Zastosowanie i rola szczepu Lactobacillus rhamnosuss GG u noworodków

The use and role of Lactobacillus rhamnosuss GG strain in newborns

Iwona Sadowska-Krawczenko

Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Sadowska-Krawczenko
Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N”
Szpital Uniwersytecki im dr. Jana Biziela nr 2 w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz 85-168

Wpłynęło: 07.10.2019
Zaakceptowano: 08.11.2019
Opublikowano on-line: 15.11.2019

Cytowanie / Citation

Sadowska-Krawczenko I. Zastosowanie i rola szczepu Lactobacillus rhamnosuss GG u noworodków.
Postępy Neonatologii 2019;25(2):89–93
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/2/PN2019014

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Coraz więcej danych naukowych wykazuje istotny wpływ wczesnej kolonizacji drobnoustrojami, nawet w okresie prenatalnym, na całe życie osobnicze człowieka. Jednym z czynników modyfikujących mikrobiotę są probiotyki, w tym Lactobacillus rhamnosuss GG (LGG). W artykule omówiono aktualne dane z piśmiennictwa na temat zastosowania LGG u noworodków.

Słowa kluczowe: mikrobiota, noworodki, LGG

Abstract:
More and more scientific data point to the important role of early colonization with microorganisms, even those in the prenatal period, for the entire individual human life. One of the factors modifying the microbiota are probiotics, including Lactobacillus rhamnosus GG (LGG). The article discusses current literature data on the use of LGG in newborns.

Key words: microbiota, newborns, LGG

 1. Flint HJ, Scott KP, Louis P, Duncan SH. The role of the gut microbiota in nutrition and health. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2012;9(10):577–589. doi: 10.1038/nrgastro.2012.156
 2. Montoya-Williams D, Lemas DJ, Spiryda L, Patel K, Carney OO, Neu J, Carson TL. The neonatal microbiome and its partial role in mediating the association between birth by cesarean section and adverse pediatric outcomes. Neonatology 2018;114(2):103–111. doi: 10.1159/000487102
 3. Lozupone CA, Stombaugh JI, Gordon JI i wsp. Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota. Nature 2012;489 (7415):220–230. doi: 10.1038/nature11550
 4. deVos WM, de Vos EA. Role of the intestinal microbiome in health and disease: from correlation to causation. Nutr Rev 2012;70(Suppl. 1):S45–S56. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00505.x
 5. Valent F, Gongolo F, Deroma L, Zanier L. Prescription of systemic antibiotics during pregnancy in primary care in Friuli Venezia Giulia, Northeastern Italy. J Matern Fetal Neonatal Med 2015;28(2):210–215. doi: 10.3109/14767058.2014.906572
 6. Collado MC, Isolauri E, Laitinen K, Salminen S. Distinct composition of gut microbiota during pregnancy in overweight and normal-weight women. Am J Clin Nutr 2008;88(4):894–899. doi: 10.1093/ajcn/88.4.894
 7. Zhang D, Huang Y, Ye D. Intestinal dysbiosis: an emerging cause of pregnancy complications? Med Hypotheses 2015;84(3):223–226. doi: 10.1016/j.mehy.2014.12.029.
 8. Rautava S, Collado MC, Salminen S, Isolauri E. Probiotics modulate host-microbe interaction in the placenta and fetal gut: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Neonatology 2012;102:178–184. doi: 10.1159/000339182.
 9. Hansen R, Scott KP, Khan S i wsp. First-pass meconium samples from healthy term vaginally-delivered neonates: an analysis of the microbiota. PloS One 2015;10(7):e0133320. 10.1371/journal.pone.0133320.
 10. Stasiełuk A, Langowicz I, Kosińska-Kaczyńska K, Pietrzak B, Wielgoś M. Czy epidemia cięć cesarskich jest wykładnikiem liberalizacji wskazań? Ginekol Pol 2012;83:604–608.
 11. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M i wsp.. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci USA 2010;107(26):11971–11975. doi: 10.1073/pnas.1002601107
 12. Drell T, Lutsar I, Stšepetova J i wsp. The development of gut microbiota in critically ill extremely low birth weight infants assessed with 16S rRNA gene based sequen­cing. Gut Microbes 2014;5(3):304–312. doi: 10.4161/gmic.28849
 13. Hill C, Guarner F, Reid G i wsp. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2014;11:506–514. doi: 10.1038/nrgastro.2014.66.
 14. Gephart SM, McGrath JM, Effken JA, Halpern MD. Necrotizing enteroc olitis risk: State of the Science. Adv Neonatal Care 2012;12(2):77–87. doi: 10.1097/ANC.0b013e31824cee94.
 15. Isayama T, Lee SK, Mori R i wsp. Comparison of mortality and morbidity of very low birth weight infants between Canada and Japan. Pediatrics 2012;130(4):e957–e965. doi: 10.1542/peds.2012-0336
 16. Wójkowska-Mach J, Różańska A, Borszewska-Kornacka M i wsp. Necrotising enteroc olitis in preterm infants: Epidemiology and antibiotic consumption in the Polish Neonatology Network Neonatal Intensive Care Units in 2009. Plos One 2014;9(3):92865. doi: 10.1371/journal.pone.0092865
 17. Patel RM, Denning PW. Intestinal microbiota and its relationship with necrotizing enteroc olitis. Pediatr Res 2015;78(3):232–238. doi: 10.1038/pr.2015.97
 18. Deshpande G, Rao S, Patole S i wsp. Updated meta-analysis of probiotics for preventing necrotizing enteroco litis in preterm neonates. Pediatrics 2010;125(5):921–930. doi: 10.1542/peds.2009-1301
 19. Szajewska H, Sadowska-Krawczenko I. Probiotyki dla wcześniaków: stosować czy nie? Stand Med/Ped 2015;12:215–224.
 20. Kane AF, Bhatia AD, Denning PW, Shane AL, Patel RM. Routine supplementation of Lactobacillus rhamnosus GG and risk of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. J Pediatr 2018;195:73–79.e2. 10.1016/j.jpeds.2017.11.055
 21. Szajewska H, Kołodziej M, Gieruzczak-Białek D. Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus rhamnosus GG for treating acute gastroenteritis in children – a 2019 update. Aliment Pharmacol Ther 2019;49(11):1376–1384. doi: 10.1111/apt.15267
 22. Hojsak I, Szajewska H, Canani RB i wsp. Probiotics for the prevention of nosocomial diarrhea. JPGN 2018;66(1):3–9. doi: 10.1097/MPG.0000000000001637
 23. Klaenhammer TR. Probiotic bacteria: today and tomorrow. J Nutr 2000;130(Suppl 2):S415–S416. doi: 10.1093/jn/130.2.415S
 24. Boyle RJ, Robins-Browne RM, Tang MLK. Probiotic use in clinical practice: what are the risks? Am J ClinNutr 2006;83(6):1256–1264. doi: 10.1093/ajcn/83.6.1256

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.