Żywienie parenteralne noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie na oddziale intensywnej terapii

Parenteral nutrition of term and preterm neonates in the neonatal intensive care unit

Iwona Maroszyńska

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Iwona Maroszyńska
Klinika Intensywnej Terapii i Wad
Wrodzonych Noworodków i Niemowląt
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Tel.: 42 271 14 18

Wpłynęło: 11.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 15.04.2019

Cytowanie / Citation

Maroszyńska I. Żywienie parenteralne noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie na oddziale intensywnej terapii.
Postępy Neonatologii 2019;25(1):1–11
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019009

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Rozwój noworodka z ekstremalnie małą masą ciała (ELBW) w chwili porodu nie jest zakończony. Ostatni trymestr ciąży to okres bardzo intensywnego rozwoju mózgu i wrodzonej odpowiedzi obronnej. Ten rozwój jest kontynuowany w środowisku intensywnej terapii, dziecko wówczas jest narażone na katabolizm i musi być żywione parenteralnie, ponieważ nie jest w stanie zaspokoić większości swoich potrzeb żywieniowych drogą przewodu pokarmowego. Celem żywienia noworodków jest dostarczenie składników odżywczych koniecznych do odpowiedniego wzrostu i rozwoju dziecka. Niedobór niezbędnych składników odżywczych, to jest glukozy, aminokwasów, lipidów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych, prowadzi do zaburzeń wzrastania, wiąże się z większą chorobowością oraz gorszym rozwojem fizycznym i psychoruchowym. Odpowiednio wcześnie rozpoczęte żywienie – zarówno enteralne, jak i parenteralne – pokarmem o prawidłowej zawartości białka i kalorii poprawia odległe rokowanie oraz może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób przewlekłych w dorosłym życiu.

Słowa kluczowe: noworodek, żywienie parenteralne, glukoza, tłuszcze, aminokwasy

Abstract:
Extremely low birth weight infants (ELBW) are born at a time when the fetus undergoes rapid intrauterine brain and innate immunity development and body growth. Continuation of this growth in the first several weeks postnatally i.e. when these infants are on ventilator support and receive critical care is often a challenge. These newborns are usually highly stressed and at risk for catabolism. Parenteral nutrition is needed because most of them cannot meet the nutritional needs with the enteral route. The goal of nutrition of a newborn is to provide nutrients for appropriate growth and development. Failure to provide necessary amount of all essential nutrients: glucose, amino acids, lipids, electrolytes, vitamins, trace elements leads not only to growth failure but also to increased morbidity and less-than-optimal neurodevelopment. Enhanced nutrition of very preterm infants, both intravenous and enteral, beginning right after birth, promotes positive energy and protein balance and improves long-term neurodevelopmental outcomes. The benefits are long-lasting too, particularly for prevention of chronic diseases in the future.

