Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów organizuje XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM w Warszawie w terminie: 15-18 września 2020 r. Jest to okazja do zdobycia wiedzy mikrobiologicznej, podzielenia się swoimi osiągnięciami badawczymi oraz do spotkania merytorycznego i towarzyskiego osób zainteresowanych wspólną tematyką naukową.
PTM zostało powołane 92 lata temu i Ogólnopolskie Zjazdy Towarzystwa organizowane są co 4 lata (www.microbiology.pl). Jest to największe wydarzenie naukowe związane z mikrobiologią i najliczniejsze spotkanie polskich mikrobiologów w tym okresie. Zwykle bierze w nim udział ponad pół tysiąca mikrobiologów: naukowców, nauczycieli akademickich, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów pracujących w służbie zdrowia, weterynarii, instytutach naukowych i uczelniach, a także w przemyśle, rolnictwie oraz wykonujących mikrobiologiczne badania kontrolne w rozmaitych obszarach. W Zjazdach PTM udział biorą firmy diagnostyczne, chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne, wytwarzające żywność, środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki, testy oraz aparaturę kontrolną i badawczą stosowaną w rozmaitych działach mikrobiologii.


Wiele mikrobiologicznych badań naukowych, rozwojowych i użytkowych dotyczy aktualnych problemów: narastającej lekooporności drobnoustrojów chorobotwórczych, doskonalenia diagnostyki mikrobiologicznej, badań genetycznych drobnoustrojów, badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia środowiska, GMO, poprawy systemu jakości i metod kontroli żywności, leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetycznych.
Planujemy, że obrady będą odbywały się w sesjach naukowych:

 • Mikrobiom człowieka i probiotyki;
 • Zakażenia układu pokarmowego;
 • Zakażenia układu oddechowego;
 • Zakażenia układu moczowo-płciowego;
 • Oporność bakterii na antybiotyki – mechanizmy lekooporności;
 • Genetyka drobnoustrojów;
 • Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem metod molekularnych;
 • Nowe terapie przeciwbakteryjne – kandydaci na leki;
 • Bakteriofagi i peptydy – jako nowe terapie alternatywne;
 • Aktualne problemy w wakcynologii;
 • Immunologia zakażeń;
 • Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki;
 • Patomechanizmy zakażeń;
 • Mykologia;
 • Wirusologia;
 • Mikrobiologia środowiskowa naturalnego, bioróżnorodność i bioremediacja;
 • Mikrobiologia środowiska przemysłowego i biotechnologia;
 • Mikrobiologia żywności;
 • Mikrobiologia weterynaryjna;
 • Varia.

Planujemy również prezentacje najnowszych prac habilitacyjnych i doktorskich z obszaru mikrobiologii, a także sesje sponsorowane przez firmy.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zarezerwowania sobie terminu 15-18.09.2020 na uczestnictwo w tym wielkim wydarzeniu w świecie mikrobiologii polskiej. Zachęcamy również wszystkich mikrobiologów, a zwłaszcza młodych adeptów tej nauki do przygotowania interesujących wystąpień i podzielenia się wynikami swoich badań naukowych, jak również rutynowych.

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
dr hab. n. farm. Agnieszka E. Laudy

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Stefan Tyski

Patronat medialny

MAVIPURO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wyspowa 2/13
03-687 Warszawa
Tel.: +48 22 110 03 81
Fax:   +48 22 378 28 51
e-mail: kontakt@mavipuro.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

PIERWSZE MAZOWIECKIE SPOTKANIE MIKROBIOLOGÓW I EPIDEMIOLOGÓW


» PROGRAM


» REJESTRACJA