Resuscytacja – połączenie umiejętności personelu z wykorzystaniem aparatury medycznej

Resuscitation – combined application of professional knowledge and medical equipment

Małgorzata Majcherczyk, Iwona Maruniak-Chudek

Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Wydział Nauk Medycznych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Oddział Neonatologii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, Wydział Lekarski w Katowicach

Iwona Maruniak-Chudek
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Neonatologii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II, SPSK6
ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
Tel.: 32 207 17 80, Fax: 32 207 17 81

Wpłynęło: 01.10.2019
Zaakceptowano: 22.10.2019
Opublikowano on-line: 14.11.2019

Cytowanie / Citation

Majcherczyk M, Maruniak-Chudek I. Resuscytacja – połączenie umiejętności personelu z wykorzystaniem aparatury medycznej..
Postępy Neonatologii 2019;25(2):125–133
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/2/PN2019013

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Resuscytacja pourodzeniowa noworodka jest zdarzeniem nagłym, a jakość prowadzonych działań decyduje o życiu i zdrowiu dziecka, dlatego przygotowanie merytoryczne personelu medycznego musi być doskonałe. Wiele metod stabilizacji pacjenta wymaga zastosowania przyrządów medycznych, a nawet aparatury specjalistycznej, w związku z tym szpital powinien taki sprzęt posiadać, personel zaś musi znać zasady jego właściwego użytkowania. Ten element „wiedzy technicznej” jest we współczesnej neonatologii coraz bardziej obecny i równie ważny jak wiedza i doświadczenie konieczne w decyzjach „bezprzyrządowych”. W poniższym opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty pracy ze sprzętem stosowanym w trakcie czynności resuscytacyjnych i stabilizujących.Zwrócono uwagę na rolę, jaką aparatura medyczna odgrywa na poszczególnych etapach resuscytacji, w kontekście patofizjologii niewydolności krążeniowo-oddechowej. Zadowalający wynik działań medycznych jest sumą wiedzy personelu, umiejętności wykonania procedur oraz znajomości urządzeń w miejscu pracy.

Słowa kluczowe: noworodek, resuscytacja, sprzęt

Abstract:
Perfect preparation and broad knowledge are necessary in newborn resuscitation, which is always urgent. We are supposed to operate with proper medical devices to stabilize a little patient, which makes our ability to use medical equipment as important as our knowledge and experience. The text below will try to focus on the most important issues of working with medical equipment and will put in the spotlight the aspect of using it on every stage of newborn resuscitation. An access to proper medical devices gives resuscitation providers a chance for a better outcome.

