Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin

Immunization of preterm infants and their families

Justyna Tymińska

Centrum Medyczne ENEL-MED w Warszawie

Justyna Tymińska
Centrum Medyczne ENEL-MED
w Warszawie
ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa

Wpłynęło: 05.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 15.04.2019

Cytowanie / Citation

Tymińska J. Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie i ich rodzin. Postępy Neonatologii 2019;25(1):41–43
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019002

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Neonatolodzy odgrywają kluczową rolę we właściwej realizacji Programu Szczepień Ochronnych u dzieci przedwcześnie urodzonych. Rozpoczęcie szczepień w trakcie hospitalizacji, a także wydanie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej zaleceń co do dalszego szczepienia zapobiega nieuzasadnionemu medycznie opóźnianiu szczepień w tej grupie. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony dzieciom przedwcześnie urodzonym należy zalecać szczepienie przeciw krztuścowi, grypie, ospie wietrznej i odrze osobom z bliskiego otoczenia wcześniaka.

Słowa kluczowe: szczepienie, wcześniak, niska masa urodzeniowa, strategia kokonu

Abstract:
Neonatologists play a crucial role in appropriate implementation of the National Immunization Program in preterm infants. Therefore, they should administer the first vaccination during hospitalization and give vaccination guidelines for general practitioners in order for the vaccinations not to be delayed in preterm infants. They should also recommend vaccination of family members to protect preterm infants against pertussis, influenza, varicella and measles.

Key words: vaccination, preterm, low birthweight, cocoon strategy

 1. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/aktualnosci/badania/199138,rodzi-sie-coraz-wiecej-wczesniakow (dostęp: 8.03.2019 r.).
 2. Stoll BJ, Hansen N i wsp. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics. 2002;110(2):285–291. doi: 1542/peds.110.2.285
 3. Langkamp DL, Davis JP. Increased risk of reported pertussis and hospitalization associated with pertussis in low birth weight children. J Pediatr 1996;128(5):654–659. doi: 1016/S0022-3476(96)80131-4
 4. Riise ØR, Laake I i wsp. Risk of pertussis in relations to degree of prematurity in children less than 2 years of age. Pediatr Infect Dis J 2017;36(5):e151–e156. doi: 1097/INF.0000000000001545.
 5. Riise ØR, Laake I i wsp. Preterm children have higher risk than full-term children of invasive pneumococcal disease during the first 2 years of life. Pediatr Infect Dis J 2018;37(7):e195–e200. doi: 1097/INF.0000000000001989.
 6. Dennehy PH, Cortese MM i wsp. A case-control study to determine risk factors for hospitalization for rotavirus gastroenteritis in U.S. children. Pediatr Infect Dis J 2006;25(12):1123–1131. doi: 1097/01.inf.0000243777.01375.5b
 7. Harper SA, Fukuda K i wsp. Prevention and control of influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2005 29;54(RR-8):1–40.
 8. Borszewska-Kornacka MK. Szczepienia w oddziale noworodkowym u noworodków urodzonych przedwcześnie. [W:] Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Media-Press, Warszawa, 2019, pp. 129–134.
 9. Roberton DM, Marshall H i wsp. Developmental immunology and vaccines: immune responses to vaccines in premature infants. Expert Rev Vaccines 2004;3(4):343–347. doi:  10.1586/14760584.3.4.343
 10. D’Angio CT, Hall CB. Timing of vaccinations in premature infants. BioDrugs 2000;13(5):335–346. doi:  10.2165/00063030-200013050-00004
 11. Shinefield H, Black S, Ray P i wsp. Efficacy, immunogenicity and safety of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in low birth weight and preterm infants. Pediatr Infect Dis J 2002;21:182–186.
 12. Omeñaca F, Garcia-Sicilia J i wsp. Antibody persistence and booster vaccination during the second and fifth years of life in a cohort of children who were born prematurely. Pediatr Infect Dis J. 2007;26(9):824–829.
 13. Omeñaca F, Sarlangue J i wsp. Safety, reactogenicity and immunogenicity of the human rotavirus vaccine in preterm European infants: a randomized phase IIIb study. Pediatr Infect Dis J 2012;31(5):487–493.
 14. Martinón-Torres F, Czajka H, Center KJ i wsp. 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) in preterm versus term infants. Pediatrics. 2015;135(4):e876–886. doi: 1542/peds.2014-2941.
 15. https://gis.gov.pl/zdrowie/program-szczepien-ochronnych-na-rok-2019/ (dostęp: 1.03.2019 r.).
 16. Wysocki J, Czajka H. Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach. Helpmed, Kraków 2018:276–281.
 17. Sen S, Cloete Y i wsp. Adverse events following vaccination in premature infants. Acta Paediatr 2001;90(8):916–920. doi: 1111/j.1651-2227.2001.tb02457.x
 18. Czajka H. Standard realizacji szczepień wcześniaka po wypisie. Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Media-Press, Warszawa, 2018, pp. 16–23.
 19. Tozzi AE, Piga S i wsp. Timeliness of routine immunization in a population-based Italian cohort of very preterm infants: results of the ACTION follow-up project. Vaccine 2014;32:793–799.
 20. Sisson H, Gardiner E, Watson R. Vaccination timeliness in preterm infants: An integrative review of the literature. J Clin Nurs 2017;26(23–24):4094–4104. doi: 1111/jocn.13916
 21. Czajka H, Lauterbach R Pawlik D, Radziszewska R. Implementation of mandatory vaccinations against diptheria, tetanus and pertussis in preterm infants as part of the Polish Immunization Programme. Pediatria Polska 2017;92:485–493.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.