Dysbioza przewodu pokarmowego noworodka. Stosowanie probiotyków we wczesnej kolonizacji przewodu pokarmowego u noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie

Gut dysbiosis in newborns. Probiotics in prevention of gut dysbiosis in the newborns delivered by Caesarean section

Joanna Hurkała

Oddział Noworodkowy Szpitala Bocheńskiego im. bł. Marty Wieckiej

Joanna Hurkała
Oddział Noworodkowy
Szpital Bocheński im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia

Wpłynęło: 22.09.2019
Zaakceptowano: 22.10.2019
Opublikowano on-line: 12.11.2019

Cytowanie / Citation

Hurkała J. Dysbioza przewodu pokarmowego noworodka. Stosowanie probiotyków we wczesnej kolonizacji przewodu pokarmowego u noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie.
Postępy Neonatologii 2019;25(2):103–107
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/2/PN2019015

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Mikrobiota przewodu pokarmowego odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia organizmu gospodarza. Wczesna kolonizacja przewodu pokarmowego noworodka zależy od wielu czynników, takich jak: sposób porodu, rodzaj spożywanego pokarmu, wiek płodowy. Dysbioza przewodu pokarmowego może się przyczyniać do rozwoju wielu schorzeń, w tym immunologicznych i alergicznych. Grupą szczególnie narażoną na zaburzenia kolonizacji przewodu pokarmowego są noworodki urodzone za pomocą cięcia cesarskiego.

Słowa kluczowe: mikrobiota, cięcie cesarskie, dysbioza, kolonizacja przewodu pokarmowego, noworodek

Abstract:
The gut microbiota plays crucial role in the maintenance of the human health. Numerous factors, including the mode of delivery, have an impact on early gut colonization (GI) in newborns. Aberrations in the GI tract colonization process very early in life have long-lasting consequences for the establishing microbiota, associated with an increased risk of metabolic or immunological diseases later in life. Recent research focuses on the use of probiotics in prevention of gut dysbiosis in newborns delivered by Caesarean section.

