Grzyby jako czynniki etiologiczne wybranych zakażeń szpitalnych

Fungi as causative agents of healthcare-associated infections

Paweł Marcin Krzyściak, Magdalena Skóra

Zakład Mykologii Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Paweł Krzyściak
Zakład Mykologii, Katedra Mikrobiologii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
ul. Czysta 18, 31–121 Kraków
Tel.: 12 633 25 67, Fax: 12 423 39 24

Wpłynęło: 06.05.2019
Zaakceptowano: 07.06.2019
Opublikowano on-line: 12.07.2019

Cytowanie / Citation

Krzyściak PM, Skóra M. Grzyby jako czynniki etiologiczne wybranych zakażeń szpitalnych.
Zakażenia XXI wieku 2019;2(3):139–149
doi: 10.31350/zakazenia/2019/3/Z2019018

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
W artykule przedstawiono problem grzybiczych zakażeń szpitalnych. Na podstawie danych zawartych w dostępnym piśmiennictwie przedstawiono bieżącą epidemiologię grzybic związanych z opieką zdrowotną, uwzględniając podział na kategorie zakażeń szpitalnych, przyjęty przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Słowa kluczowe: aspergiloza, epidemiologia, grzybice, kandydoza, zakażenie szpitalne

Abstract:
The problem of fungal hospital-acquired infections was discussed. On the basis of the available literature data, current epidemiology of fungal nosocomial infections according to the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) classification was presented.

Key words: aspergillosis, epidemiology, mycoses, candidosis, nosocomial infection

