Rola kwasu hialuronowego w ginekologii

Role of hyaluronic acid in alleviation of the symptoms of vaginal infection

Magdalena Bizoń1, 2, Aleksandra Zielińska1, 2, Włodzimierz Sawicki1, 2

 1. Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 2. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Aleksandra Zielińska
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Tel.: 22 326 58 18

Wpłynęło: 01.06.2018
Zaakceptowano: 29.06.2018
Opublikowano on-line: 16.07.2018

Cytowanie

Bizoń M, Zielińska A, Sawicki W. Rola kwasu hialuronowego w ginekologii. Zakażenia XXI wieku 2018;1(3):121–124.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/3/ZZ2018020

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Kwas hialuronowy jest składnikiem wielu preparatów stosowanych w dermatologii, ginekologii, ginekologii onkologicznej, medycynie estetycznej, a także innych gałęziach medycyny. Fizjologicznie obecny w organizmie ludzkim wpływa na uwodnienie i elastyczność tkanek. Dodatkowo efektywnie wpływa na stymulację wrodzonego układu odpornościowego, pobudzając keratynocyty do wydzielania beta-defensyn, które biorą udział w walce z drobnoustrojami – bakteriami, wirusami, pierwotniakami oraz grzybami. Dzięki tym właściwościom znajduje miejsce w leczeniu infekcji dróg rodnych oraz profilaktyce nawrotów.

Słowa kluczowe: grzybica, kwas hialuronowy, świąd

Abstract:
Hyaluronic acid is an ingredient of many products used in dermatology, gynecology, gynecological oncology, aesthetic medicine and other branches of medicine. Physiologically, hyaluronic acid helps in hydration and makes tissue more flexible. Additionally, it stimulates keratinocytes being a component of an innate immune system to produce β-defensins against bacteria, viruses, protozoa and candidas. Thanks to its characteristics, hyaluronic acid is used in the treatment of vaginal infections.

Key words: candidosis, hyaluronic acid , itching

 1. Rechberger T, Monist M. Zastosowanie terapeutyczne kwasu hialuronowego w ginekologii. Ordynator leków 2005;11–12(49-50):22–25.
 2. Gariboldi S, Palazzo M, Zanobbio L i wsp. Low molecular weight hyaluronic acid increases the self-defense of skin epithelium by induction of b-defensin 2 via TLR2 and TLR4. J Immunol 2008,181(3):2103–2110.
 3. Essendoubi M, Gobinet C, Reynaud R i wsp. Human skin penetration of hyaluronic acid of different molecular weights as probed by Raman spectroscopy. Skin Res Technol 2016;22(1):55–62 [doi: 10.1111/srt.12228].
 4. Ghazi K, Deng-Pichon U, Warnet J-M. Hyaluronan fragments improve wound healing on in vitro cutaneous model through P2X7 purinoreceptor basal activation: role of molecular weight. Plos One 2012;7(11):e48351 [doi: 10.1371/journal.pone.0048351].
 5. Price RD, Berry MG, Navsaria HA. Hyaluronic acid: the scientific and clinical evidence. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2007;60(10):1110–1119 [doi: 10.1016/j.bjps.2007.03.005].
 6. Chen WY, Abatangelo G. Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen 1999;7(2):79–89.
 7. Origoni M, Cimmino C, Carminati G. Postmenopausal vulvovaginal atrophy (VVA) is positively improved by topical hyaluronic acid application. A prospective, observational study. Eur Rev for Med Pharmacol Sci. 2016;20:4190–4195.
 8. Nappi RE, Particco M, Biglia N i wsp. Macro-regional variation in attitudes toward and experiences of vulvar and vaginal atrophy among Italian post-menopausal women: a post hoc analysis of REVIVE survey data. Gynecol Endocrinol 2017;33(5):389–394 [doi: 10.1080/09513590.2017.1284783].
 9. Skrzypulec-Plinta V, Dębski R, Paszkowski T. The influence of vaginal non-hormonal therapy containing hyaluronic acid, glycogen and lactic acid on sexual life and vulvovagial atrophy in postmenopausal women. Gin Pol 2014;31(1):66–73.
 10. Akgul Y, Word RA, Ensign LM i wsp. Hyaluronan in cervical epithelia protects against infection-mediated preterm birth. J Clin Invest 2014:124(12):5481–5489 [doi: 10.1172/JCI78765].
 11. Jokar A, Davari T, Asadi N i wsp. Comparison of the hyaluronic acid vaginal cream and conjugated estrogen used in treatment of vaginal atrophy of menopause women: a randomized controlled clinical trial. Int J Community Based Nurs Midwifery 2016;4(1):69–78.
 12. Kobayashi H, Sun GW, Tanaka Y i wsp. Serum hyaluronic acid levels during pregnancy and labor. Obstet Gynecol 1999;93(4):480–484 [doi 10.1016/S0029-7844(98)00526-2].
 13. Gałęba A, Bajurna B, Marcinkowski J. The role of cosmetic gynecology treatments in women in perimenopausal period. O J Nurs 2015;5(2):153–157 [doi: 10.4236/ojn.2015.52018].
 14. Laliscia C, Delishaj D, Fabrini MG i wsp. Acute and late vaginal toxicity after adjuvant high-dose-rate vaginal brachytherapy in patients with intermediate risk endometrial cancer: is local therapy with hyaluronic acid of clinical benefit? J Contemp Brachytherapy 2016;8(6):512–517 [doi: 10.5114/jcb.2016.64511].

nie zgłoszono.