Czy to możliwe, że w Polsce nie ma mukormykoz u pacjentów hematologicznych? Propozycja algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kierunku mukormykoz: Skala EQUAL Mucormycosis Score 2018

Is it possible that mucormycosis does not occur in Polish patients with blood disorders? Proposed algorithm for diagnosis and management of mucormycosis: EQUAL Mucormycosis Score 2018

Jan Styczyński

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jan Styczyński
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
Tel.: 52 585 48 60

Wpłynęło: 20.08.2018
Zaakceptowano: 10.09.2018
Opublikowano on-line: 22.11.2018

Cytowanie

Cytowanie: Styczyński J. Czy to możliwe, że w Polsce nie ma mukormykoz u pacjentów hematologicznych? Propozycja algorytmu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kierunku mukormykoz: Skala EQUAL Mucormycosis Score 2018.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(5):223–230.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018025

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Inwazyjna mukormykoza (IM) jest poważnym zagrożeniem dla pacjentów w immunosupresji. Opracowane rekomendacje i zalecenia oraz algorytmy postępowania ukierunkowują klinicystów w zakresie diagnostyki i terapii IM. Brakuje jednak metod, które umożliwiają określenie zgodności postępowania z rekomendacjami. W celu utworzenia takiego narzędzia pomiarowego w Excellence Center for Medical Mycology (ECMM, University of Cologne, Germany) dokonano przeglądu aktualnych rekomendacji przygotowanych przez 5 towarzystw naukowych (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases, European Confederation of Medical Mycology, Infectious Diseases Society of America (IDSA), Infectious Diseases Working Party of the German Society for Hematology and Medical Oncology oraz European Conference on Infections in Leukemia (ECIL))i dokonano wyboru najsilniejszych rekomendacji postępowania jako kluczowych komponentów metody pomiarowej. Dokonano integracji metod diagnostycznych, terapii oraz dalszej opieki. The EQUAL Mucormycosis Score 2018 agreguje i dokonuje różnicowania składowych elementów i dostarcza metody kontroli jakości w celu pomocy w nadzorze przeciwgrzybiczym oraz umożliwia ocenę ilościową zgodności z rekomendacjami. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat inwazyjnej mukormykozy w hematologii i transplantologii w odniesieniu do polskich realiów klinicznych oraz przedstawiono polską adaptację skali EQUAL Mucormycosis Score 2018.

Słowa kluczowe: inwazyjna choroba grzybicza, inwazyjna mukormykoza, rekomendacje, kontrola jakości, EQUAL Mucormycosis Score

Abstract:
Invasive mucormycosis (IM) is a serious threat to immunocompromised and critical care patients. Recent detailed guidelines and treatment algorithms lead microbiologists and clinicians in diagnostics and treatment of invasive mucormycosis. Currently, there is no tool available that allows to measure guideline adherence. To develop such a tool, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM, University of Cologne, Germany) reviewed current guidelines provided by 5 scientific societies (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases, European Confederation of Medical Mycology, Infectious Diseases Society of America (IDSA), Infectious Diseases Working Party of the German Society for Hematology and Medical Oncology, and European Conference on Infections in Leukemia (ECIL) and selected the strongest recommendations for management as key components for our scoring tool. ECMM integrated diagnostic measures (chest computed tomography, bronchoalveolar lavage with galactomannan, fungal culture, fungal polymerase chain reaction analysis, species identification, susceptibility testing, histology with silver stain, Periodic acid–Schiff staining, and molecular diagnostics), treatment (antifungal choice and therapeutic drug monitoring), and follow-up computed tomography. The EQUAL Mucormycosis Score 2018 aggregates and weighs the components and provides a tool to support antifungal stewardship and to quantify guideline adherence. The paper presents current state of knowledge of IM in the area of hematology and transplantology with respect to real-life Polish conditions. Polish version of EQUAL Mucormycosis Score 2018 is announced.