Key words: microbiota, Caesarean section, dysbiosis, gut colonization, newborn

 1. Martin R, Nauta AJ, Ben Amor K, Knippels LMJ i wsp. Early life: gut microbiota and immune development in infancy. Beneficial Microbes 2010;1(4):367–382. doi: 10.3920/BM2010.0027
 2. Cryan JF, O’Mahony SM. The microbiome-gut-brain axis: from bowel to behavior. Neurogastroenterol Motil 2011;23(3):187–192. doi: 10.1111/j.1365-2982.2010.01664.x
 3. Collado MC, Cernada M, Neu J, Perez-Martinez G i wsp. Factors influencing gastrointestinal tract and microbiota immune interaction in preterm infants. Pediatr Res 2015;77(6):726–731. doi: 10.1038/pr.2015.54
 4. Shamir R, van Elburg R, Knol J, Dupont C. Gut Health in Early Life: Significance of the Gut Microbiota and Nutrition for Development and Future Health. Essential Knowledge Briefing, Wiley, Chichester, 2015.
 5. Cernada M, Bauerl C, Serna E, Collado MC i wsp. Sepsis in preterm infants causes alterations in mucosal gene expression and microbiota profiles compared to non-septic twins. Sci Rep 2016;6:25497. doi: 10.1038/srep25497]
 6. Sherman MP, Zaghouani H, Niklas V. Gut microbiota, the immune system, and diet influence the neonatal gut-brain axis. Pediatr Res 2015;77(1–2):127–135. doi: 10.1038/pr.2014.161
 7. Kwiecień J. Wpływ mikrobiomu jelitowego na czynność układu nerwowego i zachowanie człowieka. Standardy Medyczne/Ped. 2016;13:183–188.
 8. Adleberth I, Lindberg E, Aberg N, Hesselmar B i wsp. Reduced enter obacterial and increased Staphylococcal colonization of the infantile bowle: An effect of hygienic lifestyle? Ped Res 2006;59(1):96–101.
 9. Lipska-Karpińska K, Bober-Olesińska K. Rozwój i wpływ mikrobioty na zdrowie noworodka urodzonego przedwcześnie. Postępy neonatologii 2016;22(1–2):19–25.
 10. Timmerman HM i wsp. Intestinal colonization patterns in breastfed and formula fed infants during the first 12 weeks of life reveal sequential microbiota signatures. Sci Rep 2017;7(1):8–27. doi: 10.1038/s41598-017-08268-4
 11. McGuire MK, McGuire MA. Human milk: mother nature’s prototypical probiotic food? Adv Nutr 2015;6(1):112–123. doi: 10.3945/an.114.007435
 12. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, Magris M i wsp. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. PNAS 2010;107(26):11971–11975. doi: 10.1073/pnas.1002601107
 13. Jakobsson HE i wsp. Decreased gut microbiota diversity, delayed Bacteroidetes colonisation and reduced Th1 responses in infants delivered by caesarean section. Gut 2014;63(4):559–566. doi: 10.1136/gutjnl-2012–303249
 14. Biasucci G, Rubini M, Riboni S, Morelli L, Bessi E, Retetangos C. Mode of delivery affects the bacterial community in the newborn gut. Early Hum De 2010;86(Suppl 1):S13–S15. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2010.01.004
 15. Rutayisire E, Huang K, Liu Y, Tao F. The mode of delivery affects the diversity and colonization pattern of the gut microbiota during the first year of infants’ life: a systematic review. BMC Gastroenterol 2016;16(1):86. doi: 10.1186/s12876-016-0498-0
 16. Albrecht P. Mikrobiota jelitowa a zdrowie człowieka – potencjalne terapeutyczne zastosowania transplantacji mikrobioty jelitowej. Forum Ped Prakt 2017;13:1–4.
 17. Moya Perez A i wsp. Intervention strategies for cesarean section-induced alterations in the microbiota-gut-brain axis. Nutr Rev 2017:75(4):225–240. doi: 10.1093/nutrit/nuw069
 18. Fiocchi A, Pawankar R, Cuello-Garcia C, Ahn K i wsp. World Allergy Organization. McMaster University guidelines for allergic disease prevention (GLAD-P): Probiotics. WAO Jour 2015;8(1):4. doi: 10.1186/s40413-015-0055-2
 19. Azad MB, Coneys JG, Kozyrskyj AL, Field CJ i wsp. Probiotic supplementation during pregnancy or infancy for the prevention of asthma and wheeze: systematic reviwe and meta-analysis. BMJ 2013;347:f6471. doi: 10.1136/bmj.f6471
 20. Kuitunen MK, Kukkonen K, Juntunen-Backman K, Korpela R i wsp. Probiotics prevent IgE-associated allergy until age 5 years in cesarean-delivered children but not in the total cohort. J Allergy Clin Immunol 2009;123(2)335–341. doi: 10.1016/j.jaci.2008.11.019
 21. Elazab N, Mendy A, Gasana J, Vieira ER i wsp. Probiotics administration in early life, atopy, and asthma: a meta-analysis of clinical trials. Pediatrics 2013;132(3):e666–e676. doi: 10.1542/peds.2013-0246
 22. Menni M, Dahdah L, Artesani MC, Fiocchi A, Martelli A. Probiotics in asthma and allergy prevention. Front Pediatr 2017;5:165. doi: 10.3389/fped.2017.00165
 23. Korpela K, Salonen A, Vepsäläinen O i wsp. Probiotic supplementation restores normal microbiota composition and function in antibiotic-treated and in caesarean-born infants. Microbiome 2018;6(1):182. doi: 10.1186/s40168-018-0567-4
 24. Pawlik D. Zaburzenia kolonizacji przewodu pokarmowego noworodków i niemowląt oraz jej wpływ na zdrowie dziecka – rola probiotyków. Postępy Neonatologii 2016;22(1–2):9–14.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.