 1. Nicolle M-C, Benet T, Vanhems P. Aspergillosis: nosocomial or community-acquired? Med Mycol 2011;49(Suppl 1):S24–S29. doi:  3109/13693786.2010.509335
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. z 2008 r., nr 234, poz. 1570.
 3. Litvintseva AP, Brandt ME, Mody RK, Lockhart SR. Investigating fungal outbreaks in the 21st century. PLoS Pathog 2015;11:e1004804. doi:  1371/journal.ppat.1004804
 4. Adams E, Quinn M, Tsay S i wsp. Candida auris in Healthcare Facilities, New York, USA, 2013–2017. Emerg Infect Dis 2018;24(10):1816–1824. doi:  3201/eid2410.180649
 5. Suleyman G, Alangaden GJ. Nosocomial Fungal Infections: Epidemiology, Infection Control, and Prevention. Infect Dis Clin North Am 2016;30(4):1023–1052. doi:  1016/J.IDC.2016.07.008
 6. Alangaden GJ. Nosocomial fungal infections: epidemiology, infection control, and prevention. Infect Dis Clin North Am 2011;25(1):201–225. doi:  1016/j.idc.2010.11.003
 7. European Centre for Disease Prevention and Control. Incidence and attributable mortality of healthcare-associated infections in intensive care units in Europe, 2008–2012. ECDC, Stockholm, 2018.
 8. Durek G, Kubler A, Zamirowska A i wsp. Severe sepsis in Poland – results of internet surveillance of 1043 cases. Med Sci Monit 2004;10:CR635–641.
 9. Mnichowska-Polanowska M, Adamowicz M, Jarosz K i wsp. Prevalence and characteristics of Candida bloodstream infection in non-neutropenic patients of intensive care unit in West Pomeranian region. Int J Inf Control 2018;14(Suppl 1):S54–S55.
 10. Wałaszek M, Różańska A, Bulanda M, Wójkowska-Mach J. Alarming results of nosocomial infections in a multicenter program of surveillance in Polish intensive care units. Przegl Epidemiol 2018;72:33–44
 11. Nawrot U, Pajączkowska M, Fleischer M i wsp. Candidaemia in polish hospitals – a multicentre survey. Mycoses 2013;56(5):576–581. doi:  1111/myc.12077
 12. Dzierzanowska-Fangrat K, Romanowska E, Gryniewicz-Kwiatkowska O i wsp. Candidaemia in a Polish tertiary paediatric hospital, 2000 to 2010. Mycoses 2014;57(2):105–109. doi:  1111/myc.12107
 13. Małafiej E, Adamiec AC, Tworzyańska U. Microbial profile and drug resistance of Candida strains isolated from the blood of children: an 11-year study. Mycoses 2009;52(2):149–153. doi:  1111/j.1439-0507.2008.01560.x
 14. Cornely OA, Gachot B, Akan H i wsp. Epidemiology and outcome of fungemia in a cancer cohort of the Infectious Diseases Group (IDG) of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC 65031). Clin Infect Dis 2015;61(3):324–331. doi:  1093/cid/civ293
 15. Clancy CJ, Nguyen MH. Finding the “missing 50%” of invasive candidiasis: how nonculture diagnostics will improve understanding of disease spectrum and transform patient care. Clin Infect Dis 2013;56(9):1284–1292. doi:  1093/cid/cit006
 16. Kędzierska J, Węgrzyn J, Kędzierska A, Pietrzyk A. Bakteryjne i grzybicze zakażenia krwi u chorych w oddziałach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Med Dosw Mikrobiol 2003;55(3):259–270.
 17. Nunes CZ, Marra AR, Edmond MB i wsp. Time to blood culture positivity as a predictor of clinical outcome in patients with Candida albicans bloodstream infection. BMC Infect Dis 2013;13:486. doi:  1186/1471-2334-13-486
 18. Lionakis MS, Bodey GP, Tarrand JJ i wsp. The significance of blood cultures positive for emerging saprophytic moulds in cancer patients. Clin Microbiol Infect 2004;10(10):922–925. doi:  1111/j.1469-0691.2004.00933.x
 19. Tortorano AM, Richardson M, Roilides E i wsp. ESCMID and ECMM joint guidelines on diagnosis and management of hyalohyphomycosis: Fusarium spp., Scedosporium spp. and others. Clin Microbiol Infect 2014;20(Suppl 3):S27–S46. doi:  1111/1469-0691.12465
 20. Ullmann AJ, Aguado JM, Arikan-Akdagli S i wsp. Diagnosis and management of Aspergillus diseases: executive summary of the 2017 ESCMID-ECMM-ERS guideline. Clin Microbiol Infect 2018;24(Suppl 1):e1–e38. doi:  1016/j.cmi.2018.01.002
 21. de Boer MGJ, de Fijter JW, Kroon FP. Outbreaks and clustering of Pneumocystis pneumonia in kidney transplant recipients: a systematic review. Med Mycol 2011;49(7):1–8. doi:  3109/13693786.2011.571294
 22. Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Wyd. 2. Narodowy Instytut Leków. Warszawa, 2017.
 23. Schnabel RM, Linssen CF, Guion N i wsp. Candida pneumonia in intensive care unit? 2014;1(1):ofu026. doi:  1093/ofid/ofu026
