Co dzisiaj wiadomo o martwiczym zapaleniu jelit u noworodków?

What is known today about Necrotizing Enterocolitis in newborns?

Agnieszka Kordek

Klinika Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Agnieszka Kordek
Klinika Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
Tel./Fax: 91 466 23 68

Wpłynęło: 07.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 17.04.2019

Cytowanie / Citation

Kordek A. Co dzisiaj wiadomo o martwiczym zapaleniu jelit u noworodków?. Postępy Neonatologii 2019;25(1):53–57
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019001

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Martwicze zapalenie jelit (NEC) jest stanem nagłym u noworodków, związanym z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego. Zmiany histologiczne polegają na występowaniu mnogich ognisk odcinkowej martwicy ściany jelita, głównie końcowego odcinka jelita krętego oraz okrężnicy wstępującej, aczkolwiek często dotyczą całego jelita. Wprawdzie patogeneza choroby nie jest ostatecznie wyjaśniona, lecz wiadomo, że jej wystąpienie jest sumą czynników ryzyka, podatności organizmu oraz masywnej reakcji zapalnej dotyczącej ściany jelita. Do głównych czynników ryzyka należą: niedojrzałość, niedotlenienie, przedłużona empiryczna antybiotykoterapia, zakażenie, karmienie hiperosmolarnym pokarmem, stosowanie leków zmniejszających kwaśność soków żołądkowych. Choroba u wcześniaka zwykle rozpoczyna się wzdęciem brzucha i nietolerancją żywienia enteralnego. Objawy kliniczne ogólne i odchylenia w wynikach badań laboratoryjnych są niecharakterystyczne. W diagnostyce są pomocne badania obrazowe: rtg i usg. O stopniu zaawansowania choroby decydują kryteria według Bella. Leczenie powinno być prowadzone na oddziałach intensywnej terapii noworodkowej i podejmowane natychmiast po powzięciu podejrzenia co do choroby. W leczeniu zachowawczym stosuje się: antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania, leczenie wspomagające polegające na wyrównywaniu stanu ogólnego, żywieniu pozajelitowym i uzupełnianiu niedoborów, a w przypadku perforacji przewodu pokarmowego – leczenie chirurgiczne.

Słowa kluczowe: noworodek, jelita, zapalenie, perforacja, antybiotyk, pokarm kobiecy

Abstract:
Necrotizing enteroc olitis (NEC), the most common gastrointestinal emergency in the newborns, is a disorder manifested by ischemic necrosis of the intestinal mucosa associated with intense transmural inflammation, invasion of enteric gas-forming organisms, and dissection of gas into the muscularis and portal venous system. NEC occurs primarily in preterm infants. Although the pathogenesis of NEC remains unknown, it is most likely due to a multifactorial process that requires a concurrent presence of a susceptibility host, environmental triggers that lead to microbial dysbiosis, and mucosal injury with an exaggerated inflammatory host response. The risk of NEC increases with decreasing gestational age and is greatest in extremely preterm infants. Risk factors for NEC include prolonged exposure to antibiotics, non-human milk feeding and administration of hyperosmolar agents or medications that reduce gastric acidity. NEC primarily occurs in fed VLBW preterm infants. It presents with sudden changes in feeding tolerance with both nonspecific systemic signs and abdominal signs. The results of laboratory evaluation are nonspecific. The severity of NEC is defined by the Bell staging criteria. Management of NEC depends upon the severity of illness. Medical management should be provided by a multidisciplinary team and should be initiated promptly when NEC is suspected. It includes: total perinatal nutrition, antibiotic therapy, supportive care, surgical intervention when intestinal perforation occurs.

Key words: newborn, enterocolitis, inflammation, infection, perforation, breast feeding

 1. Neu J., Walker WA. Necrotizing enteroc olitis. N Engl J Med 2011;364(3):255-64. doi: 1056/NEJMra1005408
 2. Ahmad I. Necrotizing enteroco litis. W: Gomella TL (red.) i wsp. Neonatology. 7th ed. McGraw-Hill Co., 2013, pp. 769–775.
 3. Weitkamp JH, Premkumar MH, Martin CR. Necrotizing enteroco litis. W: Manual of neonatal care. Eichenwald E. (red.). Wolters Kluwer. Philadelphia, 2017, pp. 353–365.
 4. Hodzic Z, Bolock AM, Good M. The role of mucosal immunity in the pathogenesis of necrotizing enteroc olitis. Front Pediatr 2017;5:40. doi: 3389/fped.2017.00040.
 5. Nino DF, Sodhi CP, Hackam DJ. Necrotizing enteroco litis: new insights into pathogenesis and mechanisms. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2016;13(10):590–600. doi: 1038/nrgastro.2016.119.
 6. Cotten CM, Taylor S, Stoll B i wsp. Prolonged duration of initial empirical antibiotic treatment is associated with increased rates of necrotizing enterocolitis and death for extremely low birth weight infants. Pediatrics 2009;123(1):58–66. doi: 1542/peds.2007-3423.
 7. Hay S, Zupancic JA, Flannery DD i wsp. Should we believe in transfusion-associated enteroco litis? Applying a GRADE to the literature. Semin Perinato. 2017;41(1):80–91. doi: 1053/j.semperi.2016.09.021.
 8. Ballance WA, Dahms BB, Shenker N, Kliegman RM. Pathology of neonatal necrotizing enteroco litis: a ten-year experience. J Pediatr 1990;117(1 Pt 2):S6–S13.
 9. Epelman M, Daneman A, Navarro OM i wsp. Necrotizing enterocol itis: review of state-of-the-art imaging findings with pathologic correlation. Radiographics. 2007;27(2):285–305. doi: 1148/rg.272055098
 10. Staryszak J, Stopa J, Kucharska-Miąsik I i wsp. Usefulness of ultrasound examinations in the diagnostics of necrotizing enteroc olitis. Pol J Radiol 2015;80:1–9. doi: 12659/PJR.890539
 11. Hällström M, Koivisto AM, Janas M i wsp. Laboratory parameters predictive of developing necrotizing enteroco litis in infants born before 33 week of gestation. J Pediatr Surg 2006;41(4):792–798.
 12. Kim JH. Neonatal necrotizing enteroco litis: Pathology and pathogenesis. Clinical features and diagnosis. Management. Prevention. www.uptoday.com (dostęp 1.10.2018 r.).
 13. Lin PW, Stoll BJ. Necrotizing enteroc olitis. Lancet 2006;368(9543):1271–1283. doi: 1016/S0140-6736(06)69525-1
 14. Fanaro S. Strategies to improve feeding tolerance in preterm infants. J Matern Fetal Neonatal Med 2012:25(Suppl 4):54–56.
 15. Manzoni P, Garcia Sanchez R, Meyer M i wsp. Exposure to gastric acid inhibitors increases the risk of infection in preterm very low birth weight infants but concomitant administration of lactoferrin counteracts this effect. J Pediatr 2018;193:62.
 16. Ganguli K, Walker WA. Treatment of necrotizing enteroc olitis with probiotics. Gastroenterol Clin North Am 2012;41(4):733–746. doi:  10.1016/j.gtc.2012.08.004

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.