Zastosowanie kaniul donosowych o wysokim przepływie (HFNC) u noworodka urodzonego przedwcześnie w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania

High-flow nasal cannula in the treatment of RDS in premature newborns

Dariusz Madajczak, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
Tel.: 22 596 61 55

Wpłynęło: 22.06.2018
Zaakceptowano: 20.07.2018
Opublikowano on-line: 25.08.2018

Cytowanie

Cytowanie: Madajczak D, Borszewska-Kornacka MK. Zastosowanie kaniul donosowych o wysokim przepływie (HFNC) u noworodka urodzonego przedwcześnie w leczeniu zespołu zaburzeń oddychania.
Postępy Neonatologii 2018;24(1):35–38.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018008

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Kaniule donosowe o wysokim przepływie mają coraz bardziej ugruntowaną pozycję jako ważny element terapii oddechowej stosowanej u noworodków. Zastosowanie HFNC przynosi wiele korzyści noworodkom urodzonym przedwcześnie. W artykule przedstawiono podsumowanie ostatnich badań oraz część badań ujętych w metaanalizie Wilkinsona i wsp., opublikowanej w bazie Cochrane. Na ich podstawie oceniono zalety i potencjalne ograniczenia związane ze stosowaniem tej metody wsparcia oddechowego.

Słowa kluczowe: noworodek przedwcześnie urodzony, ZZO, kaniule donosowe o wysokim przepływie HFNC, CPAP

Abstract:
High-flow nasal cannulas start to have an increasingly well-established position as an essential part of respiratory therapy in newborns. The use of HFNC has many benefits for premature babies. The article presents a summary of recent research and a part of the research included in the meta-analysis of Wilkinson et al. published in the Cochrane database on the basis of which the advantages and potential limitations related to the use of this method of respiratory support were evaluated.

Key words: premature newborn, RDS high-flow nasal cannulas HFNC, CPAP

 1. Jobe AH. Bronchopulmonary dysplasia. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2001;163(7):1723–1729 [doi: 10.1164/ajrccm.163.7.2011060].
 2. Jobe AH. The new bronchopulmonary dysplasia. Curr Opin Pediatr 2011;23(2):167–172 [doi: 10.1097/MOP.0b013e3283423e6b]
 3. Doyle LW, Faber B, Callanan C, Freezer N, Ford GW, Davis NM. Bronchopulmonary dysplasia in very low birth weight subjects and lung function in late adolescence. Pediatrics 2006;118(1):108–113 [doi: 10.1542/peds.2005-2522].
 4. Roberts CT, Hodgson KA. Nasal high flow treatment in preterm infants. Matern Health Neonatol Perinatol 2017;3:15–22 [doi: 10.1186/s40748-017-0056-y].
 5. Dani C, Pratesi S, Migliori C, Bertini G. High flow nasal cannula therapy as respiratory support in the preterm infant. Pediatr Pulmonol 2009;44(7):629–634 [doi: 10.1002/ppul.21051].
 6. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G i wsp. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome–2016 update. Neonatology 2016;111(2):107–125 [doi: 10.1159/000448985].
 7. Murki S, Singh J, Khant C i wsp. High-flow nasal cannula versus nasal continuous positive airway pressure for primary respiratory support in preterm infants with respiratory distress: a randomized controlled trial. Neonatology 2018;113(3):235–241 [doi: 10.1159/000484400].
 8. Shin J, Park K, Lee EH, Choi BM. Humidified high flow nasal cannula versus nasal continuous positive airway pressure as an initial respiratory support in preterm infants with respiratory distress: a randomized, controlled non-inferiority trial. J Korean Med Sci 2017;32(4):650–655 [doi: 10.3346/jkms.2017.32.4.650].
 9. Wilkinson D, Andersen C, O’Donnell CP, De Paoli AG, Manley BJ. High flow nasal cannula for respiratory support in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD006405 [doi: 10.1002/14651858.CD006405].
 10. Nair G, Karna P. Comparison of the effects of vapotherm and nasal CPAP in respiratory distress. PAS 2005;57:2054–2060.
 11. Iranpour R, Sadeghnia A, Hesaraki M. High-flow nasal cannula versus nasal continuous positive airway pressure in the management of respiratory distress syndrome. Arch Dis Child 2012;97(Suppl 2):A115–A116 [doi: 10.1136/archdischild-2012-302724.0393].
 12. Yoder BA, Stoddard RA, Li M, King J, Dirnberger DR, Abbasi S. Heated, humidified high-flow nasal cannula versus nasal CPAP for respiratory support in neonates. Pediatrics 2013;131(5):1482–1490 [doi: 10.1542/peds.2012-2742].
 13. Ciuffini F, Pietrasanta C, Lavizzari A i wsp. Comparison between two different modes of non-invasive ventilatory support in preterm newborn infants with respiratory distress syndrome mild to moderate: preliminary data. La Pediatria Medica E Chirurgica 2014;36:88–92.
 14. Roberts CT, Owen LS, Manley BJ i wsp. Nasal high-flow therapy for primary respiratory support in preterm infants. N Engl J Med 2016;375:1142–1151 [doi: 10.1056/NEJMoa1603694].
 15. Lavizzari A, Colnaghi M, Ciuffini F i wsp. Heated, humidified high-flow nasal cannula vs nasal continuous positive airway pressure for respiratory distress syndrome of prematurity. JAMA Pediatr 2016;170:1228–1243 [doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.124].

Nie zgłoszono.