W imieniu Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu, które odbędzie się w dniu 11.12.2019 r., w hotel InterHouse ul. Bratysławska 2, w Krakowie.

08:00 – 08:30
Rejestracja.
08:30 – 08:40
Powitanie uczestników szkolenia i omówienie spraw organizacyjnych – mgr Małgorzata Krzystek-Purol, Prezes Stowarzyszenia.
08:40 – 08:55
Nowoczesny system filtracji powietrza w obecności pacjenta – Dominik Gicala, MCPolska.
09:00 – 09:15
Bezigłowe zawory dostępu naczyniowego. Nowy poziom ochrony przed wykrzepianiem w linii dożylnej – Julia Halamus, Skamex.
09:20 – 09:40
Zapobieganie zakażeniom związanym z cewnikami CVC – mgr Małgorzata Krzystek-Purol, Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych.
09:45 – 10:00
Dezynfekcja endoskopów. Nowe preparaty sporobójcze Firmy Christeyns Francja – Łukasz Grosman, Medilab
10:05 – 10:25
Wytyczne zapobiegania transmisji BCA w szpitalach – aspekty praktyczne – dr n.med. Paweł Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa.
10:30 – 10:45
Prawidłowe przygotowanie endoskopu do ponownego użycia, cz. 1 – Skuteczny proces dekontaminacji – Michał Strzyżewski, Media-MED.
10.50 – 11:05
Wpływ wewnątrz- i między- szpitalnej mobilności pacjentów i personelu na mapy epidemiologiczne zakażeń szpitalnych województwa małopolskiego – Andrzej Jarynowski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych we Wrocławiu.
11:10 – 11:40
Przerwa
11:40 – 11:55
Prawidłowe przygotowanie endoskopu do ponownego użycia – cz. 2 – Bezpieczne i w pełni kontrolowane przechowywanie – Piotr Jasiński. Media-MED.
12:00 – 12:15
Nowe trendy w leczeniu ran – Tomasz Surdacki, Kikgel.
12.20 – 12:40
Nieantbiotykowe metody ograniczania zakażeń szczepami wielolekoopornymi – prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM Wrocław.
12:45 – 13:00
Nowoczesne rozwiązania w leczeniu zakażeń szpitalnych – Przemysław Dalkowski, BBraun.
13:05 – 13:20
Doświadczenie firmy Schulke w profilaktyce zakażeń – Paweł Żbikowski, Schulke.
13:25 – 13:45
PRZERWA
13:45
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, Sprawozdawczo -Wyborcze,  I termin.
13:55
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, Sprawozdawczo -Wyborcze, II termin.
15:00
Kolacja wigilijna

Patronat medialny