Atopowe zapalenie skóry u niemowląt

Atopic dermatitis in infants

Lidia Ruszkowska

Oddział Dermatologii Dziecięcej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Lidia Ruszkowska
Oddział Dermatologii Dziecięcej
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
Tel.: 22 473 52 11

Wpłynęło: 04.06.2018
Zaakceptowano: 03.07.2018
Opublikowano on-line: 28.08.2018

Cytowanie

Cytowanie: Ruszkowska L. Atopowe zapalenie skóry u niemowląt.
Postępy Neonatologii 2018;24(1):65–68.
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018004

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Atopowe zapalenie skóry jest zapalną chorobą skóry na podłożu atopii. Częściej występuje u małych dzieci. Podstawowym leczeniem AZS jest leczenie miejscowe. W leczeniu zaostrzenia objawów stosuje się miejscowe GKS. W okresach remisji stosuje się emolienty i odpowiednią pielęgnację skóry.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, atopia, miejscowe GKS, emolienty

Abstract:
Atopic dermatitis is an inflammatory skin disease atopy. It is more common in young children. The main treatment for AD is local treatment. In the treatment of exacerbation of symptoms, local GKS are used. In periods of remission, emollients and proper skin care are introduced.

Key words: atopic dermatitis, atopy, topical GKS, emolients

 1. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, Christen-Zaech S, Deleuran M i wsp. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I, JEADV 2018;32(5):657–682 [doi: 10.1111/jdv.14891].
 2. Leung DYM, Bieber T. Atopic dermatitis. Lancet 2003;361(9352):151–160 [doi: 10.1016/S0140-6736(03)12193-9].
 3. Nowicki R (red.). ABC atopowego zapalenia skóry. Termedia; Poznań 2015.
 4. Trzeciak M, Nowicki R. Terapia podstawowa atopowego zapalenia skóry. Terapia 2013;21:49–52.
 5. Akdis CA, Akdis M, Biber T i wsp. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults. European Academy of Allergology and Clinical Immunology/PRACTALL Consensus Report. J Allergy Clin Immunol 2006;118(1):152–69 [doi: 10.1016/j.jaci.2006.03.045].
 6. Nowicki R, Trzeciak M, Wilkowska A, Sokołowska-Wojdyło M, Ługowska-Umer H i wsp. Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Postępy Dermatologii i Alergologii 2015;32(4):239–249 [doi: 10.5114/pdia.2015.53319].
 7. Weber AS, Haidinger G. The prevalence of atopic dermatitis in children is influenced by their parents’ education: results of two cross-sectional studies conducted in Upper Austria. Pediatr Allergy Immunol 2010;21(7):1028–1035 [doi: 10.1111/j.1399-3038.2010.01030.x].
 8. Hanifin JM, Cooper KD, Ho VC i wsp. Guidelines of care for atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2004;50(3):391–404 [doi: 10.1016/j.jaad.2003.08.003].
 9. Huang JT, Abrams M, Tlougan B, Rademaker A, Paller AS. Treatment of Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis decreases disease severity. Pediatrics 2009;123(5):e808–e814 [doi: 10.1542/peds.2008-2217].
 10. Devillers AC, Oranje AP. Wet-wrap treatment in children with atopic dermatitis: a practical guideline. Pediatr Dermatol 2012;29(1):24–27 [doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01691.x].
 11. Oranje AP, Devillers AC, Kunz B i wsp. Treatment of patients with atopic dermatitis using wet-wrap dressings with diluted steroids and/or emollients. An exportpanel’s opinion and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20(10):1277–1286 [doi: 10.1111/j.1468-3083.2006.01790.x].

Nie zgłoszono.