„Rany” to oficjalne pismo naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Pismo trafia do szerokiego grona środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego i personelu ratownictwa wypełniając misję Towarzystwa, to jest popularyzowanie aktualnego stanu wiedzy na temat nowoczesnych metod leczenia ran
Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

Zgłoś manuskrypt