Zakażenia XXI wieku to oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pod redakcją prof. dr hab. med. Małgorzaty Bulandy.

Recenzowany dwumiesięcznik ukazujący się w dwóch językach (polskim i angielskim), na łamach którego publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym XXI wieku.

Na łamach publikowane są oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych, opisy przypadków oraz raporty na temat nowych obserwacji, umożliwiające personelowi lekarskiemu, diagnozującemu i leczącemu choroby zakaźne na bieżąco obserwować postępy polskiej i światowej medycyny.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda

Redaktor Naczelny

Oficjalne Pismo

Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

Otwarty dostęp

Otwarty dostęp do wersji elektronicznej. Nieograniczony zasięg.

Zasięg wersji drukowanej

3000 egzemplarzy wersji drukowanej dystrybuowanej wśród członków afiliowanych towarzystw, w prenumeracie bezpłatnej i płatnej.

Archiwum pisma

Archiwum pisma obejmuje wszystkie zeszyty oraz umożliwia dostęp do nie publikowanych drukiem wersji artykułów.

Postępy Neonatologii to recenzowany półrocznik, na łamach którego publikowane są artykuły naukowe prezentujące najnowsze doniesienia polskiego środowiska medycznego dzieląc się aktualnym stanem wiedzy na temat leczenia oraz prawidłowego rozwoju dzieci w okresie noworodkowym.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

Redaktor Naczelny

Organ

Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Otwarty dostęp

Otwarty dostęp do wersji elektronicznej. Nieograniczony zasięg.

Zasięg wersji drukowanej

1000 egzemplarzy wersji drukowanej dystrybuowanej wśród członków afiliowanych towarzystw, w prenumeracie bezpłatnej i płatnej.

Archiwum pisma

Archiwum pisma obejmuje wszystkie zeszyty oraz umożliwia dostęp do nie publikowanych drukiem wersji artykułów.

Monitor Przypadków Medycznych to niezależna publikacja naukowa, poszczególne zeszyty powstają w oparciu o wiedzę i doświadczenie wybitnych specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin medycyny. Kolejne wydania stanowią wsparcie dla personelu medycznego, dostarczając rzetelnych danych, najnowszych badań czy rewolucyjnych doniesień z medycznego świata nauki. Atutem publikacji jest różnorodność tematyki, poczynając od zakażeń, poprzez gastroenterologię, neonatologię po ginekologię i wiele innych.

Otwarty dostęp

Otwarty dostęp do wersji elektronicznej. Nieograniczony zasięg.

Zasięg wersji drukowanej

Zróżnicowany nakład poszczególnych zeszytów pisma, dostosowany do liczebności grupy docelowej i zastosowanych kanałów dystrybucji.

Archiwum pisma

Archiwum pisma obejmuje wszystkie zeszyty oraz umożliwia dostęp do nie publikowanych drukiem wersji artykułów.