Oficjalne pismo naukowe

Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki

 

Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

Wersja pierwotna: forma drukowana • Nakład: 2000 egz. • ISSN 2545-3343

ARCHIWUM

Rok 2020