Oficjalne recenzowane czasopismo Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

Na łamach pisma publikowane są prace naukowe dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, będących nieustająco wyzwaniem klinicznym w XXI wieku

Główne treści obejmują oryginalne artykuły opisujące wyniki projektów badawczych; opisy przypadków, dokumentujące postępowanie dla szczególnych przypadków klinicznych; artykuły przeglądowe upowszechniające istniejący stan wiedzy na podstawie aktualnego piśmiennictwa światowego; komentarze i listy do redakcji w tym polemiczne; sprawozdania z konferencji oraz inne zaakceptowane do publikacji przez Redakcję.

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda

Redaktor Naczelny

Punkty MNiSzW: 5 • ICV: 70.16 • Wersja pierwotna: forma drukowana • Nakład: 3000 egz. • ISSN 2544-9400

Pod patronatem

Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

 

Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

 

Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

 

 

Partnerzy

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

ARCHIWUM

Rada Naukowa

prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska » Warszawa
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat » Warszawa
prof. dr hab. n. med. Aleksander Garlicki » Kraków

prof. dr hab. n. med. Petra Gastmeir » Hannover
prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba » Szczecin
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz » Wrocław
prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek » Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Piotr. B. Heczko » Kraków
prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk » Poznań

prof. dr hab. n. med. Hans Kolmos » Odense
prof. dr hab. n. med. Vladimir Krćmery » Bratislava
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler » Wrocław
prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak » Poznań
prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk » Białystok
prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska » Łódź

prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska » Wrocław
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska » Olsztyn
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa » Poznań
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szkaradkiewicz » Poznań

 

Recenzenci

dr Joanna Artym
dr Teresa Bis-Oleniacz
prof. dr hab. Ewa Bernatowska
prof. dr hab. Krzysztof Bielecki
dr hab. Monika Bociąga-Jasik
mgr Maria Ciuruś
mgr Jarosław Czapliński
dr hab. Mirosław Czuczwar
dr Beata Denisiewicz
mgr Mirosława Dzikowska
dr Małgorzata Fleischer
prof. dr hab. Aleksander Garlicki
dr Anna Garus-Pakowska
prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba

dr hab. Jolanta Goździk
dr Michał Górka
dr Dorota Gregorowicz-Warpas
dr Aneta Guzek
prof. Waldemar Halota
dr Iwona Jańczewska
dr hab. Maria Kłopocka
dr Piotr Kochan
prof. dr hab. Maria Kózka
prof. dr hab. Jolanta Król
dr hab. Agnieszka Krzywicka
dr hab. Ernest Kuchar
mgr Dorota Kudzia Karwowska
dr Anna Kuna

mgr Elzbieta Kutrowska
dr Piotr Leszczyński
prof. dr hab. Bogumiła Litwińska
dr Anna Majewska
mgr  Julia Nawrot
prof. dr hab. Anna Piekarska
dr hab. Hanna Pituch
dr hab. Edyta Podsiadły
prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz
dr Paweł Rajewski
dr Dorota Rogowska-Szadkowska
dr hab. Dorota Rożkiewicz
dr Anna Różańska
dr Dominika Salamon

mgr Katarzyna Skibińska
dr Beata Sokół-Leszczyńska
dr  Jolanta Stefaniak
dr Wojciech Stolarz
dr Beata Sulik-Tyszka
prof. dr hab. Leszek Szenborn
prof. dr hab. Maria T. Szewczyk
dr Agnieszka Tomaszewska
dr Marta Wałaszek
mgr Joanna Włodarczyk-Rajska
dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
prof. dr hab. Marta Wróblewska
prof. dr hab. Joanna Zajkowska
dr n. biol. Barbara Zawilińska
dr Urszula Zielińska-Borkowska

KONFERENCJE POD PATRONATEM MEDIALNYM

Najnowsze artykuły

Jak zminimalizować ryzyko ZMO? Rola personelu medycznego

Jak zminimalizować ryzyko ZMO? Rola personelu medycznego How to minimize the risk of SSI? Role of medical staff Bianka Misiak1, Regina Sierżantowicz2, Jolanta Lewko3 1 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku2...

czytaj dalej

Zakażenia wywoływane przez ludzkie papillomawirusy

Zakażenia wywoływane przez ludzkie papillomawirusy Infections Caused by Human Papillomaviruses Jolanta Bratosiewicz-Wąsik1, Maria Miklasińska-Majdanik2, Tomasz J. Wąsik2 1 Katedra i Zakład Biofarmacji Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu...

czytaj dalej

XI Ogólnopolski Dzień Szczepień

To był już jedenasty finał Ogólnopolskiego Dnia Szczepień, organizowany wspólnie z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskim Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Sekcją Wakcynologii, Komitetem Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Partnerem instytucjonalnym oraz współorganizatorem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

czytaj dalej