Zakażenia wywoływane przez ludzkie papillomawirusy

Infections Caused by Human Papillomaviruses

Jolanta Bratosiewicz-Wąsik1, Maria Miklasińska-Majdanik2, Tomasz J. Wąsik2

1 Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tomasz J. Wąsik
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii
Wydział Nauk Farmaceutycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

Wpłynęło: 08.10.2019
Zaakceptowano: 07.11.2019
Opublikowano on-line: 13.01.2020

Cytowanie / Citation

Bratosiewicz-Wąsik J, Miklasińska-Majdanik M, Wąsik TJ. Zakażenia wywoływane przez ludzkie papillomawirusy.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(6):263–271
doi: 10.31350/zakazenia/2019/6/Z2019046

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Ludzkie papillomawirusy stanowią zróżnicowaną grupę wirusów o odmiennym tropizmie i strategiach replikacyjnych. Na podstawie pierwszorzędowej struktury DNA dzieli się je na pięć rodzajów charakteryzujących się różnymi strategiami replikacyjnymi i różną manifestacją kliniczną. Większość wirusów należących do beta- i gammapapillomawirusów odpowiada za zakażenia o asymptomatycznym przebiegu, natomiast niektóre typy alfapapillomawirusów zakażające śluzówki są odpowiedzialne za rozwój nowotworów. Tak różne manifestacje kliniczne zakażeń HPV mogą mieć związek ze zróżnicowaniem mechanizmów cyklu replikacyjnego wirusów i ich interakcji z układem immunologicznym.

Słowa kluczowe: wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), onkowirusy, rak szyjki macicy

Abstract:
Human papillomaviruses (HPVs) constitute a diverse group with different epithelial tropism and infection strategies. HPV types are divided into five genera, with different viral-cycle mechanisms and disease associations. The majority of viruses counted in the Beta and Gamma genera cause only asymptomatic infections in immunocompetent subjects while some mucosal Alpha types are strongly associated with cancer development. Various types of epithelial infections caused by HPVs, from chronic asymptomatic infections, transient visible lesions to cancer development, are apparently linked to different viral strategies of transmission, epithelial propagation and different interactions with the immune system.

