Rola Lactobacillus rhamnosus GG w nieswoistych zapaleniach jelit

The role of Lactobacillus rhamnosus GG in inflammatory bowel diseases

Ewa Dudzińska

Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ewa Dudzińska
Katedra Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
Tel.: 81 448 67 20

Wpłynęło: 09.05.2019
Zaakceptowano: 10.06.2019
Opublikowano on-line: 11.07.2019

Cytowanie / Citation

Dudzińska E. Rola Lactobacillus rhamnosus GG w nieswoistych zapaleniach jelit.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):151–156.
doi: 10.31350/zakazenia/2019/3/Z2019023

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Nieswoiste zapalenia jelit – NZJ (ang. inflammatory bowel disease – IBD) to niejednorodna grupa schorzeń przewodu pokarmowego, obejmująca dwie główne podgrupy: chorobę Leśniowskiego-Crohna (chL-C) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Schorzenia te należą do grupy idiopatycznych, przewlekłych i nawrotowych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, a ich częstość wzrasta w ostatnich dekadach. W licznych badaniach wykazano, że mikroflora jelitowa oraz interakcje między mikroflorą a układem odpornościowym są zaangażowane w patogenezę NZJ. Istnieją wspomagające strategie terapeutyczne w NZJ, polegające na modulacji mikroflory jelitowej, a największą popularnością cieszą się terapie z zastosowaniem probiotyków. Dotychczas przeprowadzone badania, w których stosowano Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, nie potwierdzają skuteczności terapeutycznej tego szczepu. Podkreśla się również, że stosowanie LGG w aktywnej fazie NZJ może doprowadzić do zaostrzenia objawów chorobowych. Jednakże badania na zwierzętach potwierdzają, że modyfikacja oraz izolacja określonych cząsteczek powierzchniowych komórek szczepu LGG umożliwi opracowanie skutecznej formy terapii NZJ z wykorzystaniem tych probiotyków.

Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Lactobacillus rhamnosus GG

Abstract:
Inflammatory bowel disease (IBD) is a heterogeneous group of gastrointestinal disorders, including two major subgroups such as Crohn’s disease (chL-C) and ulcerative colitis (UC). These diseases belong to the group of idiopathic, chronic and recurrent inflammatory states of the gastrointestinal tract, the incidence of which has been increasing in recent decades. Numerous studies have shown that intestinal microflora and interactions between microflora and the immune system are involved in the pathogenesis of IBD. There are also supportive therapeutic strategies in IBD based on intestinal microflora modulation, the most popular of which are therapies with the use of probiotics. The research conducted so far using Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) in the group of patients with inflammatory bowel diseases does not confirm the therapeutic effectiveness of this strain. It is also underlined that the use of LGG in the active phase of IBD may lead to exacerbation of disease symptoms. However, animal studies confirm that the modification and isolation of specific surface molecules of LGG cells will allow the development of an effective form of therapy using these probiotics in IBD.

