Aktualizacja „10 kroków do udanego karmienia piersią”

New the Ten Steps to Successful Breastfeeding

Marzena Kostuch

Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Marzena Kostuch
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
Tel.: 81 724 48 45

Wpłynęło: 08.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 16.04.2019

Cytowanie / Citation

Kostuch M. Aktualizacja „10 kroków do udanego karmienia piersią”.
Postępy Neonatologii 2019;25(1):27–31
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019006

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku (SzPD), ogłoszona przez WHO i UNICEF w 1990 r., ma zmotywować placówki sprawujące opiekę nad matkami i noworodkami na całym świecie do wdrożenia „10 kroków do udanego karmienia piersią”, będących zbiorem zasad i procedur przeznaczonych do stosowania na oddziałach położniczych i noworodkowych w celu wsparcia karmienia piersią. WHO wezwała wszystkie placówki sprawujące opiekę nad matką i noworodkiem na całym świecie do wdrożenia „10 kroków do udanego karmienia piersią”. W 2018 r. WHO opublikowała zaktualizowaną wersję „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Słowa kluczowe: Inicjatywa Szpital Przyjazny Dziecku, „10 kroków do udanego karmienia piersią”

Abstract:
WHO and UNICEF created the Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) in ​​1990 to motivate institutions that take care of mothers and newborns around the world to implement the Ten Steps to Successful Breastfeeding. The Ten Steps is a set of rules and procedures to apply in the maternity and neonatal wards to support breastfeeding. WHO has called on all facilities that provide care for the mother and newborn around the world to implement the Ten Steps for Successful Breastfeeding. In 2018, the WHO published a document containing new, revised 10 Steps for Successful Breastfeeding.

Key words: Baby-Friendly Hospital Initiative, Ten Steps to Successful Breastfeeding,

  1. 32 Infant and young child feeding. (https://www.who.int/nutrition/topics/WHA33.32_iycn_en.pdf?ua=1)
  2. Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of maternity services. A joint WHO/UNICEF statement. World Health Organization, Geneva, 1989. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39679/1/9241561300.pdf)
  3. World Health Organization, United Nations Children’s Fund, Wellstart International. The Baby-friendly Hospital Initiative: monitoring and reassessment: tools to sustain progress. World Health Organization, Geneva, 1991.
  4. (WHO/NHD/99.2; http://apps.who.int/iris/handle/10665/65380)
  5. Pan American Health Organization, World Health Organization Regional Office for the Americas. The Baby Friendly Hospital Initiative in Latin America and the Caribbean: current status, challenges, and opportunities. Pan American Health Organization, Washington (DC), 2016.
  6. (http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/ 18830/9789275118771_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
  7. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 272943/9789241513807-eng.pdf?ua=1
  8. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. World Health Organization, Geneva, 1981. (http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf)
  9. Kangaroo mother care: a practical guide. World Health Organization, Geneva, 2003. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 42587/1/9241590351.pdf)
  10. DiGirolamo AM, Grummer-Strawn LM, Fein SB. Effect of maternity-care practices on breastfeeding. Pediatrics 2008;122(Suppl. 2):S43–49. doi: 1542/peds.2008-1315e.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.