Key words: preterm, parenteral nutrition, glucose, lipids, amino acids

 1. Patole S. Nutrition for the preterm neonate. Dordrecht, Springer 2013, p.  doi:  10.1007/978-94-007-6812-3
 2. Wilmore DW, Dudrick SJ. Growth and development of an infant receiving all nutrients exclusively by vein. JAMA 1968;203(10):860–886. doi:  1001/jama.1968.03140100042009
 3. Joosten KN, Embleton N, Yan W, Senterrethe T. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: Energy. Clin Nutr 2018;37(6):2309–2314. doi:  1016/j.clnu.2018.06.944
 4. Lapillonne A, Fidler Mis N, Goulet O, van den Akker CHP, Wu J, Koletzko B, Braegger C. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Lipids. Clin Nut 2018;37(6):2324–2336. doi:  1016/j.clnu.2018.06.946
 5. Mesotten D, Joosten K, van Kempen A, Verbruggen S, Braegger C, Bronsky J, Cai W. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Carbohydrates. Clin Nutr 2018;37(6):2337–2343. doi:  1016/j.clnu.2018.06.947
 6. Johannes B, van Goudoever JB, Carnielli V, Darmaun D, Sainz de Pipaon M. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: Amino acids. Clin Nutr 2018;37(6):2315–2323. doi:  1016/j.clnu.2018.06.945
 7. Jochum F, Moltu SJ, Senterre T, Nomayo A, Goulet O, Iacobelli S, Braegger C. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid and electrolytes. Clin Nutr 2018;37(6):2344–2353. doi:  1016/j.clnu.2018.06.948
 8. Mihatsch W, Fewtrell M, Goulet O, Molgaard C, Picaud J-C, Senterre T, Braegger C. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Calcium, phosphorus and magnesium. Clin Nutr 2018;37(6):2360–2365. doi:  1016/j.clnu.2018.06.950
 9. Bronsky J, Campoy C, Braegger C, Braegger C, Bronsky J, Cai W, Campoy C. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Vitamins. Clin Nutr 2018;37(6):2366–2378. doi:  1016/j.clnu.2018.06.951
 10. Kolacek S, Puntis JWL, Hojsak I, Braegger C, Bronsky J, Cai W, Campoy C. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Venous access. Clin Nutr 2018;37(6):2379–2391. doi:  1016/j.clnu.2018.06.952
 11. Hartman C, Shamir R, Simchowitz V, Lohner S, Cai W, Decsi T, Braegger C. the ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN working group on pediatric parenteral nutrition ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Complications. Clin Nutr 2018;37(6):2418–2429. doi:  1016/j.clnu.2018.06.956
 12. Griffin IJ. Parenteral nutrition in premature infants. https://www.uptodate.com/contents/parenteral-nutrition-in-premature-infants
 13. Moyses HE, Johnson MJ, Leaf AA i wsp. Early parenteral nutrition and growth outcomes in preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2013;97(4):816–626. doi:  3945/ajcn.112.042028
 14. Hay WW. Nutritional support strategies for the preterm infant in the neonatal intensive care unit. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr 2018;21(4):234–247. doi:  5223/pghn.2018.21.4.234
 15. Salama GSA, Kaabneh MAF, Almasaeed MN, Alquran MIA. Intravenous lipids for preterm infants: a review. Clinical Medicine Insights: Pediatrics 2015;9:25–36. doi:  4137/CMPed.S21161
 16. Evering VHM, Andriessen P, Duijsters CEPM, Brogtrop J, Luc J, Derijks LJJ. The effect of individualized versus standardized parenteral nutrition on body weight in very preterm infants. J Clin Med Res 2017;9(4):339–344. doi:  14740/jocmr2893w
 17. Ridout E, Melara D, Rottinghaus S, Thureen PJ. Blood urea nitrogen concentration as a marker of amino-acid intolerance in neonates with birthweight less than 1250 g. J Perinatol 2005;25:130–133. doi:  1038/sj.jp.7211215
 18. Schneider J, Fumeaux CJF, Duerden EG i wsp. Nutrient intake in the first two weeks of life and brain growth in preterm neonates. Pediatrics 2018;141(3):e20172169. doi:  1542/peds.2017-2169
 19. Maria M. Adeva-Andany MM, Perez-Felpete N, Fernandez-Fernandez C, Donapetry-Garcia C, Pazos-Garcia C. Liver glucose metabolism in human. Bioscience Reports 2016;36:e00416. doi:  1042/BSR20160385
 20. Cowett RM, OH W, Schwartz R. Persistent glucose production during glucose infusion in the neonate. J Clin Invest 1983;71:467–475.
 21. Sunehag A, Gustafsson J, Ewald U. Very immature infants (≥30 Wk) respond to glucose infusion with incomplete suppression of glucose production. Ped Res 1994;36(4):550–555.
 22. Zamir I, Tornevi A, Abrahamsson T i wsp. Hyperglycemia in extremely preterm infants–insulin treatment, mortality and nutrient intakes. J Pediatr 2018;200:104–110. doi:  1016/j.jpeds.2018.03.049
 23. Ahmad S, Riffat K. Blood glucose levels in neonatal sepsis and probable sepsis and its association with mortality. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2012;22(1):15–18.
 24. Beardsall K, Vanhaesebrouck S, Ogilvy-Stuart AL i wsp. Early insulin therapy in very-low-birth-weight infants. N Engl J Med 2008;359(18):1873–1884. doi:  1056/NEJMoa0803725
 25. Falcão MC, Leone CR, Ramos JL. Is glycosuria a reliable indicator of adequacy of glucose infusion rate in preterm infants? Sao Paulo Med J 1999;117(1):19–24.
 26. Wilkins BH. Renal function in sick very low birthweight infants: 4. Glucose excretion. Arch Dis Child 1992;67:1162.
