Wpływ wczesnych zakażeń na stężenie apeliny-12 u noworodków donoszonych

The effect of early-onset infections on serum apelin-12 concentration in full-term newborns

Urszula Godula-Stuglik, Małgorzata Koba, Aneta Stachurska, Alicja Nawrat, Katarzyna Staśkiewicz, Jakub Behrendt

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Urszula Godula-Stuglik
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii
Noworodka
ul. 3 Maja 13, 41-800 Zabrze
Tel.: 32 370 42 80

Wpłynęło: 09.10.2018
Zaakceptowano: 09.11.2018
Opublikowano on-line: 14.11.2018

Cytowanie

Godula-Stuglik U, Koba M, Stachurska A, Nawrat A, Staśkiewicz K, Behrendt J. Wpływ wczesnych zakażeń na stężenie apeliny-12 u noworodków donoszonych. Postępy Neonatologii 2018;24(2):81–85. doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/2/PN2018018

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Cel, materiał i metody Celem badania była ocena stężeń apeliny-12 w surowicy obwodowej krwi żylnej metodą ELISA u 165 eutroficznych noworodków donoszonych (94 chłopców i 71 dziewczynek, 84 z wczesnym zakażeniem i 81 zdrowych). Spośród zakażeń wyodrębniono 46 infekcji o ciężkim przebiegu, powikłanych niewydolnością oddechową i występowaniem hipoperfuzji lub hipotensji. Wyniki Stężenie apeliny-12 było istotnie statystycznie wyższe u chorych niż u zdrowych, niezależnie od ciężkości zakażenia, płci i stanu ogólnego noworodka po urodzeniu oraz typu porodu. Wykazano dodatnią korelację między stężeniem apeliny a stężeniem prokalcytoniny u noworodków z zakażeniem o lżejszym przebiegu. Wnioski: 1. wczesne zakażenia – zarówno o ciężkim, jak i lżejszym przebiegu – u eutroficznych noworodków donoszonych, niezależnie od ich płci, stanu ogólnego po urodzeniu i typu porodu, sprzyjają zwiększeniu stężenia apeliny-12; 2. oznaczanie stężeń apeliny-12 u noworodków donoszonych z wczesnym zakażeniem, bez bakteriemii i zaburzeń oddechowo-krążeniowych może być przydatne w rozpoznawaniu tego rodzaju zakażeń z uwagi na istotną zależność między stężeniami apeliny-12 a stężeniami prokalcytoniny.

Słowa kluczowe: apelina-12, noworodek donoszony, wczesne zakażenie, prokalcytonina

Abstract:
Aim, material and methods The aim of the study was to assess serum apelin-12 concentration in peripheral vein blood by ELISA test in 165 eutrophic full-term newborns (94 boys, 71 girls, 84 with early-onset infection and 81 healthy ones).Among infections, there were 46 severe infections, complicated by respiratory insufficiency and hypoperfusion or hypotension. Results Serum apelin-12 concentration was significantly higher in infected than in healthy newborns, independently of the severity of infection, neonatal sex, birth asphyxia and type of delivery. A significant positive correlation between apelin-12 value and procalcitonin concentration in newborns with infection without respiratory or cardiovasculary insufficiency was found. Conclusions 1. in full-term, appropriate for gestational age newborns, early-onset infection, both severe and without respiratory or cardiovascular disorders, leads to increased serum apelin-12 concentration, independently of the neonatal sex, birth asphyxia or type of delivery; 2. determination of apelin-12 concentrations in full-term newborns with a mildercourse of early-onset infections may be useful in the diagnosis of infection type, because of the significant correlation with procalcitonin concentration.

