Bielizna operacyjna jako wyrób medyczny służący ochronie pacjenta przed zakażeniami miejsca operowanego

Surgical drapes and gowns as medical products in patient protection from surgical site infections

Maria Ciuruś

Zakład Nauczania Pielęgniarstwa z Pracowniami Praktycznymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Maria Ciuruś
Zakład Nauczania Pielęgniarstwa
z Pracowniami Praktycznymi
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Jaracza 63,
90-251 Łódź

Wpłynęło: 30.04.2018
Zaakceptowano: 21.05.2018
Opublikowano on-line: 04.06.2018

Cytowanie

Ciuruś M. Bielizna operacyjna jako wyrób medyczny slużący ochronie pacjenta przed zakażeniami miejsca operowanego. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(2):89–92.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/2/ZZ2018014

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Bielizna operacyjna, tj. takie wyroby medyczne, jak serwety chirurgiczne przeznaczone do okrycia pacjenta operowanego oraz fartuchy operacyjne dla zespołu zabiegowego, musi być sterylna, podobnie jak narzędzia chirurgiczne, implanty, sprzęt medyczny jednorazowego użycia. Warunki, które powinna spełniać bielizna operacyjna, są określone w normach PN-EN ISO 13795 oraz PN-EN ISO 22610, a głównym jej zadaniem jest ochrona pacjentów przed zakażeniami miejsca operowanego.

Słowa kluczowe: bielizna operacyjna, zakażenia szpitalne

Abstract:
Surgical drapes used to cover the operated patient and surgical coats for the team, as well as surgical instruments, implants, disposable medical equipment, have to be sterile medical products. The surgical drapes and gowns must meet the PN-EN ISO 13795 and PN-EN ISO 22610 standards and must protect patients from surgical site infections.

Key words: surgical drapes, hospital infections

  1. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. z 2010, nr 107, poz. 679 (tekst obowiązujący od 1.01.2012 r.).

Nie zgłoszono.