 24. Hryniewicz W, Pawlik K, Deptuła A, Wanke-Rytt M. Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki zakażeń. 1. Zakażenia układu moczowego. Narodowy Instytut Leków. Warszawa, 2017.
 25. Sobel JD, Fisher JF, Kauffman CA, Newman CA. Candida Urinary Tract Infections-Epidemiology. Clin Infect Dis 2011;52(Suppl 6):S433–S436. doi:  1093/cid/cir109
 26. Duszyńska W, Rosenthal VD, Szczęsny A i wsp. Zakażenia dróg moczowych u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii – trzyletnie jednoośrodkowe badanie obserwacyjne według projektu INICC. Anestezjol Intens Ter 2016;48(1):1–7. doi:  5603/AIT.2016.0001.1
 27. Siciliano RF, Gualandro DM, Sejas ONE i wsp. Outcomes in patients with fungal endocarditis: A multicenter observational cohort study. Int J Infect Dis 2018;77:48–52. doi:  1016/j.ijid.2018.09.016
 28. Kalokhe AS, Rouphael N, El Chami MF i wsp. Aspergillus endocarditis: a review of the literature. Int J Infect Dis 2010;14(12):e1040–1047. doi:  1016/j.ijid.2010.08.005
 29. Pasqualotto AC, Denning DW. Post-operative aspergillosis. Clin Microbiol Infect 2006;12(11):1060–1076. doi:  1111/j.1469-0691.2006.01512.x
 30. Candoni A, Klimko N, Busca A i wsp. Fungal infections of the central nervous system and paranasal sinuses in onco-haematologic patients. Epidemiological study reporting the diagnostic-therapeutic approach and outcome in 89 cases. Mycoses 2019;62(3):252–260. doi:  1111/myc.12884
 31. Mikosz CA, Smith RM, Kim M. Fungal endophthalmitis associated with compounded products. Emerg Infect Dis 2014;20(2):248–256. doi:  3201/eid2002.131257
 32. Alfonso JF, Baamonde MB, Santos MJ i wsp. Acremonium fungal infection in 4 patients after laser in situ keratomileusis. J Cataract Refract Surg 2004;30(1):262–267. doi:  1016/S0886-3350(03)00646-1
 33. Buchta V, Feuermannová A, Váša M. Outbreak of fungal endophthalmitis due to Fusarium oxysporum following cataract surgery. Mycopathologia 2014;177(1–2):115–121. doi:  1007/s11046-013-9721-5
 34. Shroba J, Olson-Burgess C, Preuett B, Abdel-Rahman SM. A large outbreak of Trichophyton tonsurans among health care workers in a pediatric hospital. Am J Infect Control 2009;37(1):43–48. doi:  1016/j.ajic.2007.11.008
 35. Watanabe S, Anzawa K, Mochizuki T. High prevalence of superficial white onychomycosis by Trichophyton interdigitale in a Japanese nursing home with a geriatric hospital. Mycoses 2017;60(10):634–637. doi:  1111/myc.12625
 36. Bernardeschi C, Foulet F, Ingen-Housz-Oro S i wsp. Cutaneous invasive aspergillosis: retrospective multicenter study of the French invasive-aspergillosis registry and literature review. Medicine (Baltimore) 2015;94(26):e1018. doi:  1097/MD.0000000000001018
 37. Duffy J, Harris J, Gade L i wsp. Mucormycosis outbreak associated with hospital linens. Pediatr Infect Dis J 2014;33(5):472–476. doi:  1097/INF.0000000000000261
 38. Zalacain A, Ruiz L, Ramis G i wsp. Podiatry care and amorolfine: An effective treatment of foot distal onychomycosis. Foot 2006;16:149–152.
 39. Alsuwaida K. Primary cutaneous mucormycosis complicating the use of adhesive tape to secure the endotracheal tube. Can J Anesth Can d’anesthésie 2002;49(8):880–882. doi:  1007/BF03017426
 40. Taj-Aldeen SJ, Rammaert B, Gamaletsou M i wsp. Osteoarticular infections caused by non-Aspergillus filamentous fungi in adult and pediatric patients: A systematic review. Med (United States) 2015;94(5):e2078. doi:  1097/MD.0000000000002078
 41. Gamaletsou MN, Walsh TJ, Sipsas NV. Epidemiology of fungal osteomyelitis. Curr Fungal Infect Rep 2014;8(4):262–270. doi:  1007/s12281-014-0200-3
 42. Ritter JM, Muehlenbachs A, Blau DM i wsp. Exserohilum infections associated with contaminated steroid injections: a clinicopathologic review of 40 cases. Am J Pathol 2013;183(3):881–892. doi:  1016/j.ajpath.2013.05.007
 43. Kumashi PR, Safdar A, Chamilos G i wsp. Fungal osteoarticular infections in patients treated at a comprehensive cancer centre: a 10-year retrospective review. Clin Microbiol Infect 2006;12(7):621–626. doi:  1111/j.1469-0691.2006.01471.x
 44. Gamaletsou MN, Kontoyiannis DP, Sipsas NV. Candida osteomyelitis: analysis of 207 pediatric and adult cases (1970–2011). Clin Infect Dis 2012;55(10):1338–1351. doi:  1093/cid/cis660
 45. Taj-Aldeen SJ, Gamaletsou MN, Rammaert B i wsp. Bone and joint infections caused by mucormycetes: A challenging osteoarticular mycosis of the twenty-first century. Med Mycol 2017;55(7):691–704. doi:  1093/mmy/myw136
