Dwumiesięcznik Zakażenia XXI wieku został patronem medialnym „XV Regionalnego Forum Medycyny Zakażeń”, które odbędzie się w dniach 17-19 października 2018 r. pod hasłem „Wyzwania dla szpitali wobec powszechnego zjawiska szerzenia się szczepów wieloopornych  – OD TEORII DO PRAKTYKI”

.


 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego XV Regionalnego Forum Medycyny Zakażeń – od teorii do praktyki, organizowanego przez „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach: 17-19 października 2018 r. pod hasłem:

„Wyzwania dla szpitali wobec powszechnego zjawiska szerzenia się szczepów wieloopornych  – OD TEORII DO PRAKTYKI”

Na przestrzeni ostatnich lat wybijającym się problemem w obszarze zakażeń szpitalnych jest narastająca lawinowo liczba ognisk wywołanych  Clostridium difficile oraz przypadków zakażeń, w tym ognisk, wywołanych pałeczkami  Enterobacteriaceae, szczególnie Klebsiella pneunoniae NDM-1.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce pałeczek Enterobacteriaceae (zwłaszcza Klebsiella pneumoniae) wytwarzających B-laktamazy typu KPC, MBL, oraz B-laktamazy typu OXA-48, wymagane jest podejmowanie natychmiastowych działań zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się.  Występowanie licznych mechanizmów oporności w szczepach KPC, MBL i OXA-48 powoduje, że szczepy te nagminnie wykazują wielooporność (MDR – Multi Drug Resistance) lub rozszerzoną wielooporność (XDR – Extensive Drug Resistance). Pojawiają się również doniesienia o izolowaniu szczepów opornych na wszystkie dostępne antybiotyki (PDR – Pan Drug Resistance).

Podkreślenia wymaga fakt, iż w polskich szpitalach narasta problemem lekooporności drobnoustrojów na dostępne antybiotyki, a także wzrost liczby pacjentów zakażonych patogenami wieloopornymi, trudnymi do wyeliminowania ze środowiska szpitalnego. Powyższe zagrożenia zdrowotne zarówno dla pojedynczego pacjenta, jak również zdrowia publicznego, wymagają skoordynowanych działań, zmierzających do ograniczenia zakażeń związanych z opieką zdrowotną i opornością na antybiotyki, a także monitorowania i szybkiego rozpoznawania bakteryjnych zakażeń. Jak co roku, do udziału w Konferencji zaproszeni zostali wybitni wykładowcy, specjaliści  z zakresu mikrobiologii oraz diagnostyki i leczenia zakażeń szpitalnych.

Zapraszamy Państwo do aktywnego udziału w naszym Forum. Dołożymy wszelkich starań, by czas ten był  udaną inwestycją i niezapomnianym przeżyciem dla jej uczestników.

Wyrażamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z zaproszenia, a my będziemy mieli przyjemność i zaszczyt spotkania się z Państwem.

Maciej Wojciechowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Tadeusz Gadomski
Sekretarz Naukowy Komitetu Organizacyjnego