Key words: Crohn’s disease, ulcerative colitis, Lactobacillus rhamnosus GG

 1. Lin Z, Poritz L, Franke A, Li TY, Ruether A, Byrnes KA, Wang Y, Gebhard AW, MacNeill C, Thomas NJ, Wu R, Schreiber S, Koltun WA. Genetic association of DLG5 R30Q with familial and sporadic inflammatory bowel disease in men. Dis Markers 2009;27(5):193–201. doi: 3233/DMA-2009–0662.
 2. Dudzińska E, Gryzinska M, Kocki J. Single nucleotide polymorphisms in selected genes in inflammatory bowel disease. Biomed Res Int 2018:6914346. doi:  1155/2018/6914346
 3. Larussa T, Imeneo M, Luzza F. Potential role of nutraceutical compounds in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2017;23(14):2483–2492.
 4. Katsanos KH, Papadakis KA. Inflammatory bowel disease: Updates on molecular targets for biologics. Gut Liver 2017;11(4):455–463. doi:  5009/gnl16308.
 5. Schultz M, Sartor B. Probiotics and inflammatory bowel diseases. The American Journal of Gastroenterology. 2000;95(Suppl 1):S19–S21. doi:  1016/S0002-9270(99)00812-6
 6. Loddo I, Romano C. Inflammatory bowel disease: genetics, epigenetics, and pathogenesis. Front Immunol 2015;6:551. doi:  3389/fimmu.2015.00551
 7. Zhang YZ, Li YY. Inflammatory bowel disease: pathogenesis. World J Gastroenterol 2014;20(1):91–99. doi: 3748/wjg.v20.i1.91.
 8. Sidiq T, Yoshihama S, Downs I, Kobayashi KS. Nod2: A critical regulator of ileal microbiota and crohn’s disease. Front Immunol 2016;7:367. doi:  3389/fimmu.2016.00367
 9. Boukercha A, Mesbah-Amroun H, Bouzidi A i wsp. NOD2/CARD15 gene mutations in North Algerian patients with inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2015;21(25):7786–7794. doi:  3748/wjg.v21.i25.7786
 10. Antosz H, Choroszyńska D. Negatywna regulacja sygnalizacji receptorów Toll-podobnych. Postepy Hig Med Dosw (online) 2013;67:339–351.
 11. Mack DR. Probiotics in inflammatory bowel diseases and associated conditions. Nutrients 2011;3(2):245–264. doi:  3390/nu3020245
 12. Conlon MA, Bird AR. The impact of diet and lifestyle on gut microbiota and human health. Nutrients 2014;7(1):17–44. doi:  3390/nu7010017.
 13. Borycka-Kiciak K, Strus M, Pietrzak P, Kiciak A, Wawiernia K, Mikołajczyk D, Gałęcka M, Heczko P, Wiesław W. Aspekty kliniczne i mikrobiologiczne zastosowania szczepów Lactobacillus rhamnosus PL1 u pacjentów z objawami zapalenia odbytnicy w przebiegu chorób dystalnego odcinka jelita grubego. Pol Przegl Chir 2017;89(3):16–22.
 14. Matsuoka K, Kanai T. The gut microbiota and inflammatory bowel disease. Semin Immunopathol 2014;37(1):47–55. doi:  1007/s00281-014-0454-4
 15. Górska S, Jarząb A, Gamian A. Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka jako czynnik stymulujący układ odpornościowy. Postepy Hig Med Dosw (online) 2009;63:653–667.
 16. Khor B, Gardet A, Xavier RJ. Genetics and pathogenesis of inflammatory bowel disease. Nature 2011;474(7351):307–317. doi:  1038/nature10209
 17. Petryszyn P, Ziółkowska J, Paradowski L. Koszty i zakres korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz czasowa niezdolność do pracy u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit w wybranych krajach – przegląd piśmiennictwa. Medycyna Pracy 2009;60(1):59–63.
 18. Hendy P, Hart A. A review of Crohn’s disease. EMJ Gastroenterol 2013;1:116–123.
 19. Wejman J, Bartnik W. (red.) Atlas kliniczno-patologiczny nieswoistych chorób zapalnych jelit. Wydawnictwo Termedia. Poznań 2011, pp. 97–111.
 20. Wheat CL, Ko CW, Clark-Snustad K, Grembowski D, Thornton TA, Devine B. Inflammatory bowel disease (IBD) pharmacotherapy and the risk of serious infection: a systematic review and network meta-analysis. BMC Gastroenterol 2017;17(1):52. doi:  1186/s12876-017-0602-0
 21. Abraham BP, Quigley EMM. Probiotics in inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am 2017;46(4):769–782. doi:  1016/j.gtc.2017.08.003.
 22. Jonkers D, Stockbrügger R. Probiotics and inflammatory bowel disease. J R Soc Med. 2003;96(4):167–171.
 23. Gerbitz A, Schultz M, Wilke A, Linde HJ, Schölmerich J, Andreesen R, Holler E. Probiotic effects on experimental graft-versus-host disease: let them eat yogurt. Blood 2004;103(11):4365–4367. doi:  1182/blood-2003-11-3769.
 24. Tokarz-Deptuła B, Deptuła W. Probiotyki a układ odpornościowy przewodu pokarmowego ssaków. Post Mikrobiol 2017;56(2):157–162.
 25. Roży A, Jaguś P, Chorostowska-Wynimko J. Rola probiotyków w profilaktyce i leczeniu chorób alergicznych. Pneumonol Alergol Pol 2012;80(1):65–76.
 26. Yan F, Polk DB. Lactobacillus rhamnosus GG: An updated strategy to use microbial products to promote health. Funct Food Rev 2012;4(2):77–84.
 27. Pace F, Pace M, Quartarone G. Probiotics in digestive diseases: focus on Lactobacillus GG. Minerva Gastroenterol Dietol 2015;61(4):273–292.
 28. Valík L, Medveďová A, Liptáková D. Characterization of the growth of Lactobacillus rhamnosus GG in milk at suboptimal temperatures. Journal of Food and Nutrition Research 2008;47(2):60–67.
 29. Gliński Z, Grzegorczyk K. Probiotyki jako immunostymulatory w weterynarii i medycynie. Życie Weterynaryjne 2017;92(12):871–875.
 30. Claes IJ, Lebeer S, Shen C i wsp. Impact of lipoteichoic acid modification on the performance of the probiotic Lactobacillus rhamnosus GG in experimental colitis. Clin Exp Immunol 2010;162(2):306–314. doi:  1111/j.1365-2249.2010.04228.x
 31. Bai AP, Ouyang Q. Probiotics and inflammatory bowel diseases. Postgrad Med J 2006;82(968):376–382. doi:  1136/pgmj.2005.040899
 32. Pagnini C, Fave GD, Bamias G. Probiotics in inflammatory bowel disease: Pathophysiological background and clinical applications. World J Immunol 2013;3(3):31–43. doi:  5411/wji.v3.i3.31
 33. Wasilewska E, Wroblewska B. Efektywność i bezpieczeństwo preparatów probiotycznych stosowanych w terapii nieswoistych zapaleń jelit. Postepy Hig Med Dosw (online) 2018;72:159–174.
 34. Guandalini S. Are probiotics or prebiotics useful in pediatric irritable bowel syndrome or inflammatory bowel disease? Front Med (Lausanne) 2014;1:23. doi:  3389/fmed.2014.00023.
 35. Schultz M, Timmer A, Herfarth HH, Sartor RB, Vanderhoof JA, Rath HC. Lactobacillus GG in inducing and maintaining remission of Crohn’s disease. BMC Gastroenterol. 2004;4:5. doi:  1186/1471-230X-4-5.

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.