Od Redaktora Naczelnego

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer czasopisma naukowego „Rany”. Jest to recenzowane, oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki.

Za pośrednictwem nowo powstałego czasopisma chcemy realizować cele statutowe Towarzystwa przez popularyzowanie w środowisku lekarskim i pielęgniarskim najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia ran. Pragniemy wspólnie z Czytelnikami i Autorami stworzyć medium, którego łamy będą miejscem wymiany doświadczeń, wiedzy i rezultatów codziennej pracy zespołów pielęgniarsko-lekarskich w zakresie leczenia ran o różnej etiologii.

Pismo „Rany” będzie się ukazywać w formie drukowanej i elektronicznej. Już dziś możemy zaprosić do śledzenia strony internetowej rany.com.pl, gdzie będzie dostępne, rosnące z czasem, bezpłatne archiwum elektroniczne pisma, w formule otwartego dostępu.

 

Pragniemy również zaprosić Państwa do współtworzenia czasopisma i dzielenia się na jego łamach wynikami codziennej pracy. Państwa doświadczenia badawcze, kazuistyczne, opisane na łamach czasopisma „Rany”, powinny stać się częścią nieustającego programu kształcenia lekarzy i pielęgniarek i służyć celowi najwyższemu, czyli dobru pacjenta.

Chcemy chwalić się polskimi osiągnięciami oraz włączać do dyskusji ośrodki akademickie i badawcze spoza kraju. Pismo będzie dostępne w dwóch językach: polskim i angielskim. Wierzymy, że umożliwi to włączenie się w ogólnoświatową wymianę myśli.

Serdecznie zapraszam do lektury.

 

W imieniu Polskiego
Towarzystwa Naukowego
Leczenia Ran
i Organizacji Opieki

Marcin Włodarczyk
Redaktor Naczelny

 

Oficjalne pismo naukowe

Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki

 

Pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

 

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

 

Pismo trafia do szerokiego grona środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego i personelu ratownictwa wypełniając misję Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki, to jest popularyzowanie aktualnego stanu wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia ran o różnej etiologii.

Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

Wersja pierwotna: forma drukowana • Nakład: 2000 egz. • ISSN 2545-3343

ARCHIWUM

Rok 2020

Rada Naukowa

Krzysztof Bielecki
Adam Durczyński
Łukasz Dziki
Jakub Fichna
Tomasz Grzela
Piotr Hogendorf
Janina Książek

Ryszard Kujawski
Michał Mik
Michał Panek
Małgorzata Pasek
Maciej Sałaga
Radzisław Trzciński
Krzysztof Włodarczyk