 27. Ahmad S, Khalid R. Blood glucose levels in neonatal sepsis and probable sepsis and its association with mortality. J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(1):15–18.
 28. Marik PE, Bellomo R. Stress hyperglycemia: an essential survival response! Crit Care 2013;17(2):305. doi:  1186/cc12514
 29. FuschBöhles HJ i wsp. Working group for developing the guidelines for parenteral nutrition of The German Society for Nutritional Medicine C, Bauer K,. Neonatology/Paediatrics – Guidelines on Parenteral Nutrition, Chapter 13. Ger Med Sci 2009;18(7):Doc15. doi:  3205/000074
 30. Fische CJ, Maucort-Boulch D, Essomo Megnier-Mbo CM, Remontet L, Claris O. Early parenteral lipids and growth velocity in extremely-low-birth-weight infants. Clin Nutr 2009;33(3)502–508. doi:  1016/j.clnu.2013.07.007
 31. Vlaardingerbroek H, Schierbeek H, Rook D i wsp. Albumin synthesis in very low birth weight infants is enhanced by early parenteral lipid and high-dose amino acid administration. Clin Nutr 2016;35:344–350. doi:  1016/j.clnu.2015.04.019
 32. Koletzko B, Boey CCM, Campoy C i wsp. Current information and Asian perspectives on long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy. Systematic review and practice recommendations from an Early Nutrition Academy workshop. Ann Nutr Metab 2014;65:49–80. doi:  1159/000365767
 33. Vlaardingerbroek H, Vermeulen MJ, Rook D i wsp. Safety and efficacy of early parenteral lipid and high dose amino acid administration to very low birth weight infants. J Pediatr 2013;163:638–644. DOI htpps://doi:10.1016/j.jpeds.2013.03.059
 34. Simmer K, Rao SC. Early introduction of lipids to parenterally-fed preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2005:CD005256. doi:  1002/14651858.CD005256
 35. Vlaardingerbroek H, Veldhorst MA, Spronk S, van den Akker CH, van Goudoever JB. Parenteral lipid administration to very-low-birth-weight infants early introduction of lipids and use of new lipid emulsions: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2012;96:255–268. doi:  3945/ajcn.112.040717
 36. Moyses HE, Johnson MJ, Leaf AA, Cornelius VR. Early parenteral nutrition and growth outcomes in preterm infants: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2013;97:816–826. doi:  3945/ajcn.112.042028
 37. Fischer CJ, Maucort-Boulch D, Essomo Megnier-Mbo CM, Remontet L, Claris O. Early parenteral lipids and growth velocity in extremely-low-birthweight infants. Clin Nutr 2014;33:502–508. doi:  1016/j.clnu.2013.07.007
 38. Drenckpohl D, McConnell C, Gaffney S, Niehaus M, Macwan KS. Randomized trial of very low birth weight infants receiving higher rates of infusion of intravenous fat emulsions during the first week of life. Pediatrics 2008;122:743–751. doi:  1542/peds.2007-2282
 39. Trolli SE, Kermorvant-Duchemin E, Huon C, Bremond-Gignac D, Lapillonne A. Early lipid supply and neurological development at one year in very low birth weight (VLBW) preterm infants. Early Hum Dev 2012;88(Suppl. 1):S25–S29. doi:  1016/j.earlhumdev.2011.12.024
 40. Roelants JA, Vlaardingerbroek H, van den Akker CH i wsp. Two-year follow-up of a randomized controlled nutrition intervention trial in very low-birth-weight infants. J Parenter Enteral Nutr 2018:42(1):122–131. doi:  1177/0148607116678196
 41. Robinson DT, Martin CR. Fatty acid requirements for the preterm infant. Semin Fetal Neonatal Med 2017;22(1):8–14. doi:  1016/j.siny.2016.08.009
 42. Levit OL, Calkins KL, Gibson LC i wsp. Low-dose intravenous soybean oil emulsion for prevention of cholestasis in preterm neonates. J Parenter Enteral Nutr 2016;40:374–382. doi:  1177/0148607114540005]
 43. Nehra D, Fallon EM, Carlson SJ i wsp. Provision of a soy-based intravenous lipid emulsion at 1g/kg/d does not prevent cholestasis in neonates. J Parenter Enteral Nutr 2013;37:498–505. doi:  1177/0148607112453072
 44. Hojsak I, Colomb V, Braegger C i wsp. ESPGHAN Committee on Nutrition Position Paper. Intravenous lipid emulsions and risk of hepatotoxicity in infants and children: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;62(5):776–792. doi:  1097/MPG.0000000000001121
 45. Fivez T, Kerklaan D, Mesotten D i wsp. Early versus late parenteral nutrition in critically ill children. N Engl J Med 2016;374(12):1111–1122. doi:  1056/NEJMoa1514762
 46. Blanco CL, Gong AK, Schoolfield J i wsp. Impact of early and high amino acid supplementation on ELBW infants at 2 years. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54(5):601–607. doi:  1097/MPG.0b013e31824887a0
 47. Blanco CL, Gong AK, Green BK i wsp. Early changes in plasma amino acid concentrations during aggressive nutritional therapy in extremely low birth weight infants. J Pediatr 2011;158(4):543–548. doi:  1016/j.jpeds.2010.09.082
 48. Amin HJ, Zamora SA, McMillan DD i wsp. Arginine supplementation prevents necrotizing enteroco litis in the premature infant. J Pediatr 2002;140(4):425–431. doi:  1067/mpd.2002.123289
 49. Senterre T. Practice of enteral nutrition in very low birth weight and extremely low birth weight infants. World Rev Nutr Diet 2014;110:201–214. doi:  1159/000358468

 

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.