Key words: invasive fungal disease, invasive mucormycosis, recommendations, quality score, EQUAL Mucormycosis Score

 1. Dzierżanowska D, Gil L, Jakubas B, Kyrcz-Krzemień S, Styczyński J. Epidemiologia i rekomendacje diagnostyki inwazyjnej choroby grzybiczej. Post Nauk Med 2015;28(6):403–409.
 2. Roden MM, Zaoutis TE, Buchanan WL, Knudsen TA, Sarkisova TA, Schaufele RL, Sein M, Sein T, Chiou CC, Chu JH, Kontoyiannis DP, Walsh TJ. Epidemiology and outcome of zygomycosis: a review of 929 reported cases. Clin Infect Dis 2005;41(5):634–653 [doi: 10.1086/432579].
 3. Xhaard A, Lanternier F, Porcher R i wsp. Mucormycosis after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation: a French Multicentre Cohort Study (2003–2008). Clin Microbiol Infect 2012;18(10):E396–400 [doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03908.x].
 4. Leventakos K, Lewis RE, Kontoyiannis DP. Fungal infections in leukemia patients: how do we prevent and treat them? Clin Infect Dis 2010;50(3):405–415 [doi: 10.1086/649879].
 5. Almyroudis NG, Sutton DA, Linden P, Rinaldi MG, Fung J, Kusne S. Zygomycosis in solid organ transplant recipients in a tertiary transplant center and review of the literature. Am J Transplant 2006;6(10):2365–2374 [doi: 10.1111/j.1600-6143.2006.01496.x].
 6. Kontoyiannis DP, Lewis RE. How I treat mucormycosis. Blood 2011;118(5):1216–1224 [doi: 10.1182/blood-2011-03-316430].
 7. Koehler P, Cornely OA. Contemporary Strategies in the Prevention and Management of Fungal Infections. Infect Dis Clin North Am 2016;30(1):265–275 [doi: 10.1016/j.idc.2015.10.003].
 8. Skiada A, Lanternier F, Groll AH i wsp. Diagnosis and treatment of mucormycosis in patients with hematological malignancies: guidelines from the 3rd European Conference on Infections in Leukemia (ECIL 3). Haematologica 2013;98:492–504 [10.3324/haematol.2012.065110].
 9. Tacke D, Koehler P, Markiefka B, Cornely OA. Our 2014 approach to mucormycosis. Mycoses 2014;57(9):519–524 [doi: 10.1111/myc.12203].
 10. Tissot F, Agrawal S, Pagano L i wsp. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. Haematologica 2017;102(3):433–444 [doi: 10.3324/haematol.2016.152900].
 11. Bacher P, Steinbach A, Kniemeyer O i wsp. Fungus-specific CD4(+) T cells for rapid identification of invasive pulmonary mold infection. Am J Respir Crit Care Med 2015;191(3):348–352 [doi: 10.1164/rccm.201407-1235LE].
 12. Cornely OA, Arikan-Akdagli S, Dannaoui E i wsp. ESCMID and ECMM joint clinical guidelines for the diagnosis and management of Mucormycosis 2013. Clin Microbiol Infect 2014;20(Suppl 3):S5–S26 [doi: 10.1111/1469-0691.12371].
 13. Cornely OA, Koehler P, Mellinghoff SC. EQUAL Mucormycosis Score 2018: An ECMM Score Derived From Current Guidelines to Measure QUALity of Mucormycosis Management. Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany 2018 [doi: 10.4126/FRL01-006407808].
 14. Cornely OA, Koehler P, Arenz D, Mellinghoff SC. EQUAL Aspergillosis Score 2018: An ECMM score derived from current guidelines to measure QUALity of the clinical management of invasive pulmonary aspergillosis. Mycoses. 2018;00:1–4 [doi: 10.1111/myc.12820].
 15. Cornely OA, Koehler P, Mellinghoff SC, Styczyński J. EQUAL skala MUKORMYKOZY 2018: An ECMM Score Derived from Current Guidelines to Measure QUALity of Mucormycosis Management. Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany; Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland 2018 [doi: 10.4126/FRL01-006409360].

Nie zgłoszono.