Key words: Human Papilloma Virus (HPV), oncoviruses, cervical cancer

 1. Bernard HU, Burk RD, Chen Z i wsp. Classification of papillomaviruses (PVs) based on 189 PV types and proposal of taxonomic amendments. Virology 2010;401(1):70–79. doi:  1016/j.virol.2010.02.002.
 2. Doorbar J, Quint W, Kanks L i wsp. The biology and live-cycle of human papillomaviruses. Vaccine 2012;30(Suppl 5):F55–F70. doi:  1016/j.vaccine.2012.06.083
 3. Lagatie O, Tritsmans L, Stuyver LJ. The miRNA world of polyomaviruses. Virology 2013;10:268. doi:  1186/1743–422X-10–268.
 4. Bodaghi S, Wood LV, Roby G i wsp. Could human papillomaviruses be spread through blood? J Clin Microbiol 2005;43(11):5428–5434. doi:  1128/JCM.43.11.
 5. de Villiers EM, Fauquet C, Broker TR i wsp. Classification of papillomaviruses. Virology 2004;324(1):17–27. doi:  1016/j.virol.2004.03.033.
 6. Muhr LSA, Eklund C, Dillner J. Towards quality and order in human papillomavirus research. Virology 2018;519;74–76. doi:  1016/j.virol.2018.04.003.
 7. hpvcenter.se
 8. Jing Y, Wang T, Chen Z i wsp. Phylogeny and polymorphism in the long control regions E6, E7, and L1 of HPV Type 56 in women from southwest China. Mol Med Rep 2018;17(5):7131–7141. doi:  3892/mmr.2018.8743.
 9. McLaughlin-Drubin ME, Munger K. Viruses associated with human cancer. Biochim Biophys Acta 2008;1782(3):127–150. doi:  1016/j.bbadis.2007.12.005.
 10. Dadar M, Chakraborty S, Dhama K i wsp. Advances in designing and developing vaccines, drugs and therapeutic approaches to counter Human Papilloma Virus. Front Immunol 2018;12(9):2478. doi:  3389/fimmu.2018.02478.
 11. Chan CK, Aimagambetova G, Ukybassova T i wsp. Human papillomavirus infection and cervical cancer: epidemiology, screening, and vaccination-review of current perspectives. J Oncol 2019;10:3257939. doi:  1155/2019/3257939.
 12. Asiaf A, Ahmad ST, Mohammad SO i wsp. Review of the current knowledge on the epidemiology, pathogenesis, and prevention of human papillomavirus infection. Eur J Cancer Prev 2014;23(3):206–224. doi:  1097/CEJ.0b013e328364f273.
 13. Fernandes J, de Araújo J, Fernandes T. Biology and natural history of human papillomavirus infection. Open Access Journal of Clinical Trials 2013;5:1–12. doi:  2147/OAJCT.S37741
 14. Buck CB, Cheng N, Thompson CD i wsp. Arrangement of L2 within the papillomavirus capsid. J Virol 2008; 82(11):5190–5197. doi:  1128/JVI.02726–07
 15. Zheng ZM, Baker CC. Papillomavirus genome structure, expression, and post-transcriptional regulation. Front Biosci 2006;11:2286–2302. doi:  2741/1971.
 16. Brianti P, De Flammineis E, Mercuri SR Review of HPV-related diseases and cancers. New Microbiol 2017;40(2):80–85.
 17. Schiffman M, Castle PE. Human papillomavirus: epidemiology and public health. Arch Pathol Lab Med 2003;127 (8):930–934.
 18. Nowakowski A, Kotarski J. Kliniczne postacie zakażeń HPV. Ginekol Pol 2007;78(9):709–714.
 19. Stern PL, van der Burg SH, Hampson IN. Therapy for genital human papillomavirus-related disease. Vaccine 2012;20(Suppl 5):F71–F82. doi:  1016/j.vaccine.2012.05.091.
 20. Woo YL, van den Hende M, Sterling JC i wsp. A prospective study on the natural course of low-grade squamous intraepithelial lesions and the presence of HPV16 E2-, E6- and E7-specific T-cell responses. Int J Cancer 2010;126(1):133–141. doi:  1002/ijc.24804.
 21. Doorbar J. The papillomavirus life cycle. J Clin Virol 2005;32(Suppl 1):S7–S15. doi:  1016/j.jcv.2004.12.006
 22. Graham SV. The human papillomavirus replication cycle, and its links to cancer progression: a comprehensive review. Clin Sci (Lond) 2017;131(17):2201–2221. doi:  1042/CS20160786.
 23. DiGiuseppe S, Luszczek W, Keiffer TR, Bienkowska-Haba M, Guion LG, Sapp MJ. Incoming human papillomavirus type 16 genome resides in a vesicular compartment throughout mitosis. Proc Natl Acad Sci USA 2016;113(22):6289–6294. doi:  1073/pnas.1600638113.
 24. Bodily J, Laimins LA. Persistence of human papillomavirus infection: keys to malignant progression. Trends Microbiol 2011;19(1):33–39. doi:  1016/j.tim.2010.10.002.
 25. Hamid NA, Brown C, Gaston K. The regulation of cell proliferation by the papillomavirus early proteins. Cell Mol Life Sci 2009;66(10):1700–1717. doi:  1007/s00018–009–8631–7.
 26. Moody CA, Laimins LA. Human papillomavirus oncoproteins: pathways to transformation. Nat Rev Cancer 2010;10(8):550–560. doi:  1038/nrc2886.
 27. Egawa N, Wang Q, Griffin HM i wsp. HPV16 and 18 genome amplification show different E4-dependence, with 16E4 enhancing E1 nuclear accumulation and replicative efficiency via its cell cycle arrest and kinase activation functions. PLoS Pathog 2017;13(3):e1006282. doi:  1371/journal.ppat.1006282.
 28. Zhou C, Tuong ZK, Frazer IH. Papillomavirus immune evasion strategies target the infected cell and the local immune system. Front Oncol 2019;9:682. DOI:10.3389/fonc.2019.00682.
 29. Pett M, Coleman N. Integration of high-risk human papillomavirus: a key event in cervical carcinogenesis? J Pathol 2007;212(4):356–367. DOI:10.1002/path.2192

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.