Ramowy program Konferencji

Powstawanie wad rozwojowych układu oddechowego.
Jak wykorzystać wiedzę z patofizjologii w leczeniu zaburzeń oddychania u noworodków?
Diagnostyka obrazowa układu oddechowego noworodka.
Niewydolność oddechowa noworodków urodzonych przedwcześni i donoszonych – różne formy wspomagania oddechowego:
– wspomaganie nieinwazyjne
– wentylacja konwencjonalna
– wentylacja wysokimi częstotliwościami
– wspomaganie pozaustrojowe – ECMO
– surfaktant

Monitorowanie wentylacji mechanicznej
– Interakcje pacjent – respirator

Zapalenie płuc. Kaszel noworodka.
Dysplazja oskrzelowo płucna: nowe spojrzenie na stare problemy.
Układ oddechowy i układ krążenia – wzajemne interakcje.
Żywienie jako ważny element leczenia niewydolności oddechowej u noworodków.

Patronat medialny