Key words: apelin-12, full-term newborns, early-onset infection, procalcitonin

 1. Tatemoto K, Hosoya M, Habata Y i wsp. Isolation and characterisation of novel endogenous peptide ligant for the human APJ receptor. Biochim Biophys Res Commun 1998;251(2):471–476 [doi: 10.1006/bbrc.1998.9489].
 2. Kalea AZ, Battle D. Apelin and ACE2 in cardiovascular disease. Curr Opin Invest Drugs 2010;11(3):273–282.
 3. Siemińska L. Tkanka tłuszczowa. Patofizjologia, rozmieszczenie, różnice płciowe oraz znaczenie w procesach zapalnych i nowotworowych. Endokrynol Pol 2007;58(4):330–342.
 4. Wang G, Anini Y, Wei W i wsp. Apelin: A new enteric peptide, localisation in the gastrointestinal tract, ontogeny and stimulation of gastric cell proliferation and of cholecystokinin secretion. Endocrinology 2004;145(3):1342–1348 [doi: 10.1210/en.2003-1116].
 5. Busch R, Strohbach A, Pennewitz M i wsp. Regulation of the endothelial apelin/APJ system by hemodynamic fluid flow. Cell Signal 2015;27(7):1286–1296 [doi: 10.1016/j.cellsig.2015.03.011].
 6. Kumar P, Ashokan A, Aradhyam GK. Apelin binding to human APJ receptor leads to biased signaling. Biochim Biophys Acta 2016;1864(12):1748–1756 [doi: 10.1016/j.bbapap.2016.09.012].
 7. Kasai A, Ishimaru Y, Kinjo T i wsp. Apelin is a crutial factor for hypoxia-induced retinal angiogenesis. Arterioscl Thromb Vasc Biol 2010;30(11):2182–2187 [doi: 10.1161/atvbaha.110.209775].
 8. Yue P, Jin H, Aillaud M i wsp. Apelin is necessary for the maintenance of insulin sensivity. Am J Physiol Endocrinol Metab 2010;298(1):59–67 [doi: 10.1152/ajpendo.00385.2009].
 9. Ba HJ, Chen HA, Su Z i wsp. Association between serum apelin-12 levels and obesity-related markers in Chinese children. PLoS One 2014;9(1):e86577 [doi: 10.1371/journal.pone 0086577].
 10. Reaux-le-Goazigo A, Alvear-Perez Z, Zizzari Z i wsp. Cellular localization of apelin and its receptor in the anterior pituitary: evidence for a direct stymulatory action of apelin on ACTH release. Am J Physiol Endocrinol Metab 2007;292(1):7–15 [doi: 10.1152/ajpendo.00521.2005].
 11. Malamitsi-Puchner A, Gourgiotis D, Boutsikou M i wsp. Circulating apelin concentrations in mother/infant pair at term. Acta Pediatr 2007;96(12):1751–1754 [doi: 10.1111/j.1651-2227.2007.00565.x].
 12. Luo K, Long H, Xu B, Luo Y. Apelin attenuates postburn sepsis via a phosphatidylinositol 3-kinase/protein B dependent mechanism: A randomized animal study. Int J Surg 2015;21:22–27 [doi: 10.1016/j.ijsu.2015.06.072].
 13. Cayabyab M, Hinuma S, Farzan M i wsp. Apelin, the natural ligand of the orphan seven transmembrane receptor APJ, inhibits human immunodeficiency virus type 1 entry. J Virol 2000;74(24):11972–11976 [doi: 10.1128/JVI.74.24.11972-11976.2000].
 14. Visser YP, Walther FJ, Laghmani el H i wsp. Apelin attenuates hyperoxic lung and heart injury in neonatal rats. Am J Respir Crit Care Med 2010;182(10):1239–1250 [doi: 10.1164/rccm.200909-1361OC].
 15. Briana DD, Boutsikou M, Boutsikou T, Malamitsi-Puchner A. Associations of novel adipocytokines with bone biomarkers in intrauterine growth-restricted fetuses/neonates at term. J Matern Fetal Neonatal Med 2014;27(10):984–988 [doi: 10.3109/14767058.2013.852533].
 16. Cekmez F, Pirgon O, Aydemir G i wsp. Correlation between cord blood apelin and IGF-1 levels in retinopathy of prematurity. Biomar Med 2012;6(6):821–825 [doi: 10.2217/bmm.12.82].
 17. Cavallaro G, Filippi L, Bagnoli P i wsp. The pathophysiology of retinopathy of prematurity: an update of previous and recent knowledge. Acta Ophthalmol 2014;92(1):2–20 [doi: 10.1111/aos.12049].
 18. Cekmez F, Canpolat FE, Pirgon O i wsp. Apelin, vaspin, visfatin and adiponectin in large for gestational age infants with insulin resistance. Cytokine 2011;56(2):387–391 [doi: 10.1016/j.cyto.2011.06.007].
 19. Gad GI, Ismail RI, El-Masry SA, Gouda HR. Serum apelin in early-onset neonatal sepsis: it is diagnostic. J Neonatal Perinatal Med 2014;7(3):207–212 [doi: 10.3233/NPM-14814014].
 20. Maldanado YA, Nizet V, Klein JO et al. Current concepts of infections of fetus and newborn infant. [W:] Infectious diseases of the fetus and newborn infant. Ed. JS Remington JO Klein. Saunders Co Elsevier; Philadelphia 2016, pp. 3–23.
 21. Chen XY, Liu XM, Feng LL, Tang CS. Changes and clinical significance of serum apelin in patients with severe sepsis and septic shock. Zhongguo Yi Xueke Xue Yuan Xue Bao 2008;30(2):131–135.
 22. Kilroy GE, Foster SJ, Wu X i wsp. Cytokine profile of human adipose-derived cells: Expression of angiogenic, hematopoietic and pro-inflammatory factors. J Cell Physiol 2007;212(3):702–709 [doi: 10.1002/jcp.21068].
 23. Adam F, Khatib AM, Lopez JJ i wsp. Apelin: an antithrombotic factor that inhibits platelet function. Blood 2016;127(7):908–920 [doi: 10.1182/blood-2014-05-578781].
 24. Soliman A, Arafah M. Apelin protect against multiple organ injury following hemorrhagic shock and decrease the inflammatory response. Int Apol Basic Med Res 2015;5(3):195–199 [doi: 10.4103/2229-516X.165377].

Nie zgłoszono.