 46. Kaya D, Aldirmaz Agartan C, Yucel M. Fungal agents as a cause of surgical wound infections: an overview of host factors. Wounds a Compend Clin Res Pract 2007;19(8):218–222.
 47. Pawłowska I, Ziółkowski G, Wójkowska-Mach J, Bielecki T. Can surgical site infections be controlled through microbiological surveillance? A three-year laboratory-based surveillance at an orthopaedic unit, retrospective observatory study. Int Orthop 2019:1–8. doi:  1007/s00264-019-04298-x
 48. Prakash PY. Fungal surgical site infections. Int Wound J 2016;13(3):428. doi:  1111/iwj.12302
 49. Góralska K, Blaszkowska J, Dzikowiec M. Neuroinfections caused by fungi. Infection 2018;46(4):443–459. doi:  1007/s15010-018-1152-2
 50. Okike IO, Ribeiro S, Ramsay ME i wsp. Trends in bacterial, mycobacterial, and fungal meningitis in England and Wales 2004–11: an observational study. Lancet Infect Dis 2014;14(4):301–307. doi:  1016/S1473-3099(13)70332-3
 51. Krcméry V, Paradisi F. Nosocomial bacterial and fungal meningitis in children; an eight year national survey reporting 101 cases. Int J Antimicrob Agents 2000;15(2):143–147. doi:  1016/S0924-8579(00)00151-5
 52. O’Brien D, Stevens NT, Lim CH i wsp. Candida infection of the central nervous system following neurosurgery: a 12-year review. Acta Neurochir (Wien) 2011;153:1347–1350. doi:  1007/s00701-011-0990-9
 53. Renfrow JJ, Frenkel MB, Hsu W. Fungal contamination of Methylprednisolone causing recurrent lumbosacral intradural abscess. Emerg Infect Dis 2017;23(3):552–553. doi:  3201/eid2303.161334
 54. Sánchez-Gil J, Guirao-Arrabal E, Parra-García GD i wsp. Nosocomial rhinocerebral mucormycosis: two cases with a temporal relationship. Mycopathologia 2017;182(9–10):933–935. doi:  1007/s11046-017-0164-2
 55. Mitchell S, Morgan M, Durbin G i wsp. Nosocomial infection with Rhizopus microsporus in preterm infants: association with wooden tongue depressors. Lancet 2002;348(9025):441–443. doi:  1016/s0140-6736(96)05059-3
 56. Rodríguez-Tudela JL, Urtasun J, Manrique-Larralde A i wsp. Outbreak of gastric mucormycosis associated with the use of wooden tongue depressors in critically ill patients. Intensive Care Med 2004;30(4):724–728. doi:  1007/s00134-003-2132-1
 57. Steinbach WJ, Roilides E, Berman D i wsp. Results from a prospective, international, epidemiologic study of invasive candidiasis in children and neonates. Pediatr Infect Dis J 2012;31(12):1252–1257. doi:  1097/INF.0b013e3182737427
 58. Wójkowska-Mach J, Borszewska-Kornacka M, Domańska J i wsp. Early-onset infections of very-low-birth-weight infants in Polish neonatal intensive care units. Pediatr Infect Dis J 2012;31(7):691–695. doi:  1097/INF.0b013e3182567b74
 59. Balicz J, Kwiatkowska-Gruca M, Wnęko B i wsp. Czynniki ryzyka, etiologia i wyniki leczenia zakażeń Candida sp. u noworodków hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii. Pediatr Pol 2012;87(4):353–357. doi:  1016/j.pepo.2012.05.001
 60. Barton E, Borman A, Johnson E i wsp. Pseudo-outbreak of Fusarium oxysporum associated with bronchoscopy. J Hosp Infect 2016;94(2):197–198. doi:  1016/j.jhin.2016.06.016
 61. Sood G, Huber K, Dam L i wsp. Pseudo-outbreak of Penicillium in an outpatient obstetrics and gynecology clinic. Am J Infect Control 2017;45(5):557–558. doi:  1016/j.ajic.2017.01.001
 62. Kirby JE, Branch-Elliman W, LaSalvia MT i wsp. Investigation of a Candida guilliermondii Pseudo-outbreak reveals a novel source of laboratory contamination. J Clin Microbiol 2017;55(4):1080–1089. doi:  1128/JCM.02336-16
 63. Doll M, Preas MA, Johnson JK i wsp. A pseudo-outbreak of aspergillosis at a Tertiary Care Hospital: Thinking beyond the infection control risk assessment. Infect Control Hosp Epidemiol 2017;38(1):115–118. doi:  1017/ice.2016.220
 64. Grigis A, Farina C, Symoens F, Nolard N, Goglio A.. Nosocomial pseudo-outbreak of Fusarium verticillioides associated with sterile plastic containers. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21(1):50–52. doi:  1086/501699
 65. Park B, Purfield A, Brust K i wsp. Bipolaris surgical site infections among cardiothoracic surgery patients —Texas, Arkansas, and Florida, 2008–2013. Open Forum Infect Dis 2017;1(Suppl 1):S299. doi: 1093/ofid/ofu052.727

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.