synchronizacji (Non-invasive ventilation: physiological and clinical advantages of synchronization)

14.45-14.55 Natalia Neumann-Klimasińska (Poznań) – Wentylacja nieinwazyjna z wykorzystaniem helioxu (Heliox non-invasive ventilation)

14.55-15.05 Tomasz Szczapa (Poznań) – Terapia wysokoprzepływowa w programie nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków WOŚP (High flow therapy in the WOŚP non-invasive ventilatory support project)

15.05-15.20 Dyskusja (Panel discussion)

Sesja IV (Session IV) – Resuscytacja noworodka (Neonatal resuscitation)

15.20-15.40 Maximo Vento (Walencja, Hiszpania) – Kontrowersje w resuscytacji noworodka (Controversies in newborn resuscitation)

15.40-16.00 Claus Klingenberg (Tromsø, Norwegia) – Wsparcie oddechowe na sali porodowej (Respiratory support in the delivery room)

16.00-16.15 Dyskusja (Panel discussion)

Sesja V (Session V) – Zagadnienia gastroenterologiczne w neonatologii (Neonatal gastroenterology)

16.15-16.30 Jarosław Walkowiak (Poznań) – Mukowiscydoza – diagnostyka i postępowanie (Cystic fibrosis – diagnosis and management)

16.30-16.50 Piotr Socha (Warszawa) – Cholestaza niemowlęca- czy możemy czekać? (Infantile cholestasis – can we wait?)

16.50-17.10 Jerzy Szczapa (Poznań) – Zastosowanie probiotyków w praktyce klinicznej (Use of probiotics in clinical practice)

17.10-17.30 Dariusz Gruszfeld (Warszawa) – Postbiotyki – alternatywa w dziedzinie funkcjonalnej żywności (Postbiotics –  an alternative within the functional foods field)

17.30-17.50 Ewa Gulczynska (Łódź) – Żywienie wcześniaka po wypisaniu ze szpitala (Post-discharge nutrition of a preterm infant)

17.50-18.10 Tomasz Szczapa (Poznań) – Rola oligosacharydów mleka kobiecego (The role of Human Milk Oligosaccharides)

18.10-18.25 Dyskusja (Panel discussion)


Sobota 24.11.2018 (Saturday 24th)

Sesja VI (Session VI) – Tlenoterapia (Oxygen theraphy)

09.00-09.20 Maria Wilińska (Warszawa) – Praktyczne zastosowanie systemów do automatycznej regulacji stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (Automated systems for oxygen level regulation in clinical practice)

09.20-09.40 Janusz Gadzinowski  (Poznań) – Tlen w leczeniu noworodków (Oxygen therapy in the newborn)

09.40-09.55 Dyskusja (Panel discussion)

Sesja VII (Session VII) – Dysplazja oskrzelowo-płucna i zakażenia wirusem RS (Bronchopulmonary dysplasia and RSV infection)

09.55-10.15 Witold Błaż (Rzeszów) – Diagnostyka i leczenie BPD w 2018 roku (BPD – diagnosis and management in 2018)

10.15-10.35 Yogen Singh (Cambridge) – Diagnostyka i postępowanie w nadciśnieniu płucnym w przebiegu BPD (Diagnosis and management of pulmonary hypertension in BPD)

10.35-10.55 Ewa Helwich (Warszawa) – 10 lat programu profilaktyki zakażeń wirusem RS w Polsce  – grant edukacyjny firmy Abbvie (RSV epidemiology and prophylaxis)

10.55-11.10 Dyskusja (Panel discussion)

Sesja VIII (Session VIII) Varia

11.10-11.30 Elżbieta Gajewska (Wrocław) – Neonatologia wczoraj, dziś, a co będzie jutro?

11.30-11.50 Iwona Maruniak-Chudek (Katowice) – Antybiotyki w rękach neonatologa (Antibiotic stewardship in neonatology)

11.50-12.10 Marek Migdał (Warszawa) – Noworodek jako potencjalny dawca narządów (Neonate as a potential organ donor)

12.10-12.30 Iwona Maroszyńska (Łódź) – Rola krążenia trzewnego w utrzymaniu homeostazy hemodynamicznej (The role of splanchic circulation in the hemodynamic homeostasis)

12.30-12.50 Katarzyna Bierła (Ostrów Wlkp.) – Transport lotniczy w neonatologii (Neonatal air transport)

12.50-13.05 Dyskusja (Panel discussion)

Sesja IX (Session IX) Monitorowanie komfortu pacjenta

13.05-13.25 Hector Boix (Barcelona, Hiszpania) – Stress/Comfort Assessment in Newborn Infant Using HRV Analysis

13.25-13.45 Magdalena Rutkowska (Warszawa) – Zastosowanie aparatu NIPE w opiece paliatywnej u noworodka – doświadczenia własne

13.45-14.05 Paweł Zawitkowski (Warszawa) – Nowe zastosowanie monitora stresu/komfortu – kotrola jakości i modyfikacja procedur medycznych, pielęgnacyjnych oraz terapii. Obserwacja i ocena mechanizmów regulacyjnych dziecka

14.05-14.15 Dyskusja i zakończenie sympozjum (Panel discussion and close)

14.15-15.15 Lunch


Warsztaty (Workshops)

Czwartek 22.11.2018 (Thursday 22nd)

1) Kurs wprowadzający do echokardiografii wykonywanej przez neonatologa zgodny z europejskimi zaleceniami NPE (Introductory Course to Neonatologist performed Echocardiography (NPE)) – UDZIAŁ PŁATNY

Piątek 23.11.2018 (Friday 23rd)

2) Zastosowanie aEEG (aEEG applications)

3) Terapia wysokoprzepływowa (High flow therapy)

Sobota 24.11.2018 (Saturday 24th)

4) Wentylacja konwencjonalna i tryby objętościowe (Conventional ventilation and volume targeted modes)

5) Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem z gastrostomią (Care of a newborn with gastrostomy)

6) Resuscytacja (Neonatal resuscitation)

7) Ochrona skóry w okresie wczesnodzięcięcym (Infant skin care)

MAVIPURO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wyspowa 2/13
03-687 Warszawa
Tel.: +48 22 110 03 81
Fax:   +48 22 378 28 51
e-mail: kontakt@mavipuro.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FreshMail.pl