Czystość mikrobiologiczna rękawic przed użyciem

Microbiological cleanliness of the gloves before use

Katarzyna Majda, Sławomir Gondek

Skamex Spółka z o.o. sp.k.

Katarzyna Majda
Skamex Spółka z o.o. sp.k.
ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Tel.: 42 677 14 11
Fax: 42 672 40 10

Wpłynęło: 14.03.2018
Zaakceptowano: 27.03.2018
Opublikowano on-line: 16.04.2018

Cytowanie

Majda K, Gondek S. Czystość mikrobiologiczna rękawic przed użyciem. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(1):47–49.

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Zapobieganie zakażeniom krzyżowym ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta oraz poprawy jakości opieki zdrowotnej. Ponadto ogranicza koszty związane z powikłaniami w procesie leczenia i wydłużeniem pobytu w placówce. Częstość zakażeń zależy od rodzaju zabiegów diagnostycznych i leczniczych wykonywanych u pacjentów. Zgodnie z procedurami szpitalnymi do metod zapobiegania zakażeniom krzyżowym należy higiena rąk oraz przestrzeganie zasad używania rękawic [1]. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach dostarczone do szpitala niesterylne rękawice diagnostyczne są już zanieczyszczone szczepami bakterii, np. z rodzaju Bacillus, Micrococcus czy Staphylococcus. Ten rodzaj kontaminacji należy uwzględnić przy doborze rękawic przeznaczonych do stosowania podczas wykonywania procedur u pacjentów z upośledzonym układem odporności.

Słowa kluczowe: rękawice medyczne, zapobieganie infekcjom, jakość, strategia zrównoważonego rozwoju

Abstract:
Cross-infection prevention is extremely imprortant for patient safety, health care quality improvement and also for economic reasons associated with treatment complications and extended length of hospital stay. The Infection rate correlates closely with the type of procedures. Hospital cross-infection prevention procedures involve hand hygiene and proper use of gloves [1]. It turns out that in many cases non-sterile exam gloves delivered to hospital are already contaminated with bacteria e.g. Bacillus, Micrococcus or Staphylococcus. This type of contamination should be considered when choosing gloves for patients with an impaired immune system.

Key words: medical gloves, infection prevention, quality, sustainability

  1. Larson EL. APIC guideline for hand washing and hand antisepsis in health care settings. Am J Infect Control 1995;23(4):251–269.
  2. Berthelot P, Dietemann J, Fascia P i wsp. Bacterial contamination of non steriled isposable gloves before use. Am J Infect Control 2006;34(3):128–130 [doi: 10.1016/j.ajic.2005.08.017].
  3. Badanie czystości mikrobiologicznej rękawiczek lekarskich. 04.2017 – wyniki niepublikowane.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Dz. U. z 2005 r. nr 81, poz. 716 z późn. zm.
  5. Kozajda A, Szadkowska-Stańczyk I. Bakterie Bacillus subtilis jako problem legislacyjny higieny pracy w Polsce. Medycyna Pracy 2012;63(1):91–96.
  6. Beesemans K, Van Thielen A, Cossey V i wsp. Contamination of non-sterile gloves by Bacillus cereus and non-spore forming bacteria. Journal of Hospital Infection 2010;76(Suppl. 1.)S50–S51 [doi: 10.1016/S0195-6701(10)60168-5].

Autorzy są pracownikami Skamex Spółka z o.o. sp.k.. W niniejszej pracy prezentowane treści są obiektywne.