III Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Opieka nad noworodkiem z problemami zdrowotnymi ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych.

14-15 czerwca 2019 r. Hotel Ambasador Premium w Łodzi ul. Kilińskiego 145

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 14-15 czerwca 2019 r.

1. Diagnostyka obrazowa wad rozwojowych
2. Noworodek z wadą rozwojową w ośrodku I, II, III stopnia referencyjności
– pielęgnacja
– żywienie
– wsparcie oddechowe
3. Postępowanie okołooperacyjne
4. Wsparcie opiekuńcze rodziny noworodka chorego i/lub z wadą wrodzoną
5. Wsparcie psychologiczne pielęgniarek i położnych neonatologicznych w profilaktyce wypalenia zawodowego
6. Pielęgnacja i żywienie noworodków z zespołem nieprawidłowego wchłaniania
7. Hipotermia lecznicza u noworodka
8. Pielęgnacja skóry noworodka w uszkodzeniach jatrogennych
9. Aspekty prawne w neonatologii
a. Adaptacja zawodowa nowego pracownika w oddziale neonatologicznym
b. Zdarzenia niepożądane
c. RODO


Koszty uczestnictwa

Członkowie PTPiPN – 110 zł
Pozostałe osoby – 160 zł
Kolacja 60 zł
Opłatę należy uiścić do 31 maja 2019