Czy program obowiązkowych szczepień ochronnych na rok 2018 zapewnia dostępność szczepionki PCV13 dla wszystkich dzieci z grup ryzyka?

Whether or not mandatory immunization program for 2018 provides access to PCV13 vaccine for all children at risk?

Ewa Bernatowska1, Bożena Mikołuć2, Małgorzata Pac1

1 Klinika Immunologii, Instytutu-Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
2 Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ewa Bernatowska
Klinika Immunologii,
Instytut-Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
Tel.: 22 815 18 75
Fax: 22 815 18 39

Wpłynęło: 01.03.2018
Zaakceptowano: 16.03.2018
Opublikowano on-line: 12.04.2018

Cytowanie

Bernatowska E, Mikołuć B, Pac M. Czy program obowiązkowych szczepień ochronnych na rok 2018 zapewnia dostępność szczepionki PCV13 dla wszystkich dzieci z grup ryzyka? Zakażenia XXI wieku. 2018;1(1):17–20.

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Ministerstwo Zdrowia zatwierdza w programie szczepień obowiązkowych na 2018 rok stosowanie bez żadnych ograniczeń szczepionki PCV13 u dzieci do pięciu lat, zaliczanych do grup ryzyka, a dostępność tej szczepionki mają zapewnić stacje sanitarno-epidemiologiczne. Obecnie zbyt wiele dzieci nie jest szczepionych nie tylko ze względu na trudności z uzyskaniem szczepionki, ale także z powodu wątpliwości lekarzy, czy mogą szczepić chore dzieci. Wielu autorów podkreśla, że choroba nie jest przeciwwskazaniem do szczepień, wręcz przeciwnie, należy zapewnić dziecku ochronę przed poważnymi konsekwencjami zakażenia pneumokokowego. Szczepionka PCV13 jest bezpieczna i skuteczna, szczepienia wykonuje się według schematu 3+1 lub dwiema dawkami u dzieci w wieku od drugiego do piątego roku życia. Nawet jeżeli odpowiedź poszczepienna okaże się niedostateczna (np. wystąpi immunosupresja), powstałe po szczepieniu PCV13 komórki pamięci immunologicznej będą w stanie szybko wytworzyć przeciwciała. Szczepionka PCV13 dzięki wysokiej immunogenności wpływa również na spadek nosicielstwa u zaszczepionego dziecka, eliminuje więc ryzyko nie tylko jego zakażenia, lecz również osób z najbliższego otoczenia. Zgodnie z kalendarzem szczepień tylko wcześniaki urodzone przed 27 tygodniem ciąży mają zapewnioną szczepionkę PCV13. Wcześniaki urodzone przed 37 tygodniem ciąży są bardziej narażone na IChP niż niemowlęta donoszone. Wstępne wyniki ostatnich badań genetycznych wykazały, że u części dzieci przedwcześnie urodzonych występuje defekt odporności wrodzonej, odpowiedzialny za hamowanie reakcji zapalnej, wykryto również nowe mutacje odpowiedzialne za zakażenia. W tej sytuacji cała grupa dzieci urodzonych przed 37 tygodniem ciąży powinna być szczepiona PCV13.

Słowa kluczowe: grupy ryzyka, inwazyjna choroba pneumokokowa, skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom

Abstract:
The Ministry of Health has ensured unlimited access to PCV13 vaccine for at-risk children under the 2018 mandatory immunisation programme. The availability of the vaccine will be guaranteed and the fact that a child belongs to a risk group will no longer have to be proven to Sanitary and Epidemiological Stations. At present, the rate of non-vaccinated children is too high. In the referenced publications, many authors emphasize that a child’s disease is not a contraindication for vaccination. On the contrary, PCV13 should be administered as soon as possible to such a child in order to protect them from pneumococcal infection. Children may be safely and effectively vaccinated in 3+1 scheme, or with 2 doses at age 2-5. Even if the response to vaccine is unsatisfactory, it should be remembered that immunological memory cells post PCV13 vaccination will be able to produce antibodies in a short time. PCV13, due to its increased immunogenicity, induces a reduction in carriage and it additionally limits the risk of infection in a vaccinated child and others. Currently, according to the vaccination schedule, access to PCV13 is guaranteed only to preterm infants born before pregnancy week 27. All preterm infants born before pregnancy week 37 are at the highest risk of pneumococcal infections. Recent genetic studies demonstrated that defective innate immunity results not only in the failure to inhibit inflammation, but also in increased susceptibility to bacterial infections. In such a situation the whole population of children born before pregnancy week 37 should be vaccinated with PCV13.

Key words: conjugates pneumococcal vaccine, invasive pneumococcal diseases, risk group

  1. Charakterystyka produktu leczniczego Synflorix.
  2. Charakterystyka produktu leczniczego Prevenar13.
  3. Deceuninck G. Effectiveness of pneumococcal conjugate vaccine using a 2+1 infant schedule in Quebec, Canada. Pediatr Infect Dis J 2010;29(6):546-549 [doi: 10.1097/INF.0b013e3181cffa2a].
  4. Kent A, Ladhani SN, Andrews NJ. i wsp. Schedules for pneumococcal vaccination of preterm infants:an RCT. Pediatrics. 2016;138(3):e20153945.
  5. Inwazyjna choroba pneumokokowa w Polsce w 2013 roku. Wybrane dane KOROUN. http://koroun.edu.pl/pdf/ICHP1203.pdf; 2016
  6. Modi BP, Teves ME, Pearson LN i wsp. Rare mutations and potentially damaging missense variants in genes encoding fibrillar collagens and proteins involved in their production are candidates for risk for preterm premature rupture of membranes. PLoS One 2017;12(3):e0174356 [doi: 10.1371/journal.pone.0174356].
  7. Strauss JF, Romero R, Gomez-Lopez N i wsp. Spontaneous preterm birth: Advances toward the discovery of genetic predisposition. Am J Obstet Gynecol 2018;218(3):294–314 [doi: 10.1016/j.ajog.2017.12.009].
  8. Modi BP, Teves ME, Pearson LN i wsp. Mutations in fetal genes involved in innate immunity and host defense against microbes increase risk of preterm premature rupture of membranes (PPROM). Mol Genet Genomic Med 2017;5(6):720–729 [doi: 10.1002/mgg3.330].

Nie zgłoszono.