Key words: newborn, resuscitation, medical devices

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. Rz. P. z 11.09.2018 r., poz. 1756).
 2. Wytyczne resuscytacji 2015. Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji, Kraków, 2015.
 3. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Wydanie III pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa, 2019.
 4. Wyllie J, Bruinenberg J, Roehr CC i wsp. European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015: section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth. Resuscitation 2015;95:249–263. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.029
 5. Trevisanuto D, Testoni D, de Almeida MFB. Maintaining normothermia: Why and how? Semin Fetal Neonatal Med 2018;23(5):333–339. doi: 10.1016/j.siny.2018.03.009
 6. Mullany LC, Katz J, Khatry SK i wsp. Risk of mortality associated with neonatal hypothermia in southern Nepal. Arch Pediatr Adolesc Med 2010;164(7):650–656. doi: 10.1001/archpediatrics.2010.103
 7. Kent AL, Williams J. Increasing ambient operating theatre temperature and wrapping in polyethylene improves admission temperature in premature infants. J Paediatr Child Health 2008;44:325–331.
 8. Knobel RB, Wimmer Jr JE, Holbert D. Heat loss prevention for preterm infants in the delivery room. J Perinatol 2005;25(5):304–308. doi: 10.1038/sj.jp.7211289
 9. McCall EM, Alderdice F, Halliday HL i wsp. Interventions to prevent hypothermia at birth in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2018;12(2):CD004210. doi: 10.1002/14651858.CD004210.pub5.
 10. Chawla S, Amaram A, Gopal SP. Safety and efficacy of Trans-warmer mattress for preterm neonates: result of randomized controlled trial. J Perinatol 2011;31(12):780–784. doi: 10.1038/jp.2011.33
 11. te Pas AB, Lapriore E, Dito I i wsp.: Humidified and heated air during stabilization at birth improves temperature in preterm infants. Pediatrics 2010;125(6):e1427–1432. doi: 10.1542/peds.2009-2656
 12. Lahana A, Delanaud S, Erbani R i wsp. Warming the premature infant in the delivery room: Quantification of the risk of hyperthermia. Med Eng Phys 2018;59:70–74. doi: 10.1016/j.medengphy.2018.06.002.
 13. Voogdt KG, Morrison AC, Wood FE i wsp. A randomised, simulated study assessing auscultation of heart rate at birth. Resuscitation 2010;81:(8)1000–1003. doi: 10.1016/j.resuscitation.2010.03.021.
 14. Treston BP, Semberova J, Kernan R i wsp. Assessment of neonatal heart rate immediately after birth using digital stethoscope, handheld ultrasound and electrocardiography: an observational cohort study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2019;104(2):F227. doi: 10.1136/archdischild-2018–315619
 15. Kattwinkel J. Resuscytacja noworodka. Red. wyd. polskiego E. Helwich. Elservier Urban i Partner, Wrocław, 2013, pp. 67–125.
 16. Kilmartin KC, Finn D, Hawkes GA i wsp. Corrective ventilation strategies in delivery room resuscitation of preterm infants. Acta Paediatr 2018;107(12):2066–2070. doi: 10.1111/apa.14570
 17. Guinsburg R. T-piece ve rsus self-inflating bag ventilation in preterm neonates at birth. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018;103(1):F49–F55. doi: 10.1136/archdischild-2016–312360
 18. Siew ML, te Pas AB, Wallace MJ i wsp. Positive end-expiratory pressure enhances development of a functional residual capacity in preterm rabbits ventilated from birth. J Appl Physiol (1985). 2009;106(5):1487–1493. doi: 10.1152/japplphysiol.91591.2008
 19. Goldsmith JP, Owen LS, Weiner GM, Davies PG. Delivery room stabilization and respiratory support. W: Ventilation of the newborn. Goldsmith, Elsevier Health Science, Philadelphia, 2016.
 20. Saugstad OD. Resuscitation of newborn infants: from oxygen to room air. Lancet 2010;376:1970–1971. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60543-0
 21. Lui K, Jones LJ, Foster JP i wsp. Lower versus higher oxygen concentrations titrated to target oxygen saturations during resuscitation of preterm infants at birth. Cochrane Database Syst Rev 2018:CD010239. doi: 10.1002/14651858.CD010239.pub2.
 22. Oei JL, Saugstad OD, Lui K i wsp. Targeted oxygen in the resuscitation of preterm infants, a randomized clinical trial. Pediatrics 2017;139(1):e20161452. doi: 10.1542/peds.2016-1452
 23. Oei JL, Vento M, Rabi Y i wsp. Higher or lower oxygen for delivery room resuscitation of preterm infants below 28 completed weeks gestation: a meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2017;102(1):F24–F30. doi: 10.1136/archdischild-2016-310435
 24. Saugstad OD. Oxygenation of the newborn. Donald School J Ultrasound Obst Gynecol 2016;10(2):170–171. doi: 10.5005/jp-journals-10009-1462
 25. Oei JL, Saugstad OD, Vento M. Oxygen and preterm infant resuscitation: what else do we need to know? Curr Opin Pediatr 2018;30:192–198. doi: 10.1097/MOP.0000000000000610.
 26. Tarnow-Mordi WO, Sutton P, Wilkinson AR. Inadequate humidification of respiratory gases during mechanical ventilation of the newborn. Arch Dis Child 1986;61(7):698–700. doi: 10.1136/adc.61.7.698
 27. Williams R, Rankin N, Smith T i wsp. Relationship between the humidity and temperature of inspired gas and the function of the airway mucosa. Crit Care Med 1996;24(11):1920–1929. doi: 10.1097/00003246-199611000-00025
 28. Branson RD, Campbell RS. Humidification in the intensive care unit. Respir Care Clin N Am 1998;4(2):305–320.
 29. van Vonderen JJ, Hooper SB, Kroese JK i wsp. Pulse oximetry measures a lower heart rate at birth compared with electrocardiography. J Pediatr 2015;166(1):49–53. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.09.015
 30. Katheria A, Rich W, Finer N. Electrocardiogram provides a continuous heart rate faster than oximetry during neonatal resuscitation. Pediatrics 2012;130(5):e1177–1181. doi: 10.1542/peds.2012-0784.
 31. Iglesias B, Rodrí Guez MAJ, Aleo E i wsp. 3-lead electrocardiogram is more reliable than pulse oximetry to detect bradycardia during stabilisation at birth of very preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2018;103:F233–F237. doi: 10.1136/archdischild-2016–311492
 32. Luong D, Cheung PY, Barrington KJ i wsp. Cardiac arrest with pulseless electrical activity rhythm in newborn infants: a case series. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2019;pii:fetalneonatal-2018–316087. doi: 10.1136/archdischild-2018-316087.
 33. Sillers L, Handley SC, James JR, Foglia EE. Pulseless electrical activity complicating neonatal resuscitation. Neonatology 2019;115:95–98. doi: 10.1159/000493357
 34. Qureshi MJ, Kumar M. Laryngeal mask airway versus bag-mask ventilation or endotracheal intubation for neonatal resuscitation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018;15(3):CD003314. doi: 10.1002/14651858.CD003314.pub3

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.