Dzień Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży
13.04.2019 r., Warszawa

Agnieszka Drabarek
Kierownik ds. promocji szkoleń medycznych
Centrum Edukacji Medycznej

Wersja elektroniczna / Article ePDF

13 kwietnia odbyła się w Warszawie konferencja pt. „Dzień Chorób Zakaźnych i Medycyny Podróży”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Medycznej – nowe specjalistyczne centrum kształcenia medycznego, mieszczące się na warszawskiej Pradze.
Na konferencji gościło ponad 140 lekarzy zainteresowanych tematyką szczepień i medycyny podróży. Dbając o możliwość udziału lekarzy, którzy nie mogli w tym terminie dotrzeć do Warszawy, konferencja była transmitowana on-line.
Program konferencji omawiał tematy związane z doborem szczepień w medycynie podróży, aktualną sytuację zakażeń oraz strategię postepowania. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się dr hab. n. med. Ernest Kuchar, dr n. med. Piotr Kajfasz, dr n. med. Grzegorz Karczewski. Kierownikiem naukowym konferencji oraz prowadzącą wydarzenie była dr n. med. Grażyna Dulny.
Konferencję otworzyła lek. Beata Łyszczyk. Wśród tematów zostały omówione m.in. indywidualne przygotowanie apteczki w zależności od kierunku podróży, specyfika chorób związanych z najczęstszymi i szczególnie wybranymi destynacjami, szczegółowo zostały omówione także kwestie przygotowania i doboru szczepień do podróży o różnej specyfice. Na uczestników czekało wiele interesujących i często zaskakujących oraz wymagających wnikliwej analizy case study.
Zarówno program konferencji, jak i poziom organizacji wydarzenia stworzonego przez CEM spotkał się z najwyższymi ocenami uczestników. To z pewnością nie ostatnie takie spotkanie. Polecamy na bieżąco sprawdzać harmonogram (wydarzenia edukacyjne CEM znajdziecie Państwo na stronie: www.cem-med.pl), by być uczestnikiem tych unikalnych konferencji w przyszłości!