Chemoprewencja w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Chemoprevention in Inflammatory bowel diseases

Grażyna Rydzewska1, 2
1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit,
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Grażyna Rydzewska
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit,
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Tel.: 22 508 12 40
Fax: 22 508 10 44

Wpłynęło: 05.03.2018
Zaakceptowano: 19.03.2018
Opublikowano on-line: 30.03.2018

Cytowanie

Rydzewska G. Chemoprewencja w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(1):11–15.

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Nieswoiste zapalne choroby jelit (NCHZJ), w tym głównie wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG), a także choroba Leśniowskiego-Crohna (cL-C) z lokalizacją w jelicie grubym to niewątpliwie choroby w podwyższonym ryzyku raka jelita grubego (CRC). Ryzyko to zależy od rozległości choroby, czasu jej trwania, nasilenia procesu zapalnego, a także czynników dodatkowych, jak np. młody wiek chorego, wywiad rodzinny czy współistnienie stwardniającego zapalenia dróg żółciowych. Proponuje się różne strategie postępowania zmierzające do zmniejszenia ryzyka raka i/lub wczesnego wykrycia CRC lub dysplazji. Jedną z nich są endoskopowe badania przesiewowe, inna to skuteczne i kontrolowane leczenie procesu zapalnego. Ważną rolę spełniają także substancje chemoprewencyjne, spośród których najbardziej udokumentowane jest działanie mesalazyny. Artykuł omawia dane kliniczne dotyczące stosowania mesalazyny w chemoprewencji CRC.

Słowa kluczowe: chemoprewencja, mesalazyna, nieswoiste zapalne choroby jelit, rak jelita grubego

Abstract:
Patients with inflammatory bowel disease (IBD) have an increased lifetime risk of developing colorectal cancer (CRC). Independent risk factors for CRC include long disease duration, extensive colonic involvement, young age at onset of IBD, severity of inflammation, primary sclerosing cholangitis, backwash ileitis, and a family history of CRC. Thus, it seems that intestinal inflammation is an underlying mechanism of CRC development in patients with IBD. Different strategies of CRC prevention or at least early detection, have been proposed. Endoscopic surveillance and treatment based on the individual CRC risk are recommended. A treat-to-target strategy is widely discussed in IBD because it can help to better control intestinal inflammation. Treatment with 5-aminosalicylic acid (5-ASA) may reduce mucosal inflammation and thus the CRC risk in patients with ulcerative c olitis; this reduction is possible because 5-ASA induces specific molecular mechanisms.

Key words: chemoprevention, mesalamine, colorectal cancer, inflammatory bowel disease

 1. Ye B, van Langenberg DR. Mesalazine preparations for the treatment of ulcerative co litis: Are all created equal? World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2015;6(4):137–144 [doi: 10.4292/wjgpt.v6.i4.137].
 2. Lopez A, Peyrin-Biroulet L. 5-Aminosalicylic Acid and Chemoprevention: Does It Work? Dig Dis 2013;31(2):248–253 [doi: 10.1159/000353806].
 3. Eaden JA, Abrams KR, Mayberry JF. The risk of colorectal cancer in ulcerative co litis: a meta-analysis. Gut 2001;48(4):526–535.
 4. Herrinton LJ, Liu L, Levin TR, Allison JE, Lewis JD, Velayos F. Incidence and mortality of colorectal adenocarcinoma in persons with inflammatory bowel disease from 1998 to 2010. Gastroenterology 2012;143(2):382–389
[doi: 10.1053/j.gastro.2012.04.054].
 5. Annese V, Beaugerie L, Egan L, Biancone L, Bolling C, Brandts C, i wsp. European Evidence-based Consensus: Inflammatory Bowel Disease and Malignancies. J Crohns Co litis 2015;9(11):945–965 [doi: 10.1093/ecco-jcc/jjv141].
 6. Wyszkowski M, Rydzewska G. Endoscopic surveillance in inflammatory bowel diseases. Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny. 2011;6(5):279–283 [doi: 10.5114/pg.2011.25375].
 7. Gonciarz M, Szkudłapski D, Mularczyk A, Radwan P, Kłopocka M, Bartnik W i wsp. Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste zapalne choroby jelit w praktyce lekarza rodzinnego. Lekarz POZ 2017;3(1):1–11.
 8. Gupta RB, Harpaz N, Itzkowitz S, Hossain S, Matula S, Kornbluth A i wsp. Histologic inflammation is a risk factor for progression to colorectal neoplasia in ulcerative c olitis: a cohort study. Gastroenterology 2007;133(4):1099-1105 [10.1053/j.gastro.2007.08.001].
 9. Romkens TE, Kampschreur MT, Drenth JP, van Oijen MG, de Jong DJ. High mucosal healing rates in 5-ASA-treated ulcerative c olitis patients: results of a meta-analysis of clinical trials. Inflamm Bowel Dis 2012;18(11):2190–2198 [doi: 10.1002/ibd.22939].
 10. Lyakhovich A, Gasche C. Systematic review: molecular chemoprevention of colorectal malignancy by mesalazine. Aliment Pharmacol Ther 2009;31:202–209 [doi: 10.1111/j.1365-2036.2009.04195.x].
 11. Sun L, Wang X, Yao H, Li W, Son YO, Luo J i wsp. Reactive oxygen species mediate Cr(VI) – induced S phase arrest through p53 in human colon cancer cells. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology 2012;31(2):95–107 [doi: 10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.v31.i2.20].
 12. Campregher C, Luciani MG, Biesenbach P, Ev statiev R, Lyakhovich A, Gasche C. The position of the amino group on the benzene ring is critical for mesalamine’s improvement of replication fidelity. Inflamm Bowel Dis 2010;16(4):576–582 [doi: 10.1002/ibd.21112].
 13. Zagórowicz E, Albrecht P, Bartnik W i wsp. Rekomendacje Sekcji Jelitowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące aminosalicylanów we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz dotyczące chemoprewencji raka jelita grubego w tej chorobie. Gastroenterologia Kliniczna 2010;2(2):41–48.
 14. Tang J, Sharif O, Pai C, Silverman AL. Mesalamine protects against colorectal cancer in inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci 2010;55:1696–1703 [doi: 10.1007/s10620-009-0942-x].
 15. Qiu X, Ma J, Wang K, Zhang H. Chemopreventive effects of 5-aminosalicylic acid on imflammatory bowel disease-associated colorectal cancer and dysplasia: a systematic review with meta-analysis. Oncotarget 2017;8(1):1031–1045 [doi: 10.18632/oncotarget.13715].

Nie zgłoszono.